Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mnichov (okres Strakonice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 536563
NUTS5: CZ0316536563
LAU 1 (NUTS 4): CZ0316 - okres Strakonice
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Strakonice
Obec s rozšířenou působností: Strakonice
Katastrální plocha (ha): 831
Počet bydlících obyvatel k 2021: 241
Nadmořská výška (m n.m.): 454
První písemná zpráva (rok): 1243

Informace

Samospráva

Obecní úřad Mnichov      
Mnichov 73      
38601 Mnichov   Starosta/tka: František Kruml
    Telefon: 607688878
Pošta: Strakonice 1 E-mail: mnichov.ucto@seznam.cz
IČ: 00667714    
Úřední hodiny: Stř.,15:30-16:30    
Telefon: 383 398 614    
Datová schránka: 6h9edy9 E-mail: mnichov@strakonice.cz
Web: www.mnichov.info    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Mnichov

Základní sídelní jednotka díl

Mnichov

Část obce díl

Mnichov

Územně technická jednotka

UTJ Mnichov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Strakonicích
Na Ohradě 1067
38601
383363111
podatelna2211@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2211
Hygienická stanice Územní pracoviště Strakonice
Žižkova 505
38601
387712828
st@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050009
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Strakonice
Krále Jiřího z Poděbrad  406
38641
383313161
kp.strakonice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/strakonice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Strakonice/Katastralni-pracoviste-Strakonice.aspx
Matriční úřad Úřad městyse Katovice - Matrika
Husovo nám. 5
38711
383398548
matrika@katovice.cz
www.katovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
73
38601
383 398 614
mnichov@strakonice.cz
www.mnichov.info
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Strakonice
Na Ohradě  498
38601
383312300
posta.st@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/strakonice#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Strakonice
Žižkova 534
38628
383701409
posta@osz.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=99&j=109&k=1088
Soud Okresní soud ve Strakonicích
Smetanova  455
38623
383355111
podatelna@osoud.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=1871
Stavební úřad Městský úřad Strakonice - Stavební úřad
Na Stráži 137
38621
383700720
su@mu-st.cz
www.strakonice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12290
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blatná
tř. J. P. Koubka 91
38801
950162221
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/blatna
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vodňany
Elektrárenská 28
38901
950162231
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vodnany
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Strakonice
Textiláků  393
38601
950162111
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/strakonice
Živnostenský úřad MÚ Strakonice - Obecní živnostenský úřad
Velké nám. 2
38621
383700330
Lubos.Vrsecky@mu-st.cz
www.strakonice.eu

MAS

MAS Strakonicko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Palackého náměstí 1090/x, 386 01 Strakonice
Založeno: 26.3.2004
Kontaktní telefon: 383387331
E-mail: lag.strakonicko@seznam.cz
WWW: www.strakonicko.net/mas

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 241 29 143 13 56 239
Muži 117 13 70 8 23 117
Ženy 124 16 73 5 33 122

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 1 0 10 3 7 7
Muži 1 1 0 6 3 3 3
Ženy 0 0 0 4 0 4 4

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 219
z toho muži 102
z toho ženy 117

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 219
v tom ve věku 0-14 29
15-64 140
65 a více let 50

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 190
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 74
vyučení a stř. odborné bez mat. 70
úplné střední s maturitou 31
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 216
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 119
Nezjištěné vyznání 13

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 148
v tom zaměstnaní celkem 94
nezaměstnaní celkem 7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 148
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 22
průmysl 31
stavebnictví 12
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava, pošty a telekomunikace 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 3

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 82
denně mimo obec 75
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 82
Cenzové domácnosti 90
v tom úplné rodiny 57
neúplné rodiny 8
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 24

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 72
Trvale obydlené domy - rodinné domy 71
Neobydlené obydlené domy celkem 37
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 25
Průměrné stáří trvale obydlených domů 48
Domy podle vlastnictví soukromých osob 71
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 72
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 30
vodovodem 67
plynem 1
ústředním topením 39

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 82
Trvale obydlené byty v rodin. domech 78
Neobydlené byty 37

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 82
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 64
v osobním vlastnictví 0
nájemní 6
člena bytového družstva 2

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 82
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 77
připojení na veřejnou kanalizační síť 37
ústřední topení, etážové topení 53
vlastní koupelna, sprchový kout 73

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 246
z toho muži 122
z toho ženy 124

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 246
v tom ve věku 0-14 46
15-64 150
65 a více let 47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 200
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 42
vyučení a stř. odborné bez mat. 80
úplné střední s maturitou 42
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 14
nezjištěné vzdělání 13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 109
v tom zaměstnaní celkem 98
nezaměstnaní celkem 11

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 109
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 23
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava a skladování 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 9
vzdělávání 4
zdravotní a sociální péče 2

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 33
denně mimo obec 33
Dojíždějící do zaměstnání 12
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 77
Obydlené rodinné domy 75
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 69
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 87
Obydlené byty v rodinných domech 79
Neobydlené byty 44

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 87
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 64
v osobním vlastnictví 4
nájemní 5
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 87
Byty podle vybavení plyn v bytě 36
vodovod v bytě 76
připojení na veřejnou kanalizační síť 38
ústřední topení 63
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 2 1 0 1 1 1 1 1 1
Muži 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 1
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,351%
Muži 1,299%
Ženy 1,409%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 4
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 3
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.38
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel12
Ostatní6

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců29
s 1-9 zaměst.- mikropodniky2
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno27

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství15
B-E Průmysl celkem7
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl7
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví5
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid9
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství3
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti4
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti5
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno4

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku831
Orná půda479
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady13
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)194
Pastviny37
Zemědělská půda686
Lesní půda58
Vodní plochy34
Zastavěné plochy9
Ostatní plochy45