Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Adamov (okres Kutná Hora)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 531367
NUTS5: CZ0205531367
LAU 1 (NUTS 4): CZ0205 - okres Kutná Hora
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Čáslav
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Čáslav
Katastrální plocha (ha): 276
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 123
Nadmořská výška (m n.m.): 306
První písemná zpráva (rok): 1784

Informace

Samospráva

Obecní úřad Adamov      
Adamov 62      
28601 Adamov   Starosta/tka: Bc. Roman Pilát, MBA
    Telefon: 327371291
Pošta: Čáslav E-mail: podatelna@obecadamov.cz
IČ: 00639664    
Úřední hodiny: Po:17-19.00    
Telefon: 327 371 291    
Datová schránka: jm6amhn E-mail: podatelna@obecadamov.cz
Web: www.obecadamov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

katastrální území Adamov u Tupadel

Část obce díl

díl části obce Adamov

Základní sídelní jednotka díl

Díl ZSJ Adamov

Územně technická jednotka

UTJ Adamov u Tupadel

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Čáslavi
nám. Jana Žižky z Trocnova 249
28601
327300311
podatelna2106@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2106
Hygienická stanice Územní pracoviště Kutná Hora
U Lorce 40
28401
310014440
Khs-KH@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-kutna-hora
Katastrální úřad Katastralni pracoviště Kutná Hora
Rudní 432/4
28434
327513203
kp.khora@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/khora
Matriční úřad Obecní úřad Tupadly - Matrika
Tupadly 120
28563
724179720
outupadly@volny.cz
www.tupadly.cz
Obecní úřad Obecní úřad
62
28601
327 371 291
podatelna@obecadamov.cz
www.obecadamov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Kutná Hora
Lorecká 667
28401
327583111
posta.kh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/kutna-hora#obsah
Soud Okresní soud v Kutné Hoře
nám. Národního odboje 58
28435
327533500
podatelna@osoud.kha.justice
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=145&j=155&k=1502
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Kutná Hora
Radnická 178
28401
327340002
podatelna@osz.kha.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=59&j=69&k=728
Stavební úřad Městský úřad Čáslav - Odbor výstavby a regionálního rozvoje
nám. Jana Žižky z Trocnova 1
28601
327300218
radnice@meucaslav.cz
www.meucaslav.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12436
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Čáslav
nám. Jana Žižky z Trocnova 168/46
28601
950131265
podatelna.kh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/caslav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kutná Hora (Uhlířské Janovice)
Hasičská 521
28504
950131212
podatelna.kh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kutna-hora#uhlirske-janovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kutná Hora (Zruč nad Sázavou)
Poštovní 593
28522
950131222
podatelna.kh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kutna-hora#zruc-nad-sazavou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kutná Hora
Benešova 70/2
28401
950131111
podatelna.kh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kutna-hora
Živnostenský úřad MÚ Čáslav - Obecní živnostenský úřad
nám. Jana Žižky z Trocnova 1
28601
327300215
cincibusova@meucaslav.cz
www.meucaslav.cz

MAS

Lípa pro venkov z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Zbraslavice 7/x, 285 21 Zbraslavice
Založeno: 7.6.2006
Kontaktní telefon: 607966443
E-mail: info@lipaprovenkov.cz
WWW: www.lipaprovenkov.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 123 18 61 8 36 121
Muži 61 9 30 5 17 62
Ženy 62 9 31 3 19 59

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 2 -2 9 0 9 7
Muži 0 0 0 3 0 3 3
Ženy 0 2 -2 6 0 6 4

Data pro rok 2020

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 113
z toho muži 52
z toho ženy 61

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 113
v tom ve věku 0-14 14
15-64 68
65 a více let 31

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 99
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 36
vyučení a stř. odborné bez mat. 40
úplné střední s maturitou 21
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 109
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 57
Nezjištěné vyznání 1

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 70
v tom zaměstnaní celkem 43
nezaměstnaní celkem 3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 70
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 3
průmysl 14
stavebnictví 4
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava, pošty a telekomunikace 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 1

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 39
denně mimo obec 34
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 45
Cenzové domácnosti 50
v tom úplné rodiny 28
neúplné rodiny 1
nerodinné domácnosti 4
domácnosti jednotlivců 17

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 40
Trvale obydlené domy - rodinné domy 39
Neobydlené obydlené domy celkem 33
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 25
Průměrné stáří trvale obydlených domů 52.51
Domy podle vlastnictví soukromých osob 40
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 40
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 7
vodovodem 38
plynem 31
ústředním topením 20

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 45
Trvale obydlené byty v rodin. domech 43
Neobydlené byty 33

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 45
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 40
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 45
Byty podle vybavení plyn v bytě 36
vodovod v bytě 43
připojení na veřejnou kanalizační síť 8
ústřední topení, etážové topení 26
vlastní koupelna, sprchový kout 40

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 112
z toho muži 54
z toho ženy 58

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 112
v tom ve věku 0-14 15
15-64 77
65 a více let 20

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 97
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 22
vyučení a stř. odborné bez mat. 40
úplné střední s maturitou 27
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 3
nezjištěné vzdělání 1

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 42
v tom zaměstnaní celkem 36
nezaměstnaní celkem 6

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 42
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 2
průmysl 9
stavebnictví 0
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava a skladování 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 2

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 21
denně mimo obec 21
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 46
Obydlené rodinné domy 45
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 43
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 49
Obydlené byty v rodinných domech 47
Neobydlené byty 27

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 49
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 42
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 49
Byty podle vybavení plyn v bytě 39
vodovod v bytě 47
připojení na veřejnou kanalizační síť 7
ústřední topení 31
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 0 0 1 1 0 1 3 1
Muži 2 0 0 1 0 0 1 2 0
Ženy 2 0 0 0 1 0 0 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 3
Muži 1
Ženy 2

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 4,348%
Muži 1,28%
Ženy 5,882%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 28601
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ne
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 1
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ne 0
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 2
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ne 0
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ano 1
Nachází se v obci vodojem? Ne 0
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ne 0
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 1
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ne 0
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ne 0
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ne 0

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 0
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 0
Hřbitov 0
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 0

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 10
Zemědělství, lesnictví, rybářství 3
Zpracovatelský průmysl 2
Stavebnictví 2
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 1
Doprava a skladování 0
Ubytování, stravování a pohostinství 0
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 0
Nezařazeno 1
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 3
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 16
Svobodná povolání - počet subjektů 0
Ostatní právní formy - počet subjektů 1
Počet subjektů bez zaměstnanců 6
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 4
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0