Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bratronice (okres Kladno)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 532142
NUTS5: CZ0203532142
LAU 1 (NUTS 4): CZ0203 - okres Kladno
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Kladno
Obec s rozšířenou působností: Kladno
Katastrální plocha (ha): 1563
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 922
Nadmořská výška (m n.m.): 410
První písemná zpráva (rok): 1227
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bratronice      
Bratronice 35      
27363 Bratronice   Starosta/tka: Miloslava Knížetová
    Telefon: 312659128
Pošta: Bratronice E-mail: knizetova@bratronice.cz
IČ: 00234192    
Úřední hodiny: Po,St:8-12,14-17.00    
Telefon: 312 659 128    
Datová schránka: nyubx5h E-mail: bratronice@bratronice.cz
Web: www.bratronice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bratronice u Kladna Dolní Bezděkov u Kladna

Základní sídelní jednotka díl

Bratronice Dolní Bezděkov

Část obce díl

Bratronice Dolní Bezděkov

Územně technická jednotka

UTJ Bratronice u Kladna UTJ Dolní Bezděkov u Kladna

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Kladně
Osvoboz. pol. vězňů 3181
27280
312609111
podatelna2110@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2110
Hygienická stanice Územní pracoviště Kladno
gen.Klapálka 1583
27201
312292011
Khs-KL@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-kladno
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Kladno
Ctiborova 3091
27201
312610306
kp.kladno@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/kladno
Matriční úřad Obecní úřad Kamenné Žehrovice - Matrika
Karlovarská 6
27301
312658007
ou@kamennezehrovice.cz
www.kamennezehrovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
35
27363
312 659 128
bratronice@bratronice.cz
www.bratronice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Kladno
Fibichova 2819
27267
312827111
posta.kl@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/kladno#obsah
Soud Okresní soud v Kladně
nám. E. Beneše 1997
27255
312278790
podatelna@osoud.kld.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=141&j=151&k=1466
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Kladno
Pavlisova 2818
27280
312510920
podatelna@osz.kld.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=55&j=65&k=692
Stavební úřad Magistrát města Kladna - Stavební úřad
nám. Starosty Pavla 44
27201
312604303
odbor.vystavby@mestokladno.cz
mestokladno.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12432
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Slaný
Netovická 875
27401
950127400
podatelna.kl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/slany
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kladno
Dukelských hrdinů 1372
27201
950127111
podatelna.kl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kladno
Živnostenský úřad Statutární město Kladno - Obecní živnostenský úřad
nám. 17.listopadu  2840
27201
312604611
odbor.zivnostensky@mestokladno
www.mestokladno.cz

MAS

MAS Mezi Hrady, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Jungmannova 355, 267 03 Hudlice
Založeno: 4.2.2013
Kontaktní telefon: 603507730
E-mail: kancelar@mezihrady.cz
WWW: www.mezihrady.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 922 152 552 40 178 928
Muži 467 83 291 20 73 465
Ženy 455 69 261 20 105 463

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 8 13 -5 29 11 18 13
Muži 4 5 -1 13 7 6 5
Ženy 4 8 -4 16 4 12 8

Data pro rok 2020

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 765
z toho muži 384
z toho ženy 381

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 765
v tom ve věku 0-14 136
15-64 519
65 a více let 110

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 629
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 163
vyučení a stř. odborné bez mat. 257
úplné střední s maturitou 162
vyšší odborné a nástavbové 15
vysokoškolské 27

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 745
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 98
Nezjištěné vyznání 36

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 589
v tom zaměstnaní celkem 351
nezaměstnaní celkem 29

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 589
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 89
stavebnictví 44
obchod,opravy motor. vozidel 39
doprava, pošty a telekomunikace 49
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 33
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 35

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 265
denně mimo obec 230
denně mimo obec nad 60min. 30

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 267
Cenzové domácnosti 307
v tom úplné rodiny 203
neúplné rodiny 23
nerodinné domácnosti 6
domácnosti jednotlivců 75

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 206
Trvale obydlené domy - rodinné domy 196
Neobydlené obydlené domy celkem 54
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 32
Průměrné stáří trvale obydlených domů 45.55
Domy podle vlastnictví soukromých osob 197
obce, státu 7
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 206
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 130
vodovodem 196
plynem 11
ústředním topením 157

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 267
Trvale obydlené byty v rodin. domech 236
Neobydlené byty 63

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 267
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 201
v osobním vlastnictví 0
nájemní 27
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 267
Byty podle vybavení plyn v bytě 12
vodovod v bytě 256
připojení na veřejnou kanalizační síť 174
ústřední topení, etážové topení 216
vlastní koupelna, sprchový kout 250

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 875
z toho muži 433
z toho ženy 442

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 875
v tom ve věku 0-14 132
15-64 599
65 a více let 141

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 743
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 148
vyučení a stř. odborné bez mat. 261
úplné střední s maturitou 217
vyšší odborné a nástavbové 26
vysokoškolské 59
nezjištěné vzdělání 31

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 436
v tom zaměstnaní celkem 395
nezaměstnaní celkem 41

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 436
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 82
stavebnictví 32
obchod,opravy motor. vozidel 42
doprava a skladování 56
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 24
vzdělávání 18
zdravotní a sociální péče 34

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 206
denně mimo obec 192
Dojíždějící do zaměstnání 11
do škol 7

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 244
Obydlené rodinné domy 235
Obydlené bytové domy 8
Domy podle vlastnictví soukromých osob 229
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 8
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 309
Obydlené byty v rodinných domech 278
Neobydlené byty 55

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 309
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 236
v osobním vlastnictví 10
nájemní 20
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 309
Byty podle vybavení plyn v bytě 129
vodovod v bytě 263
připojení na veřejnou kanalizační síť 287
ústřední topení 266
etážové topení 5

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 31 1 1 4 11 2 2 16 8
Muži 17 0 1 3 7 1 0 10 5
Ženy 14 1 0 1 4 1 2 6 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 13
Muži 8
Ženy 5

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,196%
Muži 2,457%
Ženy 1,779%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 27363
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ne
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 5
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 2
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 1
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 1
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 3

Data pro rok 1991

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 112
Zemědělství, lesnictví, rybářství 12
Zpracovatelský průmysl 9
Stavebnictví 25
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 15
Doprava a skladování 8
Ubytování, stravování a pohostinství 6
Činnosti v oblasti nemovitostí 2
Profesní, vědecké a technické činnosti 18
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 5
Ostatní činnosti 5
Nezařazeno 3
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 14
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 176
Svobodná povolání - počet subjektů 5
Ostatní právní formy - počet subjektů 16
Počet subjektů bez zaměstnanců 72
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 17
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 2
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0