Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Horní Moštěnice (okres Přerov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 513491
NUTS5: CZ0714513491
LAU 1 (NUTS 4): CZ0714 - okres Přerov
NUTS3: CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Přerov
Obec s rozšířenou působností: Přerov
Katastrální plocha (ha): 982
Počet bydlících obyvatel k 2018: 1679
Nadmořská výška (m n.m.): 216
První písemná zpráva (rok): 1131
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Horní Moštěnice      
Dr. A. Stojana 120      
75117 Horní Moštěnice   Starosta/tka: Ing. Vladimír Martínek
    Telefon: 581224233
Pošta: Horní Moštěnice E-mail: starosta.mostenice@seznam.cz
IČ: 00301264    
Úřední hodiny: Po,St:7-17.00    
Telefon: 581 224 122    
Datová schránka: z8gbd6i E-mail: ou@hornimostenice.cz
Web: www.hornimostenice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Horní Moštěnice

Základní sídelní jednotka díl

Horní Moštěnice

Část obce díl

Horní Moštěnice

Územně technická jednotka

UTJ Horní Moštěnice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Přerově
Wurmova 2831/ 4
75011
581280111
podatelna3107@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3107
Hygienická stanice Územní pracoviště Přerov
Dvořákova 1800/75
75002
581283111
podatelna@pr.khsolc.cz 
www.khsolc.cz/odkazy/uredni-hodiny/prerov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Přerov
Husova 2846/2
75163
581706911
kp.prerov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/prerov
Matriční úřad Obecní úřad Horní Moštěnice - Matrika
Dr. A. Stojana 41
75117
581224122
ouhornimostenice@cbox.cz
www.hornimostenice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Dr. A. Stojana 120
75117
581 224 122
ou@hornimostenice.cz
www.hornimostenice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Přerov
Bayerova  732/1
75011
581277111
posta.pr@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/prerov#obsah
Soud Okresní soud v Přerově
Smetanova 2
75011
581279111
podatelna@osoud.pre.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=178&j=188&k=1799
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Přerov
Smetanova 2016/2
75002
581262111
podatelna@osz.pre.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=91&j=101&k=1016
Stavební úřad Magistrát města Přerova - Stavební úřad
Bratrská 709/34
75011
581268118
posta@prerov.eu
www.prerov.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12392
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přerov
Žerotínovo nám. 168/21
75002
950155111
podatelna.pr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prerov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hranice
Purgešova 1399/6
75301
950155600
podatelna.pr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hranice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kojetín
náměstí Míru 21
75201
950155801
podatelna.pr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kojetin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou
Bratrská 358/3
75131
950155701-7
podatelna.pr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/lipnik-nad-becvou
Živnostenský úřad MÚ Přerov - Obecní živnostenský úřad
Smetanova  7
75002
581268243
jitka.kocicova@prerov.eu
www.mu-prerov.cz

MAS

MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dr. A. Stojana 41/120, 751 17 Horní Moštěnice
Založeno: 7.1.2014
Kontaktní telefon: 737775991
E-mail: marketa.kropackova@mas-mostenka.cz
WWW: www.mas-mostenka.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1679 272 1009 99 299 1683
Muži 843 143 525 55 120 844
Ženy 836 129 484 44 179 839

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 14 16 -2 40 39 1 -1
Muži 9 10 -1 20 16 4 3
Ženy 5 6 -1 20 23 -3 -4

Data pro rok 2020

Počet sňatků 7
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1560
z toho muži 766
z toho ženy 794

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1560
v tom ve věku 0-14 277
15-64 1050
65 a více let 233

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1283
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 306
vyučení a stř. odborné bez mat. 525
úplné střední s maturitou 346
vyšší odborné a nástavbové 29
vysokoškolské 71

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1516
Cizinci s dlouhodobým pobytem 10
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 744
Nezjištěné vyznání 167

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1110
v tom zaměstnaní celkem 667
nezaměstnaní celkem 91

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1110
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 22
průmysl 305
stavebnictví 60
obchod,opravy motor. vozidel 54
doprava, pošty a telekomunikace 104
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 42
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 57

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 488
denně mimo obec 416
denně mimo obec nad 60min. 36

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 513
Cenzové domácnosti 599
v tom úplné rodiny 380
neúplné rodiny 76
nerodinné domácnosti 7
domácnosti jednotlivců 136

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 458
Trvale obydlené domy - rodinné domy 446
Neobydlené obydlené domy celkem 56
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 2
Průměrné stáří trvale obydlených domů 41.37
Domy podle vlastnictví soukromých osob 445
obce, státu 7
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 458
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 373
vodovodem 447
plynem 385
ústředním topením 366

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 513
Trvale obydlené byty v rodin. domech 473
Neobydlené byty 65

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 513
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 423
v osobním vlastnictví 18
nájemní 21
člena bytového družstva 4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 513
Byty podle vybavení plyn v bytě 422
vodovod v bytě 501
připojení na veřejnou kanalizační síť 425
ústřední topení, etážové topení 417
vlastní koupelna, sprchový kout 495

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1607
z toho muži 802
z toho ženy 805

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1607
v tom ve věku 0-14 249
15-64 1093
65 a více let 263

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1358
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 248
vyučení a stř. odborné bez mat. 467
úplné střední s maturitou 407
vyšší odborné a nástavbové 47
vysokoškolské 141
nezjištěné vzdělání 44

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 770
v tom zaměstnaní celkem 687
nezaměstnaní celkem 83

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 770
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 212
stavebnictví 36
obchod,opravy motor. vozidel 72
doprava a skladování 56
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 55
vzdělávání 33
zdravotní a sociální péče 43

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 358
denně mimo obec 315
Dojíždějící do zaměstnání 145
do škol 20

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 486
Obydlené rodinné domy 473
Obydlené bytové domy 8
Domy podle vlastnictví soukromých osob 454
obce, státu 4
spoluvlastnictví vlastníků bytů 19
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 552
Obydlené byty v rodinných domech 515
Neobydlené byty 92

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 552
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 438
v osobním vlastnictví 9
nájemní 34
družstevní 1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 552
Byty podle vybavení plyn v bytě 448
vodovod v bytě 520
připojení na veřejnou kanalizační síť 500
ústřední topení 476
etážové topení 14

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 56 5 2 11 9 5 14 23 12
Muži 28 3 1 4 6 1 5 14 7
Ženy 28 2 1 7 3 4 9 9 5

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 26
Muži 10
Ženy 16

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,347%
Muži 1,254%
Ženy 3,03%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 75117
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie ano
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 6
Počet zrušených bytů 2

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 3
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 9
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 11
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 9
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 2
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 159
Zemědělství, lesnictví, rybářství 8
Zpracovatelský průmysl 25
Stavebnictví 30
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 26
Doprava a skladování 11
Ubytování, stravování a pohostinství 6
Činnosti v oblasti nemovitostí 4
Profesní, vědecké a technické činnosti 15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 3
Ostatní činnosti 14
Nezařazeno 20
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 37
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 267
Svobodná povolání - počet subjektů 12
Ostatní právní formy - počet subjektů 23
Počet subjektů bez zaměstnanců 119
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 26
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 11
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 2
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0