Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Žehušice (okres Kutná Hora)

Typ sídla: městys
ZUJ (kód obce): 534650
NUTS5: CZ0205534650
LAU 1 (NUTS 4): CZ0205 - okres Kutná Hora
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Čáslav
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Čáslav
Katastrální plocha (ha): 893
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 789
Nadmořská výška (m n.m.): 212
První písemná zpráva (rok): 1257

Informace

Samospráva

Úřad městyse Žehušice      
Hlavní 53      
28575 Žehušice   Starosta/tka: Ing. Zuzana Havlíková Heřmánková
    Telefon: 327399114
Pošta: Čáslav E-mail: starosta.mestys@zehusice.cz
IČ: 00236683    
Úřední hodiny: Po,St:8-11,13-16.00    
Telefon: 327 399 114    
Datová schránka: wtgb66n E-mail: obec@zehusice.cz
Web: www.zehusice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

katastrální území Bojmany katastrální území Žehušice

Část obce díl

díl části obce Bojmany díl části obce Žehušice

Základní sídelní jednotka díl

Díl ZSJ Bojmany Díl ZSJ Žehušice

Územně technická jednotka

UTJ Bojmany UTJ Žehušice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Čáslavi
nám. Jana Žižky z Trocnova 249
28601
327300311
podatelna2106@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2106
Hygienická stanice Územní pracoviště Kutná Hora
U Lorce 40
28401
310014440
Khs-KH@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-kutna-hora
Katastrální úřad Katastralni pracoviště Kutná Hora
Rudní 432/4
28434
327513203
kp.khora@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/khora
Matriční úřad Městský úřad Čáslav - Matrika
nám. Jana Žižky 1
28601
327300227
simkova@meucaslav.cz
www.meucaslav.cz
Obecní úřad Úřad městyse
Hlavní 53
28575
327 399 114
obec@zehusice.cz
www.zehusice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Kutná Hora
Lorecká 667
28401
327583111
posta.kh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/kutna-hora#obsah
Soud Okresní soud v Kutné Hoře
nám. Národního odboje 58
28435
327533500
podatelna@osoud.kha.justice
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=145&j=155&k=1502
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Kutná Hora
Radnická 178
28401
327340002
podatelna@osz.kha.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=59&j=69&k=728
Stavební úřad Městský úřad Čáslav - Odbor výstavby a regionálního rozvoje
nám. Jana Žižky z Trocnova 1
28601
327300218
radnice@meucaslav.cz
www.meucaslav.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12436
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Čáslav
nám. Jana Žižky z Trocnova 168/46
28601
950131265
podatelna.kh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/caslav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kutná Hora (Uhlířské Janovice)
Hasičská 521
28504
950131212
podatelna.kh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kutna-hora#uhlirske-janovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kutná Hora (Zruč nad Sázavou)
Poštovní 593
28522
950131222
podatelna.kh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kutna-hora#zruc-nad-sazavou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kutná Hora
Benešova 70/2
28401
950131111
podatelna.kh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kutna-hora
Živnostenský úřad MÚ Čáslav - Obecní živnostenský úřad
nám. Jana Žižky z Trocnova 1
28601
327300215
cincibusova@meucaslav.cz
www.meucaslav.cz

MAS

Lípa pro venkov z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Zbraslavice 7/x, 285 21 Zbraslavice
Založeno: 7.6.2006
Kontaktní telefon: 607966443
E-mail: info@lipaprovenkov.cz
WWW: www.lipaprovenkov.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 789 149 477 34 129 794
Muži 404 88 245 16 55 405
Ženy 385 61 232 18 74 389

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 16 6 10 30 14 16 26
Muži 8 4 4 13 7 6 10
Ženy 8 2 6 17 7 10 16

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 578
z toho muži 280
z toho ženy 298

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 578
v tom ve věku 0-14 105
15-64 398
65 a více let 75

