Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Loděnice (okres Beroun)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 531464
NUTS5: CZ0202531464
LAU 1 (NUTS 4): CZ0202 - okres Beroun
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Beroun
Obec s rozšířenou působností: Beroun
Katastrální plocha (ha): 608
Počet bydlících obyvatel k 2018: 2002
Nadmořská výška (m n.m.): 255
První písemná zpráva (rok): 1320
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Loděnice      
Husovo náměstí 4      
26712 Loděnice   Starosta/tka: Václav Bauer
    Telefon: 311671691
Pošta: Loděnice u Berouna E-mail: ou.lodenice@seznam.cz
IČ: 00233510    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-17:00, Út.,Čt.,8:00-16:00, Pá.,pouze po tel. domluvě    
Telefon: 311671691    
Datová schránka: 84cb6j5 E-mail: ou.lodenice@seznam.cz
Web: www.lodenice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Loděnice u Berouna

Část obce díl

Jánská Loděnice

Základní sídelní jednotka díl

Jánská Loděnice

Územně technická jednotka

UTJ Loděnice u Berouna

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Berouně
Tyršova 1634
26645
311631303
podatelna2104@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2104
Hygienická stanice Územní pracoviště Beroun
Politických vězňů 455
26644
311548831
Khs-BE@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-beroun
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Beroun
Politických vězňů 198/16
26601
311625147
kp.beroun@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/beroun
Matriční úřad Obecní úřad Loděnice - Matrika
Husovo nám. 4
26712
311672577
ou-matrika@lodenice.cz
www.lodenice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Husovo náměstí 4
26712
311671691
ou.lodenice@seznam.cz
www.lodenice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Beroun
Okružní  511
26640
311690111
posta.be@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/beroun#obsah
Soud Okresní soud v Berouně
Wágnerovo náměstí 1249/3
26647
311604500
podatelna@osoud.ber.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-beroune
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Beroun
Wágnerovo náměstí 1249/2
26601
311630410
podatelna@osz.ber.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-beroun
Stavební úřad Městský úřad Beroun - Odbor výstavby
Husovo nám. 68
26601
311654251
vyst@muberoun.cz
www.mesto-beroun.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12430
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hořovice
Pražská 4/7
26801
950102111
podatelna.be@uradprace.cz
www.uradprace.cz/horovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Beroun
Okružní 333/26
26601
950102111
podatelna.be@uradprace.cz
www.uradprace.cz/beroun
Živnostenský úřad MÚ Beroun - Obecní živnostenský úřad
Politických vězňů  20
26601
311654111
posta@muberoun.cz
www.mesto-beroun.cz

MAS

MAS Jihozápad o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí 5. května 256/x, 252 25 Jinočany
Založeno: 28.1.2014
Kontaktní telefon: 728052402
E-mail: schmiedova@masjihozapad.cz
WWW: www.masjihozapad.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2002 330 1245 121 306 1977
Muži 1019 171 670 55 123 1001
Ženy 983 159 575 66 183 976

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 23 16 7 97 125 -28 -21
Muži 7 11 -4 53 70 -17 -21
Ženy 16 5 11 44 55 -11 0

Data pro rok 2020

Počet sňatků 9
Počet rozvodů 9

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1520
z toho muži 757
z toho ženy 763

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1520
v tom ve věku 0-14 250
15-64 1068
65 a více let 202

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1270
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 294
vyučení a stř. odborné bez mat. 457
úplné střední s maturitou 319
vyšší odborné a nástavbové 48
vysokoškolské 121

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1459
Cizinci s dlouhodobým pobytem 7
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 237
Nezjištěné vyznání 104

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1345
v tom zaměstnaní celkem 771
nezaměstnaní celkem 47

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1345
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 9
průmysl 239
stavebnictví 84
obchod,opravy motor. vozidel 96
doprava, pošty a telekomunikace 56
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 43
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 74

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 435
denně mimo obec 339
denně mimo obec nad 60min. 57

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 575
Cenzové domácnosti 641
v tom úplné rodiny 342
neúplné rodiny 90
nerodinné domácnosti 7
domácnosti jednotlivců 202

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 327
Trvale obydlené domy - rodinné domy 286
Neobydlené obydlené domy celkem 52
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 15
Průměrné stáří trvale obydlených domů 51.13
Domy podle vlastnictví soukromých osob 293
obce, státu 7
bytové družstvo - SBD 4
ostatní vlastnictví 20

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 327
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 41
vodovodem 318
plynem 94
ústředním topením 244

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 575
Trvale obydlené byty v rodin. domech 323
Neobydlené byty 77

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 575
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 283
v osobním vlastnictví 44
nájemní 179
člena bytového družstva 15

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 575
Byty podle vybavení plyn v bytě 111
vodovod v bytě 552
připojení na veřejnou kanalizační síť 181
ústřední topení, etážové topení 425
vlastní koupelna, sprchový kout 519

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1717
z toho muži 866
z toho ženy 851

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1717
v tom ve věku 0-14 257
15-64 1250
65 a více let 208

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1460
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 277
vyučení a stř. odborné bez mat. 443
úplné střední s maturitou 423
vyšší odborné a nástavbové 65
vysokoškolské 181
nezjištěné vzdělání 66

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 883
v tom zaměstnaní celkem 826
nezaměstnaní celkem 57

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 883
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 4
průmysl 199
stavebnictví 54
obchod,opravy motor. vozidel 103
doprava a skladování 56
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 41
vzdělávání 46
zdravotní a sociální péče 40

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 369
denně mimo obec 285
Dojíždějící do zaměstnání 658
do škol 72

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 362
Obydlené rodinné domy 325
Obydlené bytové domy 32
Domy podle vlastnictví soukromých osob 323
obce, státu 7
spoluvlastnictví vlastníků bytů 14
nezjištěno 8

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 579
Obydlené byty v rodinných domech 355
Neobydlené byty 118

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 579
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 292
v osobním vlastnictví 110
nájemní 78
družstevní 6

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 579
Byty podle vybavení plyn v bytě 288
vodovod v bytě 500
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 449
etážové topení 34

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 40 6 1 3 13 2 9 17 9
Muži 27 3 0 2 8 1 5 13 6
Ženy 13 3 1 1 5 1 4 4 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 24
Muži 11
Ženy 13

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,757%
Muži 1,437%
Ženy 2,028%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 26712
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ano
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie ano
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 1

Byty

Počet dokončených bytů 6
Počet zrušených bytů

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 16
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 4
Ordinace lékaře Ano 5
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 5
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 9
Sportoviště Ano 2
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 269
Zemědělství, lesnictví, rybářství 13
Zpracovatelský průmysl 38
Stavebnictví 36
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 53
Doprava a skladování 12
Ubytování, stravování a pohostinství 8
Činnosti v oblasti nemovitostí 5
Profesní, vědecké a technické činnosti 41
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 5
Ostatní činnosti 20
Nezařazeno 15
Státní organizace - počet subjektů 2
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 56
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 378
Svobodná povolání - počet subjektů 12
Ostatní právní formy - počet subjektů 48
Počet subjektů bez zaměstnanců 200
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 24
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 5
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 7
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 3