Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Starý Vestec (okres Nymburk)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 534889
NUTS5: CZ0208534889
LAU 1 (NUTS 4): CZ0208 - okres Nymburk
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Lysá nad Labem
Obec s rozšířenou působností: Lysá nad Labem
Katastrální plocha (ha): 355
Počet bydlících obyvatel k 2021: 183
Nadmořská výška (m n.m.): 188
První písemná zpráva (rok): 1320

Informace

Samospráva

Obecní úřad Starý Vestec      
Starý Vestec 67      
28916 Starý Vestec   Starosta/tka: Zdeněk Moc
    Telefon: 325565275
Pošta: Přerov nad Labem E-mail: info@staryvestec.cz
IČ: 00640590    
Úřední hodiny: St:17-19    
Telefon: 325 565 002    
Datová schránka: gbpbghx E-mail: info@staryvestec.cz
Web: www.staryvestec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Starý Vestec

Základní sídelní jednotka díl

Starý Vestec

Část obce díl

Starý Vestec

Územně technická jednotka

UTJ Starý Vestec

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Nymburku
Bedřicha Smetany 55
28802
325535399
podatelna2118@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2118
Hygienická stanice Územní pracoviště Nymburk
Palackého řída 1484/52
28801
325512665
Khs-NB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-nymburk
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nymburk
Palackého třída 255/54
28837
325501001
kp.nymburk@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/nymburk
Matriční úřad Městský úřad Lysá nad Labem - Matrika
Husovo nám. 23
28922
325510229
podatelna@mestolysa.cz
www.mestolysa.cz
Obecní úřad Obecní úřad
67
28916
325 565 002
info@staryvestec.cz
www.staryvestec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nymburk
U Prádelny 384
28802
325503503
posta.nb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/nymburk#obsah
Soud Okresní soud v Nymburku
Soudní 996
28862
325519300
podatelna@osoud.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=154&j=164&k=1583
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Nymburku
Boleslavská třída 139
28820
325503150
podatelna@osz.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=68&j=78&k=809
Stavební úřad Městský úřad Lysá nad Labem - Odbor výstavby a životního prostředí
Husovo náměstí 23/1
28922
325510286
odbor.vzp@mestolysa.cz
www.mestolysa.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12443
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Milovice (Lysá nad Labem)
Topolová 911
28924
950140250
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Městec Králové
nám. Republiky 213
28903
950140240
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#mestec-kralove
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Milovice)
Topolová 911
289
950140251
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Poděbrady)
nám. T.G.Masaryka 1130/18
29001
950140220
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#podebrady
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk
Dělnická 402/4
28802
950140111
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk
Živnostenský úřad MÚ Lysá nad Labem - Obecní živnostenský úřad
Husovo nám.  23
28922
325510260
radek.pycha@mestolysa.cz
www.mestolysa.cz

MAS

Dolní Pojizeří z.ú.

Forma: Ústav
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Kostelní Hlavno 12/x, 294 76 Kostelní Hlavno
Založeno: 19.10.2012
Kontaktní telefon: 315558699
E-mail: dolnipojizeri@dolni-pojizeri.cz
WWW: www.dolni-pojizeri.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 183 29 111 7 36 176
Muži 91 12 55 6 17 87
Ženy 92 17 56 1 19 89

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 4 -1 7 4 3 2
Muži 1 2 -1 4 1 3 2
Ženy 2 2 0 3 3 0 0

Data pro rok 2021

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 147
z toho muži 78
z toho ženy 69

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 147
v tom ve věku 0-14 20
15-64 102
65 a více let 25

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 127
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 41
vyučení a stř. odborné bez mat. 56
úplné střední s maturitou 19
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 147
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 16
Nezjištěné vyznání 22

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 121
v tom zaměstnaní celkem 71
nezaměstnaní celkem 3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 121
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 14
průmysl 26
stavebnictví 14
obchod,opravy motor. vozidel 2
doprava, pošty a telekomunikace 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 3

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 53
denně mimo obec 44
denně mimo obec nad 60min. 5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 60
Cenzové domácnosti 72
v tom úplné rodiny 30
neúplné rodiny 7
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 33

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 51
Trvale obydlené domy - rodinné domy 48
Neobydlené obydlené domy celkem 24
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 9
Průměrné stáří trvale obydlených domů 58
Domy podle vlastnictví soukromých osob 46
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 51
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 43
plynem 3
ústředním topením 27

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 60
Trvale obydlené byty v rodin. domech 48
Neobydlené byty 24

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 60
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 41
v osobním vlastnictví 2
nájemní 2
člena bytového družstva 8

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 60
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 52
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 39
vlastní koupelna, sprchový kout 52

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 188
z toho muži 92
z toho ženy 96

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 188
v tom ve věku 0-14 31
15-64 130
65 a více let 25

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 157
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 28
vyučení a stř. odborné bez mat. 63
úplné střední s maturitou 42
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 13
nezjištěné vzdělání 6

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 97
v tom zaměstnaní celkem 87
nezaměstnaní celkem 10

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 97
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 14
průmysl 18
stavebnictví 15
obchod,opravy motor. vozidel 8
doprava a skladování 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 41
denně mimo obec 37
Dojíždějící do zaměstnání 17
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 62
Obydlené rodinné domy 58
Obydlené bytové domy 3
Domy podle vlastnictví soukromých osob 52
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 5
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 74
Obydlené byty v rodinných domech 62
Neobydlené byty 15

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 74
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 51
v osobním vlastnictví 7
nájemní 2
družstevní 3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 74
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 60
připojení na veřejnou kanalizační síť 11
ústřední topení 54
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 8 1 0 2 2 0 2 4 2
Muži 4 0 0 1 0 0 0 2 0
Ženy 4 1 0 1 1 0 2 2 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 7
Muži 4
Ženy 3

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,785%
Muži 5,970%
Ženy 5,556%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 1
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.47
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní2

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců26
s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno30

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství7
B-E Průmysl celkem10
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl9
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví17
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid13
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku355
Orná půda229
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady4
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)0
Pastviny0
Zemědělská půda233
Lesní půda92
Vodní plochy3
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy19