Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Tovačov (okres Přerov)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 519146
NUTS5: CZ0714519146
LAU 1 (NUTS 4): CZ0714 - okres Přerov
NUTS3: CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Kojetín
Obec s rozšířenou působností: Přerov
Katastrální plocha (ha): 2277
Počet bydlících obyvatel k 2021: 2411
Nadmořská výška (m n.m.): 201
První písemná zpráva (rok): 1203
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Tovačov      
Náměstí 12      
75101 Tovačov   Starosta/tka: Marek Svoboda
    Telefon: 581 706 951
Pošta: Tovačov E-mail: starosta@tovacov.cz
IČ: 00302082    
Úřední hodiny: Po,St:8-11,12-17, Út,Čt:8-11, 12-14; Pá:8-11,12-13    
Telefon: 581 706 951    
Datová schránka: nppbaz6 E-mail: mu@tovacov.cz
Web: www.tovacov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Tovačov

Základní sídelní jednotka díl

Annín Tovačov

Část obce díl

Tovačov I-Město Tovačov II-Annín

Územně technická jednotka

UTJ Tovačov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Přerově
Wurmova 2831/ 4
75011
581280111
podatelna3107@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3107
Hygienická stanice Územní pracoviště Přerov
Dvořákova 1800/75
75002
581283111
podatelna@pr.khsolc.cz 
www.khsolc.cz/odkazy/uredni-hodiny/prerov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Přerov
Husova 2846/2
75163
581706911
kp.prerov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/prerov
Matriční úřad Městský úřad Tovačov - Matrika
Náměstí 12
75101
+420 581 706 951
mu@tovacov.cz
www.tovacov.cz
Městský úřad Městský úřad
Náměstí 12
75101
581 706 951
mu@tovacov.cz
www.tovacov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Přerov
Bayerova  732/1
75011
581277111
posta.pr@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/prerov#obsah
Soud Okresní soud v Přerově
Smetanova 2
75011
581279111
podatelna@osoud.pre.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=178&j=188&k=1799
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Přerov
Smetanova 2016/2
75002
581262111
podatelna@osz.pre.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=91&j=101&k=1016
Stavební úřad Městský úřad Tovačov - Stavební úřad
Náměstí 12
75101
581706957
mu@tovacov.cz
www.tovacov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13192
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přerov
Žerotínovo nám. 168/21
75002
950155111
podatelna.pr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prerov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hranice
Purgešova 1399/6
75301
950155600
podatelna.pr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hranice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kojetín
náměstí Míru 21
75201
950155801
podatelna.pr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kojetin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou
Bratrská 358/3
75131
950155701-7
podatelna.pr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/lipnik-nad-becvou
Živnostenský úřad MÚ Přerov - Obecní živnostenský úřad
Smetanova  7
75002
581268243
jitka.kocicova@prerov.eu
www.mu-prerov.cz

MAS

Střední Haná, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Masarykovo náměstí 20/x, 752 01 Kojetín
Založeno: 13.2.2006
Kontaktní telefon: 737260606
E-mail: manazer@masstrednihana.cz
WWW: www.masstrednihana.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 411 368 1 397 141 505 2 422
Muži 1 182 186 679 65 213 1 193
Ženy 1 229 182 718 76 292 1 229

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 32 61 -29 53 51 2 -27
Muži 16 30 -14 22 24 -2 -16
Ženy 16 31 -15 31 27 4 -11

Data pro rok 2021

Počet sňatků 8
Počet rozvodů 6

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 666
z toho muži 1 248
z toho ženy 1 418

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 666
v tom ve věku 0-14 440
15-64 1 779
65 a více let 447

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 226
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 629
vyučení a stř. odborné bez mat. 945
úplné střední s maturitou 471
vyšší odborné a nástavbové 53
vysokoškolské 107

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 586
Cizinci s dlouhodobým pobytem 7
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 9
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 059
Nezjištěné vyznání 353

