Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bocanovice (okres Frýdek-Místek)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 511633
NUTS5: CZ0802511633
LAU 1 (NUTS 4): CZ0802 - okres Frýdek-Místek
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jablunkov
Obec s rozšířenou působností: Jablunkov
Katastrální plocha (ha): 377
Počet bydlících obyvatel k 2018: 462
Nadmořská výška (m n.m.): 418
První písemná zpráva (rok): 1597
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bocanovice      
Bocanovice 21      
73991 Bocanovice   Starosta/tka: Ing. Martin Paduch
    Telefon: 558555311
Pošta: Jablunkov E-mail: obec@bocanovice.cz
IČ: 00535931    
Úřední hodiny: Po:14-18; St:9-14    
Telefon: 558 362 167    
Datová schránka: zi6bmm4 E-mail: obec@bocanovice.cz
Web: www.bocanovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bocanovice

Základní sídelní jednotka díl

Bocanovice

Část obce díl

Bocanovice

Územně technická jednotka

UTJ Bocanovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Třinci
náměstí Svobody 1141
73963
558382111
podatelna3218@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3218
Hygienická stanice Územní pracoviště Frýdek-Místek
tř. Palackého 121
73802
558418111
podatelna.fm@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-frydek-mistek
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Třinec
Oldřichovice 869
73961
558340350
kp.trinec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/trinec, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Trinec/Katastralni-pracoviste-Trinec.aspx
Matriční úřad Městský úřad Jablunkov - Matrika
Dukelská 144
73991
558340622
irena.widenkova@jablunkov.cz
www.jablunkov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
21
73991
558 362 167
obec@bocanovice.cz
www.bocanovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Frýdek-Místek
Palackého  115
73801
558604700
posta.fm@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/frydek-mistek#obsah
Soud Okresní soud ve Frýdku-Místku
Na Poříčí 3206
73801
558411111
podatelna@osoud.frm.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-ve-frydku-mistku/#:~:text=Okresn%C3%AD%20soud%20ve%20Fr%C3%BDdku-M%C3%ADstku%20Na%20Po%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD%203206%20738,111%20-%20%C3%BAst%C5%99edna%20fax%3A%20%2B420%20558%20627%20707
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek
Na Poříčí 3206
73801
558411104
podatelna@osz.frm.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-frydek-mistek/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Jablunkov - Odbor územního plánování a stavebního řádu
Dukelská 144
73991
558340640
posta@jablunkov.cz
www.jablunkov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12367
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek
Na Poříčí 3510
73801
950113111
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frydek-mistek
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí 10
73911
950113211
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frydlant-nad-ostravici
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třinec
Poštovní 621
73961
950113611
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trinec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jablunkov
Dukelská 600
739
950113621
podatelna.fm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/jablunkov
Živnostenský úřad MÚ Jablunkov - Obecní živnostenský úřad
Dukelská  144
73991
558340670
stanislav.szlauer@jablunkov.cz
www.jablunkov.cz

Euroregiony

Těšínské Slezsko

Účel: Hospodářský rozvoj včetně jeho integrální součásti, tj. rozvoj turismu a cestovního ruchu. Společné přeshraniční plánovací a rozvojové studie vč. adekvátních aktivit v oblasti životního prostředí.
Forma: Dobrovolné společenství českých a polských sdružení obcí a měst Těšínského Slezska
Adresa sídla: Hlavní 1a/147, 737 01 Český Těšín
Kraj: Moravskoslezský kraj
Rok založení: 1998
Předseda: Ing. Vít Slováček
Kontaktní telefon: 558711474
E-mail: irsts@irsts.cz
WWW: www.euregio-teschinensis.eu
Dokumenty: http://www.euregio-teschinensis.eu/euroregion-tesinske-slezsko/zakladni-dokumenty/

MAS

MAS Jablunkovsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Bystřice 334/x, 739 95 Bystřice
Založeno: 6.8.2012
Kontaktní telefon: 732279193
E-mail: info@masjablunkovsko.cz
WWW: www.masjablunkovsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 462 74 301 22 65 450
Muži 242 38 163 14 27 238
Ženy 220 36 138 8 38 212

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 3 -1 19 4 15 14
Muži 2 1 1 9 2 7 8
Ženy 0 2 -2 10 2 8 6

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 428
z toho muži 209
z toho ženy 219

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 428
v tom ve věku 0-14 83
15-64 289
65 a více let 56

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 345
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 114
vyučení a stř. odborné bez mat. 147
úplné střední s maturitou 58
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 15

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 283
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 393
Nezjištěné vyznání 2

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 325
v tom zaměstnaní celkem 175
nezaměstnaní celkem 15

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 325
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 15
průmysl 69
stavebnictví 14
obchod,opravy motor. vozidel 27
doprava, pošty a telekomunikace 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 8
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 21

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 148
denně mimo obec 128
denně mimo obec nad 60min. 10

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 116
Cenzové domácnosti 151
v tom úplné rodiny 99
neúplné rodiny 22
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 27

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 87
Trvale obydlené domy - rodinné domy 86
Neobydlené obydlené domy celkem 17
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 37.28
Domy podle vlastnictví soukromých osob 81
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 87
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 86
plynem 51
ústředním topením 79

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 116
Trvale obydlené byty v rodin. domech 110
Neobydlené byty 17

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 116
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 91
v osobním vlastnictví 0
nájemní 12
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 116
Byty podle vybavení plyn v bytě 68
vodovod v bytě 115
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 110
vlastní koupelna, sprchový kout 114

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 426
z toho muži 211
z toho ženy 215

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 426
v tom ve věku 0-14 75
15-64 300
65 a více let 51

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 351
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 80
vyučení a stř. odborné bez mat. 130
úplné střední s maturitou 86
vyšší odborné a nástavbové 13
vysokoškolské 23
nezjištěné vzdělání 16

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 191
v tom zaměstnaní celkem 174
nezaměstnaní celkem 17

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 191
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 71
stavebnictví 13
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava a skladování 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 7
vzdělávání 9
zdravotní a sociální péče 13

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 96
denně mimo obec 93
Dojíždějící do zaměstnání 35
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 92
Obydlené rodinné domy 90
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 88
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 122
Obydlené byty v rodinných domech 115
Neobydlené byty 20

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 122
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 92
v osobním vlastnictví 0
nájemní 7
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 122
Byty podle vybavení plyn v bytě 82
vodovod v bytě 116
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 118
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 7 2 0 2 6 1 3 6 1
Muži 4 1 0 1 4 1 2 3 0
Ženy 3 1 0 1 2 0 1 3 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 4
Muži 4
Ženy 0

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,238%
Muži 1,238%
Ženy 0%

Technická vybavenost

Pošta
PSČ 73991
Veřejný vodovod ano
Kanalizace
ČOV
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 5
Počet zrušených bytů

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 2
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 1
Kryté bazény z koupališť a bazénů 1
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 2
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok 2002

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 52
Zemědělství, lesnictví, rybářství 9
Zpracovatelský průmysl 5
Stavebnictví 13
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 8
Doprava a skladování 0
Ubytování, stravování a pohostinství 1
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 5
Nezařazeno 4
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 8
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 62
Svobodná povolání - počet subjektů 3
Ostatní právní formy - počet subjektů 8
Počet subjektů bez zaměstnanců 40
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 7
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 3
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0