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 473
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 121
vyučení a stř. odborné bez mat. 232
úplné střední s maturitou 92
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 21

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 561
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 185
Nezjištěné vyznání 52

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 514
v tom zaměstnaní celkem 262
nezaměstnaní celkem 19

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 514
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 42
průmysl 68
stavebnictví 32
obchod,opravy motor. vozidel 29
doprava, pošty a telekomunikace 10
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 18
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 18

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 182
denně mimo obec 148
denně mimo obec nad 60min. 7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 192
Cenzové domácnosti 213
v tom úplné rodiny 140
neúplné rodiny 19
nerodinné domácnosti 5
domácnosti jednotlivců 49

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 160
Trvale obydlené domy - rodinné domy 151
Neobydlené obydlené domy celkem 50
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 39
Průměrné stáří trvale obydlených domů 46.26
Domy podle vlastnictví soukromých osob 148
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 5
ostatní vlastnictví 4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 160
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 20
vodovodem 152
plynem 5
ústředním topením 98

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 192
Trvale obydlené byty v rodin. domech 163
Neobydlené byty 56

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 192
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 136
v osobním vlastnictví 4
nájemní 13
člena bytového družstva 18

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 192
Byty podle vybavení plyn v bytě 6
vodovod v bytě 184
připojení na veřejnou kanalizační síť 21
ústřední topení, etážové topení 125
vlastní koupelna, sprchový kout 178

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 669
z toho muži 332
z toho ženy 337

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 669
v tom ve věku 0-14 122
15-64 468
65 a více let 79

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 547
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 87
vyučení a stř. odborné bez mat. 244
úplné střední s maturitou 125
vyšší odborné a nástavbové 17
vysokoškolské 53
nezjištěné vzdělání 19

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 331
v tom zaměstnaní celkem 305
nezaměstnaní celkem 26

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 331
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 29
průmysl 71
stavebnictví 23
obchod,opravy motor. vozidel 38
doprava a skladování 18
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 24
vzdělávání 10
zdravotní a sociální péče 14

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 154
denně mimo obec 137
Dojíždějící do zaměstnání 33
do škol 50

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 187
Obydlené rodinné domy 176
Obydlené bytové domy 8
Domy podle vlastnictví soukromých osob 171
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 8
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 223
Obydlené byty v rodinných domech 192
Neobydlené byty 73

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 223
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 165
v osobním vlastnictví 4
nájemní 17
družstevní 12

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 223
Byty podle vybavení plyn v bytě 119
vodovod v bytě 211
připojení na veřejnou kanalizační síť 172
ústřední topení 177
etážové topení 10

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 14 3 0 1 4 1 3 3 5
Muži 3 0 0 0 1 0 0 1 0
Ženy 11 3 0 1 3 1 3 2 5

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 8
Muži 3
Ženy 5

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,566%
Muži 0,843%
Ženy 2%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 28575
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ne
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 1

Byty

Počet dokončených bytů 2
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ano 1
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ne 0
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci praktický lékař? Ano 1
Nachází se v obci dětský lékař? Ano 1
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ano 2
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ano 1
Nachází se v obci ČOV? Ano 2
Nachází se v obci kulturní objekt? Ano 1
Nachází se v obci sportoviště? Ano 2
Nachází se v obci vodojem? Ano 1
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ano 2
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 5
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ano 1
Nachází se v obci hřbitov? Ano 2
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 7
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 8

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 0
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 91
Zemědělství, lesnictví, rybářství 10
Zpracovatelský průmysl 13
Stavebnictví 18
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 12
Doprava a skladování 3
Ubytování, stravování a pohostinství 6
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 7
Nezařazeno 14
Státní organizace - počet subjektů 2
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 15
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 153
Svobodná povolání - počet subjektů 5
Ostatní právní formy - počet subjektů 12
Počet subjektů bez zaměstnanců 65
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 11
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 4
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0