Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti

celkový počet záznamů: 256

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství - 1.V.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

PO, FO, MSP

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

15

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

15

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu (odrůdové zkoušky v režimu ekologického zemědělství) - 9.Ab.4.i.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

PO, FO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

1.2

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

1.2

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu (odrůdové zkoušky v režimu ekologického zemědělství).

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora evropské integrace nevládních organizací - 10.D.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

PO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

20

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

20

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podpora evropské integrace nevládních organizací.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků - 15.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

PO, FO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

84

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

84

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Údržba a obnova. stávajících kulturních a venkovských prvků

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

OPS, PO, FO, Obec, Spolek, Muzeum, Sdružení

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

30

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

30

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 2 000 obyvatel, nebo obce od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části do 500 obyvatel.

Podporované aktivity:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství - 9.I

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

Střední škola

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

0.7

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

0.7

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Zlepšování praktivké výuky v produkčním rybářství

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu Mze - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství - 10.E.c.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

Platforma

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

2

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

2

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Technologické platformy v působnosti resortu MZe

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu - 13.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

PO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

500

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

500

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením - 18.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

PO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

63

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

63

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Činnost potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora obnovy rybího společenstva po havárii v čistotě vody

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

PO, FO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

0.75

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

0.75

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Obnova rybích populací v povrchových vodách po havárii v čistotě vody, která zapříčinila minimální přežití rybího společenstva, určená pro uživatele rybářských revírů.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

celkový počet záznamů: 256