Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Jakartovice (okres Opava)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 507377
NUTS5: CZ0805507377
LAU 1 (NUTS 4): CZ0805 - okres Opava
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Opava
Obec s rozšířenou působností: Opava
Katastrální plocha (ha): 5004
Počet bydlících obyvatel k 2021: 1081
Nadmořská výška (m n.m.): 458
První písemná zpráva (rok): 1250
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Jakartovice      
Jakartovice 89      
74753 Jakartovice   Starosta/tka: František Trlica
    Telefon: 553666128
Pošta: Jakartovice E-mail: obec@jakartovice.cz
IČ: 00300187    
Úřední hodiny: Po,Út:8-11.30, 12.30-17; Út,Čt:7-15.30, Pá:7-14.00    
Telefon: 553 666 128    
Datová schránka: jj2b4fh E-mail: obec@jakartovice.cz
Web: www.jakartovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bohdanovice Deštné Hořejší Kunčice
Jakartovice Kerhartice u Budišova nad Budišovkou Medlice u Budišova nad Budišovkou

Základní sídelní jednotka díl

Bohdanovice Deštné Dolní Mlýn
Hořejší Kunčice Jakartovice Kerhartice
Medlice

Část obce díl

Bohdanovice Deštné Hořejší Kunčice
Jakartovice

Územně technická jednotka

UTJ Bohdanovice UTJ Deštné UTJ Hořejší Kunčice
UTJ Jakartovice UTJ Kerhartice u Budišova nad Budišovkou UTJ Medlice u Budišova nad Budišovkou

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Opavě
Masarykova třída 310/ 2
74601
553681111
podatelna3216@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3216
Hygienická stanice Územní pracoviště Opava
Olomoucká 82
74601
553668841
podatelna.op@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-opava
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Opava
Praskova  194/11
74601
553698111
kp.opava@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/opava, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Opava/Katastralni-pracoviste-Opava.aspx
Matriční úřad Úřad městyse Litultovice - Matrika
Litultovice 1
74755
555559541
matrika@litultovice.cz
www.litultovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
89
74753
553 666 128
obec@jakartovice.cz
www.jakartovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Opava
Krnovská 2975/75
74698
553604111
posta.op@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/opava#obsah
Soud Okresní soud v Opavě
Olomoucká 27
74677
553759211
posta@osoud.opa.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=156&j=166&k=1601
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Opava
Lidická 23
74680
553607611
podatelna@osz.opa.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=70&j=80&k=827
Stavební úřad Úřad městyse Litultovice - Stavební úřad
Litultovice 1
74755
555559545
mestys@litultovice.cz
www.litultovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13395
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Opava
Bochenkova  2712/4
74601
950142111
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/opava
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hlučín
Čs. armády 52/1
74801
950142211
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hlucin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kravaře
Bezručova 542/10
74721
950142261
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kravare
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vítkov
Luční 663
74901
950142241
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vitkov
Živnostenský úřad Magistrát města Opavy - Živnostenský úřad
Krnovská 71/C
74601
553756611
eva.kubankova@opava-city.cz
www.opava-city.cz

MAS

Místní akční skupina Opavsko z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Opavská 228/x, 747 41 Hradec nad Moravicí
Založeno: 1.3.2006
Kontaktní telefon: 724790088
E-mail: jiri.krist@masopavsko.cz
WWW: www.masopavsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 081 170 615 83 213 1 075
Muži 559 96 300 48 100 558
Ženy 522 74 315 35 113 517

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 17 20 -3 76 33 43 40
Muži 12 13 -1 37 15 22 21
Ženy 5 7 -2 39 18 21 19

Data pro rok 2021

Počet sňatků 8
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 060
z toho muži 536
z toho ženy 524

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 060
v tom ve věku 0-14 202
15-64 722
65 a více let 136

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 858
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 323
vyučení a stř. odborné bez mat. 356
úplné střední s maturitou 133
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 10

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 987
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 489
Nezjištěné vyznání 17

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 692
v tom zaměstnaní celkem 400
nezaměstnaní celkem 79

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 692
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 77
průmysl 175
stavebnictví 52
obchod,opravy motor. vozidel 25
doprava, pošty a telekomunikace 31
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 29
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 34

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 275
denně mimo obec 234
denně mimo obec nad 60min. 16

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 339
Cenzové domácnosti 398
v tom úplné rodiny 245
neúplné rodiny 60
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 90

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 258
Trvale obydlené domy - rodinné domy 236
Neobydlené obydlené domy celkem 98
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 69
Průměrné stáří trvale obydlených domů 58
Domy podle vlastnictví soukromých osob 231
obce, státu 16
bytové družstvo - SBD 6
ostatní vlastnictví 4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 258
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 2
vodovodem 252
plynem 71
ústředním topením 222

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 339
Trvale obydlené byty v rodin. domech 255
Neobydlené byty 102

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 339
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 218
v osobním vlastnictví 2
nájemní 62
člena bytového družstva 26

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 339
Byty podle vybavení plyn v bytě 83
vodovod v bytě 331
připojení na veřejnou kanalizační síť 3
ústřední topení, etážové topení 291
vlastní koupelna, sprchový kout 321

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 077
z toho muži 557
z toho ženy 520

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 077
v tom ve věku 0-14 149
15-64 761
65 a více let 162

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 928
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 255
vyučení a stř. odborné bez mat. 357
úplné střední s maturitou 172
vyšší odborné a nástavbové 18
vysokoškolské 24
nezjištěné vzdělání 45

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 448
v tom zaměstnaní celkem 366
nezaměstnaní celkem 82

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 448
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 50
průmysl 95
stavebnictví 26
obchod,opravy motor. vozidel 28
doprava a skladování 25
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
vzdělávání 13
zdravotní a sociální péče 20

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 122
denně mimo obec 108
Dojíždějící do zaměstnání 14
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 265
Obydlené rodinné domy 238
Obydlené bytové domy 18
Domy podle vlastnictví soukromých osob 230
obce, státu 12
spoluvlastnictví vlastníků bytů 11
nezjištěno 5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 333
Obydlené byty v rodinných domech 257
Neobydlené byty 135

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 333
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 195
v osobním vlastnictví 0
nájemní 50
družstevní 19

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 333
Byty podle vybavení plyn v bytě 158
vodovod v bytě 282
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 298
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 37 7 1 2 16 1 10 17 6
Muži 20 4 1 0 7 0 6 11 3
Ženy 17 3 0 1 9 1 4 6 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 35
Muži 19
Ženy 16

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,058%
Muži 5,177%
Ženy 4,923%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 3
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 6
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 24
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 4
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ano 3
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 6
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 9
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 15
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ano 5

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola Jakartovice, příspěvková organizace Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.162
Svobodná povolání4
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel18
Ostatní19

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců78
s 1-9 zaměst.- mikropodniky10
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno128

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství45
B-E Průmysl celkem31
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl28
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví45
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid23
H Doprava a skladování5
I Ubytování; stravování a pohostinství16
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti12
N Administrativní a podpůrné činnosti3
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti4
S Ostatní činnosti17
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno8

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku5 004
Orná půda2 030
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady41
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)853
Pastviny419
Zemědělská půda2 924
Lesní půda1 574
Vodní plochy156
Zastavěné plochy40
Ostatní plochy310