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 578
v tom zaměstnaní celkem 1 133
nezaměstnaní celkem 150

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 578
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 54
průmysl 258
stavebnictví 319
obchod,opravy motor. vozidel 121
doprava, pošty a telekomunikace 80
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 86
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 126

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 654
denně mimo obec 522
denně mimo obec nad 60min. 35

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 883
Cenzové domácnosti 1 022
v tom úplné rodiny 598
neúplné rodiny 108
nerodinné domácnosti 13
domácnosti jednotlivců 303

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 535
Trvale obydlené domy - rodinné domy 491
Neobydlené obydlené domy celkem 70
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 6
Průměrné stáří trvale obydlených domů 43
Domy podle vlastnictví soukromých osob 492
obce, státu 14
bytové družstvo - SBD 14
ostatní vlastnictví 14

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 535
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 423
vodovodem 527
plynem 382
ústředním topením 413

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 883
Trvale obydlené byty v rodin. domech 547
Neobydlené byty 99

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 883
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 479
v osobním vlastnictví 52
nájemní 142
člena bytového družstva 139

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 883
Byty podle vybavení plyn v bytě 550
vodovod v bytě 872
připojení na veřejnou kanalizační síť 760
ústřední topení, etážové topení 707
vlastní koupelna, sprchový kout 853

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 515
z toho muži 1 200
z toho ženy 1 315

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 515
v tom ve věku 0-14 327
15-64 1 678
65 a více let 505

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 188
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 484
vyučení a stř. odborné bez mat. 866
úplné střední s maturitou 526
vyšší odborné a nástavbové 74
vysokoškolské 168
nezjištěné vzdělání 61

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 165
v tom zaměstnaní celkem 1 032
nezaměstnaní celkem 133

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 165
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 31
průmysl 244
stavebnictví 147
obchod,opravy motor. vozidel 100
doprava a skladování 71
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 63
vzdělávání 60
zdravotní a sociální péče 80

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 390
denně mimo obec 313
Dojíždějící do zaměstnání 193
do škol 148

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 576
Obydlené rodinné domy 530
Obydlené bytové domy 39
Domy podle vlastnictví soukromých osob 511
obce, státu 9
spoluvlastnictví vlastníků bytů 34
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 889
Obydlené byty v rodinných domech 577
Neobydlené byty 147

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 889
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 495
v osobním vlastnictví 45
nájemní 158
družstevní 87

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 889
Byty podle vybavení plyn v bytě 595
vodovod v bytě 824
připojení na veřejnou kanalizační síť 817
ústřední topení 745
etážové topení 39

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 57 8 1 2 22 2 16 23 16
Muži 17 3 0 0 6 1 4 10 2
Ženy 40 5 1 2 16 1 12 13 14

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 50
Muži 15
Ženy 35

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,169%
Muži 1,887%
Ženy 4,470%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska7
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé2
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa2
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 5
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 17
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 8
Ordinace lékaře Ano 9
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 9
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 12
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 12
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk1
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 Střední škola
Základní škola a Mateřská škola Tovačov Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem1
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti41
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.364
Svobodná povolání10
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel12
Ostatní48

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců169
s 1-9 zaměst.- mikropodniky39
s 10-49 zaměst.- malé podniky6
s 50-249 zaměst.- střed.podn.3
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno263

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství30
B-E Průmysl celkem63
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl58
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa2
F Stavebnictví70
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid91
H Doprava a skladování20
I Ubytování; stravování a pohostinství27
J Informační a komunikační činnosti6
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí11
M Profesní; vědecké a technické činnosti41
N Administrativní a podpůrné činnosti12
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání5
Q Zdravotní a sociální péče9
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti17
S Ostatní činnosti47
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno29

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 277
Orná půda1 145
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady37
Ovocné sady3
Trvalé travní porosty (býv.louky)42
Pastviny7
Zemědělská půda1 228
Lesní půda143
Vodní plochy557
Zastavěné plochy36
Ostatní plochy314