Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Křivsoudov (okres Benešov)

Typ sídla: městys
ZUJ (kód obce): 530000
NUTS5: CZ0201530000
LAU 1 (NUTS 4): CZ0201 - okres Benešov
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vlašim
Obec s rozšířenou působností: Vlašim
Katastrální plocha (ha): 1366
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 429
Nadmořská výška (m n.m.): 442
První písemná zpráva (rok): 1276

Informace

Samospráva

Obecní úřad Křivsoudov      
Křivsoudov 1      
25766 Křivsoudov   Starosta/tka: Jan Červený
    Telefon: 317853424
Pošta: Křivsoudov E-mail: krivsoudov@zelivka.cz
IČ: 00232076    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-17:00, Út.,Čt.,8:00-13:00, Pá.,8:00-12:00    
Telefon: 317 853 424    
Datová schránka: xgvbmc5 E-mail: podatelna@mestys-krivsoudov.cz
Web: www.mestys-krivsoudov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Křivsoudov

Část obce díl

Jenišovice Křivsoudov Lhota Bubeneč

Základní sídelní jednotka díl

Křivsoudov díl 1 Křivsoudov díl 2 Lhota Bubeneč

Územně technická jednotka

UTJ Křivsoudov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Vlašimi
Jana Masaryka 1703
25801
317850303
podatelna2125@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2125
Hygienická stanice Územní pracoviště Benešov
Černoleská 2053
25604
310014400
Khs-BN@khsstc.cz
khsstc.cz/benesov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Benešov
Tyršova 1902
25616
317716450
kp.benesov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/benesov
Matriční úřad Úřad městyse Čechtice - Matrika
nám. Dr. Tyrše 56
25765
317853320
matrika@mestys-cechtice.cz
www.mestys-cechtice.cz
Matriční úřad Obecní úřad Čerčany - Matrika
Václavská 36
25722
317776311
matrika@cercany.cz
www.cercany.cz
Obecní úřad Obecní úřad
1
25766
317 853 424
podatelna@mestys-krivsoudov.cz
www.mestys-krivsoudov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Benešov
Nádražní 2120
25601
317762111
posta.bn@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/benesov#obsah
Soud Okresní soud v Benešově
Masarykovo náměstí 223
25645
317763301
podatelna@osoud.ben.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-benesove
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Benešov
Poštovní 2079
25601
317723222
podatelna@osz.ben.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-benesov/kontakty/#:~:text=Okresn%C3%AD%20st%C3%A1tn%C3%AD%20zastupitelstv%C3%AD%20v%20Bene%C5%A1ov%C4%9B%20Po%C5%A1tovn%C3%AD%202079%20256,%2B420%20317%20723%20197%20ID%20datov%C3%A9%20schr%C3%A1nky%3A%203ytahre
Stavební úřad Městský úřad Vlašim - Odbor výstavby a územního plánování
Jana Masaryka 302
25801
313039480
podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vlašim
Lidická 1697
25801
950101211
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#vlasim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Votice
Komenského nám. 230
25901
950101221
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/benesov#votice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Benešov
Dukelská 2080
25601
950101304
podatelna.bn@uradprace.cz
www.uradprace.cz/benesov
Živnostenský úřad MÚ Vlašim - Obecní živnostenský úřad
Dvůr  413
25814
313039380
ziv@mesto-vlasim.cz , podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

MAS

MAS Blaník, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Palackého náměstí 65/x, 258 01 Vlašim
Založeno: 10.5.2013
Kontaktní telefon: 703355807
E-mail: kancelar@masblanik.cz
WWW: www.masblanik.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 429 68 239 25 97 437
Muži 226 34 135 9 48 228
Ženy 203 34 104 16 49 209

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 5 2 3 16 12 4 7
Muži 4 1 3 6 5 1 4
Ženy 1 1 0 10 7 3 3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 390
z toho muži 204
z toho ženy 186

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 390
v tom ve věku 0-14 55
15-64 265
65 a více let 70

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 335
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 87
vyučení a stř. odborné bez mat. 173
úplné střední s maturitou 56
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 9

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 373
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 282
Nezjištěné vyznání 15

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 264
v tom zaměstnaní celkem 175
nezaměstnaní celkem 11

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 264
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 33
průmysl 44
stavebnictví 18
obchod,opravy motor. vozidel 14
doprava, pošty a telekomunikace 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 8

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 118
denně mimo obec 92
denně mimo obec nad 60min. 11

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 139
Cenzové domácnosti 165
v tom úplné rodiny 92
neúplné rodiny 17
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 53

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 120
Trvale obydlené domy - rodinné domy 111
Neobydlené obydlené domy celkem 58
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 19
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47.64
Domy podle vlastnictví soukromých osob 105
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 11

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 120
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 102
vodovodem 115
plynem 7
ústředním topením 75

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 139
Trvale obydlené byty v rodin. domech 115
Neobydlené byty 62

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 139
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 92
v osobním vlastnictví 5
nájemní 21
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 139
Byty podle vybavení plyn v bytě 4
vodovod v bytě 133
připojení na veřejnou kanalizační síť 119
ústřední topení, etážové topení 96
vlastní koupelna, sprchový kout 128

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 407
z toho muži 211
z toho ženy 196

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 407
v tom ve věku 0-14 72
15-64 262
65 a více let 73

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 335
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 56
vyučení a stř. odborné bez mat. 156
úplné střední s maturitou 72
vyšší odborné a nástavbové 18
vysokoškolské 20
nezjištěné vzdělání 13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 178
v tom zaměstnaní celkem 160
nezaměstnaní celkem 18

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 178
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 12
průmysl 47
stavebnictví 17
obchod,opravy motor. vozidel 15
doprava a skladování 13
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 10
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 79
denně mimo obec 72
Dojíždějící do zaměstnání 29
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 118
Obydlené rodinné domy 110
Obydlené bytové domy 5
Domy podle vlastnictví soukromých osob 107
obce, státu 4
spoluvlastnictví vlastníků bytů 5
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 138
Obydlené byty v rodinných domech 112
Neobydlené byty 73

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 138
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 100
v osobním vlastnictví 4
nájemní 19
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 138
Byty podle vybavení plyn v bytě 4
vodovod v bytě 128
připojení na veřejnou kanalizační síť 124
ústřední topení 98
etážové topení 8

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 6 2 0 1 2 1 2 1 1
Muži 3 1 0 0 1 1 1 -1 0
Ženy 3 1 0 1 1 0 1 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 12
Muži 4
Ženy 8

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 4,545%
Muži 0,301%
Ženy 6,667%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 25766
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 2
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ne 0
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 1
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ano 1
Nachází se v obci ČOV? Ano 1
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ano 2
Nachází se v obci vodojem? Ne 0
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 2
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ano 1
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ano 1
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 3
Nachází se v obci skladový areál? Ano 1
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 42
Zemědělství, lesnictví, rybářství 7
Zpracovatelský průmysl 5
Stavebnictví 7
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 7
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 2
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2
Ostatní činnosti 3
Nezařazeno 4
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 8
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 68
Svobodná povolání - počet subjektů 2
Ostatní právní formy - počet subjektů 9
Počet subjektů bez zaměstnanců 28
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 3
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 4
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0