Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti

celkový počet záznamů: 256

Národní program Životní prostředí.

Odpovědný rezort:

MŽP

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

?

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

?

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Prioritní oblast 3: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika.

Sledované indikátory:

Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí.

Národní program Životní prostředí.

Odpovědný rezort:

MŽP

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

?

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

?

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Prioritní oblast 4: Příroda a krajina.

Sledované indikátory:

Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí.

Národní program Životní prostředí.

Odpovědný rezort:

MŽP

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

?

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

?

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích.

Sledované indikátory:

Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí.

Národní program Životní prostředí.

Odpovědný rezort:

MŽP

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

?

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

?

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Prioritní oblast 6: Environmentální prevence.

Sledované indikátory:

Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí.

Národní program Životní prostředí.

Odpovědný rezort:

MŽP

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

?

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

?

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Prioritní oblast 7: Inovativní a demonstrační projekty.

Sledované indikátory:

Záleží na vyhlášené výzvě pro příjem žádostí.

Program protidrogové politiky ve věznicích.

Odpovědný rezort:

Úřad vlády ČR

Příjemci:

SP, ÚS, OPS, CPO, Nadace, PO, FO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Programy, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby osob vazebně stíhaných a osob ve výkonu trestu odnětí svobody - uživatelů drog, a které mají návaznost do oblasti postpenitenciární péče (nabídka míst v síti služeb ambulantních doléčovacích programů, rezidenční péče v terapeutických komunitách apod.).

Sledované indikátory:

počet osob

celkový počet záznamů: 256