Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kolšov (okres Šumperk)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 536733
NUTS5: CZ0715536733
LAU 1 (NUTS 4): CZ0715 - okres Šumperk
NUTS3: CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Zábřeh
Obec s rozšířenou působností: Zábřeh
Katastrální plocha (ha): 376
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 723
Nadmořská výška (m n.m.): 296
První písemná zpráva (rok): 1356
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kolšov      
Kolšov 160      
78821 Kolšov   Starosta/tka: Eva Poulíková
    Telefon: 583437143
Pošta: Sudkov E-mail: obec@kolsov.cz
IČ: 00302791    
Úřední hodiny: Po,St:8:00-12:30,13:30-17:00    
Telefon: 583 437 143    
Datová schránka: u8uaw6u E-mail: obec@kolsov.cz
Web: kolsov.zabrezsko.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kolšov

Základní sídelní jednotka díl

Kolšov

Část obce díl

Kolšov

Územně technická jednotka

UTJ Kolšov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Zábřehu
Bezručova 2068/ 9
78901
583494111
podatelna3110@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3110
Hygienická stanice Územní pracoviště Šumperk
Nemocniční 1852/53
78701
583301500
podatelna@su.khsolc.cz 
www.khsolc.cz/dulezita-sdeleni/uredni-hodiny/sumperk
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Šumperk
Americká  479/2
78791
583312111
kp.sumperk@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/sumperk
Matriční úřad Obecní úřad Postřelmov - Matrika
Komenského 193
78969
583480717
kolarova@postrelmov.cz
www.postrelmov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
160
78821
583 437 143
obec@kolsov.cz
kolsov.zabrezsko.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Šumperk
17. listopadu 19
78701
583302111
posta.su@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/sumperk#obsah
Soud Okresní soud v Šumperku
M. R. Štefánika  12
78773
583313911
podatelna@osoud.sup.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=187&j=197&k=1880
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Šumperk
M. R. Štefánika 12
78772
583310411
podatelna@osz.sup.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=100&j=110&k=1097
Stavební úřad Městský úřad Zábřeh - Stavební úřad
Masarykovo nám. 510/6
78901
583468266
posta@muzabreh.cz
www.zabreh.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12395
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Šumperk
M.R. Štefánika 1059/20
78701
950164111
podatelna.su@uradprace.cz
www.uradprace.cz/sumperk
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hanušovice
Hynčická 1
78833
950164461
podatelna.su@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hanusovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mohelnice
Olomoucká 353/83
78985
950164411
podatelna.su@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mohelnice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Zábřeh
Spojovací 674/2
78901
950164211
podatelna.su@uradprace.cz
www.uradprace.cz/zabreh
Živnostenský úřad MÚ Zábřeh - Obecní živnostenský úřad
nám. Osvobození  15
78901
583468140
petra.valentova@muzabreh.cz
www.zabreh.cz

MAS

MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Hlavní 137/x, 788 33 Hanušovice
Založeno: 1.9.2006
Kontaktní telefon: 583285615
E-mail: info@hornipomoravi.eu
WWW: mashp.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 723 114 400 61 148 727
Muži 360 65 198 30 67 361
Ženy 363 49 202 31 81 366

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 10 8 2 14 23 -9 -7
Muži 7 5 2 8 10 -2 0
Ženy 3 3 0 6 13 -7 -7

Data pro rok 2020

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 742
z toho muži 363
z toho ženy 379

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 742
v tom ve věku 0-14 107
15-64 535
65 a více let 100

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 635
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 176
vyučení a stř. odborné bez mat. 293
úplné střední s maturitou 131
vyšší odborné a nástavbové 21
vysokoškolské 14

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 724
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 253
Nezjištěné vyznání 94

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 447
v tom zaměstnaní celkem 352
nezaměstnaní celkem 33

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 447
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 151
stavebnictví 36
obchod,opravy motor. vozidel 42
doprava, pošty a telekomunikace 23
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 21
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 22

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 306
denně mimo obec 264
denně mimo obec nad 60min. 8

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 250
Cenzové domácnosti 286
v tom úplné rodiny 180
neúplné rodiny 30
nerodinné domácnosti 8
domácnosti jednotlivců 68

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 194
Trvale obydlené domy - rodinné domy 192
Neobydlené obydlené domy celkem 13
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 37.72
Domy podle vlastnictví soukromých osob 189
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 194
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 76
vodovodem 192
plynem 7
ústředním topením 156

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 250
Trvale obydlené byty v rodin. domech 245
Neobydlené byty 28

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 250
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 197
v osobním vlastnictví 0
nájemní 7
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 250
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 247
připojení na veřejnou kanalizační síť 94
ústřední topení, etážové topení 208
vlastní koupelna, sprchový kout 235

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 736
z toho muži 365
z toho ženy 371

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 736
v tom ve věku 0-14 110
15-64 521
65 a více let 104

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 626
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 140
vyučení a stř. odborné bez mat. 275
úplné střední s maturitou 139
vyšší odborné a nástavbové 18
vysokoškolské 26
nezjištěné vzdělání 24

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 340
v tom zaměstnaní celkem 295
nezaměstnaní celkem 45

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 340
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 109
stavebnictví 23
obchod,opravy motor. vozidel 33
doprava a skladování 22
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
vzdělávání 16
zdravotní a sociální péče 14

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 179
denně mimo obec 171
Dojíždějící do zaměstnání 7
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 203
Obydlené rodinné domy 201
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 194
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 8
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 275
Obydlené byty v rodinných domech 269
Neobydlené byty 44

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 275
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 210
v osobním vlastnictví 1
nájemní 11
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 275
Byty podle vybavení plyn v bytě 8
vodovod v bytě 257
připojení na veřejnou kanalizační síť 76
ústřední topení 249
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 13 3 0 1 7 2 4 4 3
Muži 9 2 0 0 5 1 2 0 2
Ženy 4 1 0 1 2 1 2 4 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 6
Muži 3
Ženy 3

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,302%
Muži 1,316%
Ženy 1,288%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 78821
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ne
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 1
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 3
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ano 3

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 1
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 60
Zemědělství, lesnictví, rybářství 1
Zpracovatelský průmysl 12
Stavebnictví 8
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 11
Doprava a skladování 9
Ubytování, stravování a pohostinství 2
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 4
Ostatní činnosti 4
Nezařazeno 7
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 9
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 101
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 4
Počet subjektů bez zaměstnanců 40
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 11
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 1
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0