Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kouty (okres Nymburk)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 534943
NUTS5: CZ0208534943
LAU 1 (NUTS 4): CZ0208 - okres Nymburk
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Poděbrady
Obec s rozšířenou působností: Poděbrady
Katastrální plocha (ha): 559
Počet bydlících obyvatel k 2021: 316
Nadmořská výška (m n.m.): 190
První písemná zpráva (rok): 1345

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kouty      
Kouty 50      
29001 Kouty   Starosta/tka: Martin Pelichovský
    Telefon: 325652049
Pošta: Poděbrady E-mail: kouty_urad@quick.cz
IČ: 00640662    
Úřední hodiny: Po.,14:00-16:00, Stř.,14:00-17:00    
Telefon: 325 652 049    
Datová schránka: 6n6bnqg E-mail: urad@obec-kouty.cz
Web: www.obec-kouty.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kouty u Poděbrad

Základní sídelní jednotka díl

Kouty

Část obce díl

Kouty

Územně technická jednotka

UTJ Kouty u Poděbrad

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Poděbradech
Hakenova 1404
29001
325605111
podatelna2119@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2119
Hygienická stanice Územní pracoviště Nymburk
Palackého řída 1484/52
28801
325512665
Khs-NB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-nymburk
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nymburk
Palackého třída 255/54
28837
325501001
kp.nymburk@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/nymburk
Matriční úřad Městský úřad Poděbrady - Matrika
Jiřího nám. 20
29031
325600242
jicinska@mesto-podebrady.cz
www.mesto-podebrady.cz
Obecní úřad Obecní úřad
50
29001
325 652 049
urad@obec-kouty.cz
www.obec-kouty.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nymburk
U Prádelny 384
28802
325503503
posta.nb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/nymburk#obsah
Soud Okresní soud v Nymburku
Soudní 996
28862
325519300
podatelna@osoud.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=154&j=164&k=1583
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Nymburku
Boleslavská třída 139
28820
325503150
podatelna@osz.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=68&j=78&k=809
Stavební úřad Městský úřad Poděbrady - Stavební úřad
Jiřího nám. 20/I
29031
325600270
vystavba@mesto-podebrady.cz
www.mesto-podebrady.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12445
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Milovice (Lysá nad Labem)
Topolová 911
28924
950140250
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Městec Králové
nám. Republiky 213
28903
950140240
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#mestec-kralove
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Milovice)
Topolová 911
289
950140251
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Poděbrady)
nám. T.G.Masaryka 1130/18
29001
950140220
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#podebrady
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk
Dělnická 402/4
28802
950140111
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk
Živnostenský úřad MÚ Poděbrady - Obecní živnostenský úřad
nám. T.G.Masaryka 1130
29001
325600450
fultnerova@mesto-podebrady.cz
www.mesto-podebrady.cz

MAS

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Nymburská 345/x, 289 37 Loučeň
Založeno: 18.4.2006
Kontaktní telefon: 605214434
E-mail: benes@svatojirskyles-mas.cz
WWW: www.svatojirskyles-mas.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 316 58 181 20 57 322
Muži 160 26 86 9 30 162
Ženy 156 32 95 11 27 160

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 5 -2 2 7 -5 -7
Muži 2 1 1 1 2 -1 0
Ženy 1 4 -3 1 5 -4 -7

Data pro rok 2021

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 235
z toho muži 125
z toho ženy 110

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 235
v tom ve věku 0-14 33
15-64 165
65 a více let 37

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 202
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 64
vyučení a stř. odborné bez mat. 95
úplné střední s maturitou 36
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 229
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 65
Nezjištěné vyznání 12

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 211
v tom zaměstnaní celkem 111
nezaměstnaní celkem 9

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 211
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 15
průmysl 27
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 15
doprava, pošty a telekomunikace 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 6

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 85
denně mimo obec 60
denně mimo obec nad 60min. 8

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 94
Cenzové domácnosti 103
v tom úplné rodiny 53
neúplné rodiny 14
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 34

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 80
Trvale obydlené domy - rodinné domy 75
Neobydlené obydlené domy celkem 39
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 27
Průměrné stáří trvale obydlených domů 53
Domy podle vlastnictví soukromých osob 72
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 4
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 80
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 74
plynem 10
ústředním topením 37

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 94
Trvale obydlené byty v rodin. domech 76
Neobydlené byty 40

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 94
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 72
v osobním vlastnictví 1
nájemní 2
člena bytového družstva 14

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 94
Byty podle vybavení plyn v bytě 9
vodovod v bytě 88
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 49
vlastní koupelna, sprchový kout 88

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 286
z toho muži 143
z toho ženy 143

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 286
v tom ve věku 0-14 45
15-64 202
65 a více let 39

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 241
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 47
vyučení a stř. odborné bez mat. 95
úplné střední s maturitou 55
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 25
nezjištěné vzdělání 9

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 154
v tom zaměstnaní celkem 146
nezaměstnaní celkem 8

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 154
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 36
stavebnictví 15
obchod,opravy motor. vozidel 15
doprava a skladování 10
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
vzdělávání 11
zdravotní a sociální péče 10

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 71
denně mimo obec 68
Dojíždějící do zaměstnání 20
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 96
Obydlené rodinné domy 91
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 86
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 116
Obydlené byty v rodinných domech 96
Neobydlené byty 38

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 116
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 77
v osobním vlastnictví 7
nájemní 7
družstevní 6

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 116
Byty podle vybavení plyn v bytě 9
vodovod v bytě 100
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 74
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 14 1 0 1 6 1 2 6 4
Muži 9 0 0 0 3 0 0 3 2
Ženy 5 1 0 1 3 1 1 3 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 12
Muži 8
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,687%
Muži 7,547%
Ženy 3,810%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.60
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel0
Ostatní5

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců36
s 1-9 zaměst.- mikropodniky4
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno37

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství1
B-E Průmysl celkem9
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl8
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví24
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid12
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti7
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti8
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku559
Orná půda479
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady9
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)1
Pastviny0
Zemědělská půda489
Lesní půda3
Vodní plochy6
Zastavěné plochy10
Ostatní plochy51