Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Borovnice (okres České Budějovice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 535681
NUTS5: CZ0311535681
LAU 1 (NUTS 4): CZ0311 - okres České Budějovice
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Katastrální plocha (ha): 274
Počet bydlících obyvatel k 2018: 132
Nadmořská výška (m n.m.): 455
První písemná zpráva (rok): 1383

Informace

Samospráva

Obecní úřad Borovnice      
Borovnice 54      
37007 Borovnice   Starosta/tka: Miroslav Troup
    Telefon: 724156197
Pošta: České Budějovice 7 E-mail: troupmir@volny.cz; starosta@obecborovnice.cz
IČ: 00581186    
Úřední hodiny: Čt: 17-19    
Telefon: 724 156 197    
Datová schránka: dx9as4q E-mail: starosta@obecborovnice.cz
Web: www.obecborovnice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Borovnice u Českých Budějovic

Část obce díl

Borovnice

Základní sídelní jednotka díl

Borovnice U Nové Vsi

Územně technická jednotka

UTJ Borovnice u Českých Budějovic

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Českých Budějovicích
F. A. Gerstnera 5/1
37001
387723111
podatelna2201@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2201
Hygienická stanice KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Na Sadech 25
37071
387712111
khscb@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2006050001
Katastrální úřad Katastrální pracoviště České Budějovice
Lidická tř. 124/11
37086
386713111
kp.cbudejovice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/cbudejovice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ceske-Budejovice/Katastralni-pracoviste-Ceske-Budejovice.aspx
Matriční úřad Magistrát města České Budějovice - Matrika
nám. Přemysla Otakara II. 1
37092
386801111
posta@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
54
37007
724 156 197
starosta@obecborovnice.cz
www.obecborovnice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ České Budějovice
A. Barcala  1461
37005
387755111
posta.cb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/ceske-budejovice#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství České Budějovice
Goethova  2
37021
386798111
podatelna@osz.cbu.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-ceske-budejovice
Soud Okresní soud v Českých Budějovicích
Lidická 20
37106
386112111
podatelna@osoud.cbu.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-ceskych-budejovicich
Stavební úřad Magistrát města České Budějovice - Stavební úřad
Kněžská 19
37092
386804002
posta@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12277
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Hrady
nám. Republiky 43
37333
950109211
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#nove-hrady
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Trhové Sviny
Budovatelská 1009
37401
950109222
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#trhove-sviny
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Týn nad Vltavou
Nádražní 235
37501
950109231
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#tyn-nad-vltavou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště České Budějovice
Klavíkova  1570/7
37004
950109111
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ceske-budejovice
Živnostenský úřad Magistrát města České Budějovice - Obecní živnostenský úřad
nám. Přemysla Otakara II.  1,2
37092
386802701
 JerabkovaZ@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 132 15 82 12 23 134
Muži 68 8 44 4 12 68
Ženy 64 7 38 8 11 66

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 2 0 7 2 5 5
Muži 2 1 1 4 2 2 3
Ženy 0 1 -1 3 0 3 2

Data pro rok 2020

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 92
z toho muži 47
z toho ženy 45

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 92
v tom ve věku 0-14 17
15-64 63
65 a více let 12

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 75
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 18
vyučení a stř. odborné bez mat. 33
úplné střední s maturitou 18
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 91
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 44
Nezjištěné vyznání 17

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 91
v tom zaměstnaní celkem 43
nezaměstnaní celkem 4

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 91
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 3
průmysl 12
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 2
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 32
denně mimo obec 27
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 32
Cenzové domácnosti 36
v tom úplné rodiny 23
neúplné rodiny 4
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 9

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 29
Trvale obydlené domy - rodinné domy 29
Neobydlené obydlené domy celkem 12
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 6
Průměrné stáří trvale obydlených domů 50.72
Domy podle vlastnictví soukromých osob 29
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 29
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 28
plynem 20
ústředním topením 24

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 32
Trvale obydlené byty v rodin. domech 32
Neobydlené byty 16

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 32
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 27
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 32
Byty podle vybavení plyn v bytě 21
vodovod v bytě 31
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 29
vlastní koupelna, sprchový kout 31

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 110
z toho muži 55
z toho ženy 55

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 110
v tom ve věku 0-14 13
15-64 83
65 a více let 14

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 97
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 21
vyučení a stř. odborné bez mat. 36
úplné střední s maturitou 29
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 5
nezjištěné vzdělání 1

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 57
v tom zaměstnaní celkem 52
nezaměstnaní celkem 5

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 57
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 2
průmysl 9
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava a skladování 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
vzdělávání 2
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 19
denně mimo obec 19
Dojíždějící do zaměstnání 4
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 34
Obydlené rodinné domy 33
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 33
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 37
Obydlené byty v rodinných domech 36
Neobydlené byty 17

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 37
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 32
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 37
Byty podle vybavení plyn v bytě 29
vodovod v bytě 37
připojení na veřejnou kanalizační síť 5
ústřední topení 33
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 1 0 1 2 1 1 2 3
Muži 2 0 0 0 1 1 0 1 1
Ženy 2 1 0 1 1 0 1 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 0
Ženy 2

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,128%
Muži -INF%
Ženy 4,348%

Technická vybavenost

Pošta
PSČ 37007
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 1
Počet zrušených bytů

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ne
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 1995

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 0
Dětské hřiště 0

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 2
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 26
Zemědělství, lesnictví, rybářství 7
Zpracovatelský průmysl 4
Stavebnictví 2
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 4
Doprava a skladování 1
Ubytování, stravování a pohostinství 1
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 1
Nezařazeno 0
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 4
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 28
Svobodná povolání - počet subjektů 2
Ostatní právní formy - počet subjektů 3
Počet subjektů bez zaměstnanců 24
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 1
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0