Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mnichov (okres Strakonice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 536563
NUTS5: CZ0316536563
LAU 1 (NUTS 4): CZ0316 - okres Strakonice
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Strakonice
Obec s rozšířenou působností: Strakonice
Katastrální plocha (ha): 831
Počet bydlících obyvatel k 2018: 225
Nadmořská výška (m n.m.): 454
První písemná zpráva (rok): 1243

Informace

Samospráva

Obecní úřad Mnichov      
Mnichov 73      
38601 Mnichov   Starosta/tka: Ing. Bc. František Kruml, MBA
    Telefon: 607688878
Pošta: Strakonice 1 E-mail: mnichov.ucto@seznam.cz
IČ: 00667714    
Úřední hodiny: Stř.,15:30-16:30    
Telefon: 383 398 614    
Datová schránka: 6h9edy9 E-mail: mnichov@strakonice.cz
Web: www.mnichov.info    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Mnichov

Základní sídelní jednotka díl

Mnichov

Část obce díl

Mnichov

Územně technická jednotka

UTJ Mnichov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Strakonicích
Na Ohradě 1067
38601
383363111
podatelna2211@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2211
Hygienická stanice Územní pracoviště Strakonice
Žižkova 505
38601
387712828
st@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050009
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Strakonice
Krále Jiřího z Poděbrad  406
38641
383313161
kp.strakonice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/strakonice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Strakonice/Katastralni-pracoviste-Strakonice.aspx
Matriční úřad Úřad městyse Katovice - Matrika
Husovo nám. 5
38711
383398548
matrika@katovice.cz
www.katovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
73
38601
383 398 614
mnichov@strakonice.cz
www.mnichov.info
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Strakonice
Na Ohradě  498
38601
383312300
posta.st@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/strakonice#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Strakonice
Žižkova 534
38628
383701409
posta@osz.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=99&j=109&k=1088
Soud Okresní soud ve Strakonicích
Smetanova  455
38623
383355111
podatelna@osoud.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=1871
Stavební úřad Městský úřad Strakonice - Stavební úřad
Na Stráži 137
38621
383700720
su@mu-st.cz
www.strakonice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12290
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blatná
tř. J. P. Koubka 91
38801
950162221
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/blatna
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vodňany
Elektrárenská 28
38901
950162231
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vodnany
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Strakonice
Textiláků  393
38601
950162111
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/strakonice
Živnostenský úřad MÚ Strakonice - Obecní živnostenský úřad
Velké nám. 2
38621
383700330
Lubos.Vrsecky@mu-st.cz
www.strakonice.eu

MAS

MAS Strakonicko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Palackého náměstí 1090/x, 386 01 Strakonice
Založeno: 26.3.2004
Kontaktní telefon: 383387331
E-mail: lag.strakonicko@seznam.cz
WWW: www.strakonicko.net/mas

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 225 34 122 20 49 227
Muži 110 13 64 11 22 110
Ženy 115 21 58 9 27 117

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 3 -1 9 4 5 4
Muži 1 1 0 2 2 0 0
Ženy 1 2 -1 7 2 5 4

Data pro rok 2020

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 219
z toho muži 102
z toho ženy 117

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 219
v tom ve věku 0-14 29
15-64 140
65 a více let 50

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 190
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 74
vyučení a stř. odborné bez mat. 70
úplné střední s maturitou 31
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 216
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 119
Nezjištěné vyznání 13

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 141
v tom zaměstnaní celkem 94
nezaměstnaní celkem 7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 141
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 22
průmysl 31
stavebnictví 12
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava, pošty a telekomunikace 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 3

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 82
denně mimo obec 75
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 82
Cenzové domácnosti 90
v tom úplné rodiny 57
neúplné rodiny 8
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 24

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 72
Trvale obydlené domy - rodinné domy 71
Neobydlené obydlené domy celkem 37
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 25
Průměrné stáří trvale obydlených domů 48.19
Domy podle vlastnictví soukromých osob 71
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 72
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 30
vodovodem 67
plynem 1
ústředním topením 39

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 82
Trvale obydlené byty v rodin. domech 78
Neobydlené byty 37

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 82
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 64
v osobním vlastnictví 0
nájemní 6
člena bytového družstva 2

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 82
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 77
připojení na veřejnou kanalizační síť 37
ústřední topení, etážové topení 53
vlastní koupelna, sprchový kout 73

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 246
z toho muži 122
z toho ženy 124

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 246
v tom ve věku 0-14 46
15-64 150
65 a více let 47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 200
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 42
vyučení a stř. odborné bez mat. 80
úplné střední s maturitou 42
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 14
nezjištěné vzdělání 13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 109
v tom zaměstnaní celkem 98
nezaměstnaní celkem 11

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 109
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 23
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava a skladování 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 9
vzdělávání 4
zdravotní a sociální péče 2

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 33
denně mimo obec 33
Dojíždějící do zaměstnání 12
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 77
Obydlené rodinné domy 75
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 69
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 87
Obydlené byty v rodinných domech 79
Neobydlené byty 44

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 87
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 64
v osobním vlastnictví 4
nájemní 5
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 87
Byty podle vybavení plyn v bytě 36
vodovod v bytě 76
připojení na veřejnou kanalizační síť 38
ústřední topení 63
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 6 1 0 1 1 1 1 3 1
Muži 3 0 0 0 0 0 0 2 0
Ženy 3 1 0 1 1 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 1
Muži 1
Ženy 0

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem ,704%
Muži 0,704%
Ženy 0%

Technická vybavenost

Pošta
PSČ 38601
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 3
Počet zrušených bytů

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 4
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 3
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 33
Zemědělství, lesnictví, rybářství 12
Zpracovatelský průmysl 3
Stavebnictví 3
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 5
Doprava a skladování 1
Ubytování, stravování a pohostinství 1
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 1
Nezařazeno 3
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 2
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 35
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 6
Počet subjektů bez zaměstnanců 27
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 1
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 1
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 2
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0