Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sudice (okres Opava)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 510378
NUTS5: CZ0805510378
LAU 1 (NUTS 4): CZ0805 - okres Opava
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Kravaře
Obec s rozšířenou působností: Kravaře
Katastrální plocha (ha): 943
Počet bydlících obyvatel k 2021: 625
Nadmořská výška (m n.m.): 244
První písemná zpráva (rok): 1327

Informace

Samospráva

Obecní úřad Sudice      
nám. P. Arnošta Jureczky 13      
74725 Sudice   Starosta/tka: Petr Halfar
    Telefon: 553761022
Pošta: Sudice E-mail: starosta@obecsudice.cz
IČ: 00300713    
Úřední hodiny: Po,St:8-17; Út,Čt:8-12.30; Pá:8-12    
Telefon: 553 761 022    
Datová schránka: 6hbba64 E-mail: starosta@obecsudice.cz
Web: obecsudice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Sudice

Základní sídelní jednotka díl

Sudice

Část obce díl

Sudice

Územně technická jednotka

UTJ Sudice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Opavě
Masarykova třída 310/ 2
74601
553681111
podatelna3216@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3216
Hygienická stanice Územní pracoviště Opava
Olomoucká 82
74601
553668841
podatelna.op@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-opava
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Opava
Praskova  194/11
74601
553698111
kp.opava@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/opava, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Opava/Katastralni-pracoviste-Opava.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Sudice - Matrika
nám. P.A. Jureczky 13
74725
553761022
matrika@obecsudice.cz
www.obecsudice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
nám. P. Arnošta Jureczky 13
74725
553 761 022
starosta@obecsudice.cz
obecsudice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Opava
Krnovská 2975/75
74698
553604111
posta.op@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/opava#obsah
Soud Okresní soud v Opavě
Olomoucká 27
74677
553759211
posta@osoud.opa.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=156&j=166&k=1601
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Opava
Lidická 23
74680
553607611
podatelna@osz.opa.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=70&j=80&k=827
Stavební úřad Obecní úřad Kobeřice - Stavební úřad
Hlučínská 888
74727
553777203
stavebni@koberice.cz
www.koberice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13386
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Opava
Bochenkova  2712/4
74601
950142111
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/opava
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hlučín
Čs. armády 52/1
74801
950142211
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hlucin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kravaře
Bezručova 542/10
74721
950142261
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kravare
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vítkov
Luční 663
74901
950142241
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vitkov
Živnostenský úřad MÚ Kravaře - Obecní živnostenský úřad
Tyršova 5
74721
553777581
zivnosti@kravare.cz
www.kravare.cz

Euroregiony

Silesia

Účel: Zvýšení intenzity přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu, přeshraniční komunikace.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Horní nám. 69, 746 26 Opava
Kraj: Středočeský kraj
Rok založení: 1998
Předseda: Ing. Jana Novotná Galuszková
Kontaktní telefon: 553 756 209 (předseda)
E-mail: info@euroregion-silesia.cz‍
WWW: euroregion-silesia.cz
Dokumenty: Stanovy Euroregionu Silesia-CZ, Stanovy Sdružení obcí povodí Horní Odry-PL, Smlouva o spolupráci,

MAS

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
Založeno: 27.10.2006
Kontaktní telefon: 737807293
E-mail: mashlucinsko@seznam.cz
WWW: www.mashlucinsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 625 104 358 52 111 623
Muži 312 50 163 23 44 312
Ženy 313 54 195 29 67 311

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 10 8 2 22 23 -1 1
Muži 4 5 -1 10 13 -3 -4
Ženy 6 3 3 12 10 2 5

Data pro rok 2021

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 661
z toho muži 324
z toho ženy 337

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 661
v tom ve věku 0-14 121
15-64 463
65 a více let 77

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 540
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 157
vyučení a stř. odborné bez mat. 265
úplné střední s maturitou 84
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 22

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 613
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 531
Nezjištěné vyznání 21

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 420
v tom zaměstnaní celkem 298
nezaměstnaní celkem 33

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 420
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 91
stavebnictví 59
obchod,opravy motor. vozidel 28
doprava, pošty a telekomunikace 19
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 22
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 22

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 229
denně mimo obec 168
denně mimo obec nad 60min. 41

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 211
Cenzové domácnosti 233
v tom úplné rodiny 163
neúplné rodiny 22
nerodinné domácnosti 6
domácnosti jednotlivců 42

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 147
Trvale obydlené domy - rodinné domy 139
Neobydlené obydlené domy celkem 19
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 3
Průměrné stáří trvale obydlených domů 44
Domy podle vlastnictví soukromých osob 137
obce, státu 6
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 147
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 11
vodovodem 145
plynem 126
ústředním topením 134

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 211
Trvale obydlené byty v rodin. domech 174
Neobydlené byty 23

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 211
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 128
v osobním vlastnictví 10
nájemní 26
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 211
Byty podle vybavení plyn v bytě 180
vodovod v bytě 208
připojení na veřejnou kanalizační síť 15
ústřední topení, etážové topení 184
vlastní koupelna, sprchový kout 205

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 641
z toho muži 318
z toho ženy 323

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 641
v tom ve věku 0-14 95
15-64 461
65 a více let 84

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 546
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 118
vyučení a stř. odborné bez mat. 245
úplné střední s maturitou 111
vyšší odborné a nástavbové 20
vysokoškolské 29
nezjištěné vzdělání 20

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 328
v tom zaměstnaní celkem 291
nezaměstnaní celkem 37

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 328
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 2
průmysl 87
stavebnictví 43
obchod,opravy motor. vozidel 23
doprava a skladování 15
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 11
vzdělávání 6
zdravotní a sociální péče 11

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 113
denně mimo obec 101
Dojíždějící do zaměstnání 18
do škol 26

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 152
Obydlené rodinné domy 143
Obydlené bytové domy 7
Domy podle vlastnictví soukromých osob 133
obce, státu 4
spoluvlastnictví vlastníků bytů 12
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 226
Obydlené byty v rodinných domech 188
Neobydlené byty 38

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 226
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 148
v osobním vlastnictví 14
nájemní 25
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 226
Byty podle vybavení plyn v bytě 196
vodovod v bytě 216
připojení na veřejnou kanalizační síť 189
ústřední topení 194
etážové topení 10

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 14 2 1 1 7 1 5 6 1
Muži 9 1 0 0 5 0 3 4 0
Ženy 5 1 1 1 2 1 2 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 14
Muži 9
Ženy 5

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,333%
Muži 4,091%
Ženy 2,500%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1

Data pro rok 1991

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.138
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel0
Ostatní12

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců63
s 1-9 zaměst.- mikropodniky8
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno89

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství7
B-E Průmysl celkem18
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl17
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví66
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid19
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství12
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti5
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti12
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno9

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku943
Orná půda771
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady11
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)70
Pastviny4
Zemědělská půda852
Lesní půda11
Vodní plochy4
Zastavěné plochy11
Ostatní plochy64