Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Olešná (okres Beroun)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 531626
NUTS5: CZ0202531626
LAU 1 (NUTS 4): CZ0202 - okres Beroun
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hořovice
Obec s rozšířenou působností: Hořovice
Katastrální plocha (ha): 1069
Počet bydlících obyvatel k 2021: 449
Nadmořská výška (m n.m.): 491
První písemná zpráva (rok): 1331

Informace

Samospráva

Obecní úřad Olešná      
Olešná 104      
26764 Olešná   Starosta/tka: Lenka Hasmanová
    Telefon: 311572231
Pošta: Olešná u Hořovic E-mail: obec.olesna@volny.cz
IČ: 00233676    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,7:00-17:00    
Telefon: 311 572 231    
Datová schránka: miwb5hg E-mail: obec.olesna@volny.cz; obecolesna@seznam.cz
Web: www.olesna-be.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Olešná u Hořovic

Základní sídelní jednotka díl

Olešná

Část obce díl

Olešná

Územně technická jednotka

UTJ Olešná u Hořovic

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Hořovicích
Palackého náměstí 1417/32
26801
311540111
podatelna2109@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2109
Hygienická stanice Územní pracoviště Beroun
Politických vězňů 455
26644
311548831
Khs-BE@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-beroun
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Beroun
Politických vězňů 198/16
26601
311625147
kp.beroun@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/beroun
Matriční úřad Obecní úřad Zaječov - Matrika
Zaječov 265
26763
311572179
obec.zajecov@telecom.cz
zajecov.cz
Matriční úřad Městský úřad Zdice - Matrika
Husova 2
26751
311612184
matrika@mesto-zdice.cz
www.mesto-zdice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
104
26764
311 572 231
obec.olesna@volny.cz; obecolesna@seznam.cz
www.olesna-be.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Beroun
Okružní  511
26640
311690111
posta.be@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/beroun#obsah
Soud Okresní soud v Berouně
Wágnerovo náměstí 1249/3
26647
311604500
podatelna@osoud.ber.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-beroune
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Beroun
Wágnerovo náměstí 1249/2
26601
311630410
podatelna@osz.ber.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-beroun
Stavební úřad Městský úřad Hořovice - Odbor výstavby a životního prostředí
Palackého nám. 2
26801
311545324
stavba3@mesto-horovice.cz
www.mesto-horovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12431
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hořovice
Pražská 4/7
26801
950102111
podatelna.be@uradprace.cz
www.uradprace.cz/horovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Beroun
Okružní 333/26
26601
950102111
podatelna.be@uradprace.cz
www.uradprace.cz/beroun
Živnostenský úřad MÚ Hořovice- Odbor obecní živnostenský úřad
Palackého nám.  640
26801
311545336
zivnost3@mesto-horovice.cz
www.mesto-horovice.cz

MAS

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Forma: Ústav
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Všeradice 18/x, 267 26 Všeradice
Založeno: 8.1.2008
Kontaktní telefon: 226207070
E-mail: info@karlstejnskomas.cz
WWW: karlstejnskomas.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 449 72 261 21 95 432
Muži 238 42 122 11 46 234
Ženy 211 30 139 10 49 198

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 9 3 6 18 10 8 14
Muži 4 1 3 6 5 1 4
Ženy 5 2 3 12 5 7 10

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 412
z toho muži 198
z toho ženy 214

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 412
v tom ve věku 0-14 69
15-64 270
65 a více let 73

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 343
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 97
vyučení a stř. odborné bez mat. 162
úplné střední s maturitou 65
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 12

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 406
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 60
Nezjištěné vyznání 12

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 286
v tom zaměstnaní celkem 201
nezaměstnaní celkem 12

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 286
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 87
stavebnictví 16
obchod,opravy motor. vozidel 13
doprava, pošty a telekomunikace 16
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 8
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 9

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 174
denně mimo obec 148
denně mimo obec nad 60min. 5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 150
Cenzové domácnosti 174
v tom úplné rodiny 102
neúplné rodiny 23
nerodinné domácnosti 4
domácnosti jednotlivců 45

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 115
Trvale obydlené domy - rodinné domy 113
Neobydlené obydlené domy celkem 27
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 16
Průměrné stáří trvale obydlených domů 48
Domy podle vlastnictví soukromých osob 113
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 115
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 21
vodovodem 113
plynem 4
ústředním topením 89

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 150
Trvale obydlené byty v rodin. domech 144
Neobydlené byty 35

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 150
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 113
v osobním vlastnictví 1
nájemní 5
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 150
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 148
připojení na veřejnou kanalizační síť 23
ústřední topení, etážové topení 126
vlastní koupelna, sprchový kout 141

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 414
z toho muži 209
z toho ženy 205

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 414
v tom ve věku 0-14 61
15-64 278
65 a více let 75

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 353
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 69
vyučení a stř. odborné bez mat. 155
úplné střední s maturitou 79
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 27
nezjištěné vzdělání 10

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 192
v tom zaměstnaní celkem 180
nezaměstnaní celkem 12

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 192
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 4
průmysl 70
stavebnictví 11
obchod,opravy motor. vozidel 13
doprava a skladování 13
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
vzdělávání 9
zdravotní a sociální péče 7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 82
denně mimo obec 78
Dojíždějící do zaměstnání 5
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 119
Obydlené rodinné domy 117
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 112
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 6
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 151
Obydlené byty v rodinných domech 145
Neobydlené byty 40

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 151
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 106
v osobním vlastnictví 0
nájemní 8
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 151
Byty podle vybavení plyn v bytě 5
vodovod v bytě 136
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 135
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 6 1 1 1 3 1 2 3 1
Muži 5 0 0 0 2 0 1 0 0
Ženy 1 1 0 1 1 1 1 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 5
Muži 4
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,748%
Muži 2,548%
Ženy 0,775%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 5
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola Olešná, okres Beroun Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti1
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.80
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní5

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců48
s 1-9 zaměst.- mikropodniky5
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno39

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství10
B-E Průmysl celkem14
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl14
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví17
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid17
H Doprava a skladování7
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti8
N Administrativní a podpůrné činnosti3
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti4
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 069
Orná půda212
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady12
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)236
Pastviny39
Zemědělská půda461
Lesní půda562
Vodní plochy6
Zastavěné plochy12
Ostatní plochy28