Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Nymburk (okres Nymburk)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 537004
NUTS5: CZ0208537004
LAU 1 (NUTS 4): CZ0208 - okres Nymburk
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nymburk
Obec s rozšířenou působností: Nymburk
Katastrální plocha (ha): 2059
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 15063
Nadmořská výška (m n.m.): 193
První písemná zpráva (rok): 1219

Informace

Samospráva

Městský úřad Nymburk      
Náměstí Přemyslovců  163      
28828 Nymburk   Starosta/tka: Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
    Telefon: 325501217
Pošta: Nymburk E-mail: tomas.mach@meu-nbk.cz
IČ: 00239500    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00, Čt:12-16.00    
Telefon: 325 501 111    
Datová schránka: 86abcbd E-mail: mail@meu-nbk.cz
Web: www.mesto-nymburk.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Drahelice Nymburk

Základní sídelní jednotka díl

Babín Drahelice Drahelické Předměstí
Jankovice Ke Kovansku Komárno
Lada Lodice Na Hroudách
Nádraží Nymburk-historické jádro Pražská
Sídliště Drahelice Sídliště Jankovice Skalka
Tyršovy sady U Drahelic U Mrliny
U nádraží I U nádraží II U nemocnice
Za sídlištěm Zálabí

Část obce díl

Drahelice Nymburk

Územně technická jednotka

UTJ Drahelice UTJ Nymburk

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Nymburku
Bedřicha Smetany 55
28802
325535399
podatelna2118@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2118
Hygienická stanice Územní pracoviště Nymburk
Palackého řída 1484/52
28801
325512665
Khs-NB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-nymburk
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nymburk
Palackého třída 255/54
28837
325501001
kp.nymburk@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/nymburk
Matriční úřad Městský úřad Nymburk - Matrika
U Staré sladovny 470
28828
325501537
mail@meu-nbk.cz
www.mesto-nymburk.cz
Městský úřad Městský úřad
Náměstí Přemyslovců  163
28828
325 501 111
mail@meu-nbk.cz
www.mesto-nymburk.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nymburk
U Prádelny 384
28802
325503503
posta.nb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/nymburk#obsah
Soud Okresní soud v Nymburku
Soudní 996
28862
325519300
podatelna@osoud.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=154&j=164&k=1583
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Nymburku
Boleslavská třída 139
28820
325503150
podatelna@osz.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=68&j=78&k=809
Stavební úřad Městský úřad Nymburk - Odbor výstavby
Nám. Přemyslovců 163
28828
325501406
vystavba@meu-nbk.cz
www.meu-nbk.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12444
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Milovice (Lysá nad Labem)
Topolová 911
28924
950140250
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Městec Králové
nám. Republiky 213
28903
950140240
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#mestec-kralove
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Milovice)
Topolová 911
289
950140251
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Poděbrady)
nám. T.G.Masaryka 1130/18
29001
950140220
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#podebrady
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk
Dělnická 402/4
28802
950140111
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk
Živnostenský úřad MÚ Nymburk - Odbor živnostenského úřadu
U Staré sladovny  470
28828
325501541
zivnost@meu-nbk.cz
www.meu-nbk.cz

MAS

MAS Podlipansko, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Chvalovická 1076/x, 289 11 Pečky
Založeno: 25.1.2006
Kontaktní telefon: 602578297
E-mail: info@podlipansko.cz
WWW: podlipansko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 15063 2577 8431 987 3068 15054
Muži 7201 1293 4197 478 1233 7204
Ženy 7862 1284 4234 509 1835 7850

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 145 198 -53 421 416 5 -48
Muži 70 98 -28 214 203 11 -17
Ženy 75 100 -25 207 213 -6 -31

Data pro rok 2020

Počet sňatků 71
Počet rozvodů 22

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 14407
z toho muži 6925
z toho ženy 7482

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 14407
v tom ve věku 0-14 2147
15-64 10398
65 a více let 1862

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 12260
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 2288
vyučení a stř. odborné bez mat. 4568
úplné střední s maturitou 3542
vyšší odborné a nástavbové 647
vysokoškolské 1049

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 13894
Cizinci s dlouhodobým pobytem 43
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 19
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 4

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 2939
Nezjištěné vyznání 975

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 9404
v tom zaměstnaní celkem 7126
nezaměstnaní celkem 746

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 9404
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 108
průmysl 1797
stavebnictví 430
obchod,opravy motor. vozidel 756
doprava, pošty a telekomunikace 1014
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 667
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 949

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 2553
denně mimo obec 1912
denně mimo obec nad 60min. 515

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 5574
Cenzové domácnosti 6165
v tom úplné rodiny 3288
neúplné rodiny 932
nerodinné domácnosti 61
domácnosti jednotlivců 1884

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 1951
Trvale obydlené domy - rodinné domy 1527
Neobydlené obydlené domy celkem 188
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 20
Průměrné stáří trvale obydlených domů 52.48
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1523
obce, státu 115
bytové družstvo - SBD 114
ostatní vlastnictví 186

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 1951
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1518
vodovodem 1921
plynem 1611
ústředním topením 1202

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 5574
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1765
Neobydlené byty 446

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 5574
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1515
v osobním vlastnictví 1165
nájemní 1398
člena bytového družstva 1093

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 5574
Byty podle vybavení plyn v bytě 4603
vodovod v bytě 5505
připojení na veřejnou kanalizační síť 4900
ústřední topení, etážové topení 4219
vlastní koupelna, sprchový kout 5372

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 14796
z toho muži 7127
z toho ženy 7669

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 14796
v tom ve věku 0-14 2147
15-64 10330
65 a více let 2271

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 12649
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1792
vyučení a stř. odborné bez mat. 4022
úplné střední s maturitou 3930
vyšší odborné a nástavbové 727
vysokoškolské 1573
nezjištěné vzdělání 558

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 7495
v tom zaměstnaní celkem 6795
nezaměstnaní celkem 700

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 7495
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 58
průmysl 1496
stavebnictví 310
obchod,opravy motor. vozidel 722
doprava a skladování 532
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 511
vzdělávání 447
zdravotní a sociální péče 442

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 2896
denně mimo obec 1689
Dojíždějící do zaměstnání 2771
do škol 958

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 2199
Obydlené rodinné domy 1721
Obydlené bytové domy 410
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1725
obce, státu 82
spoluvlastnictví vlastníků bytů 228
nezjištěno 37

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 6094
Obydlené byty v rodinných domech 1976
Neobydlené byty 592

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 6094
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1656
v osobním vlastnictví 1853
nájemní 1357
družstevní 587

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 6094
Byty podle vybavení plyn v bytě 4508
vodovod v bytě 5674
připojení na veřejnou kanalizační síť 5638
ústřední topení 4480
etážové topení 698

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 536 52 12 95 118 28 184 167 126
Muži 281 21 10 58 63 13 110 94 48
Ženy 255 31 2 37 55 15 74 73 78

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 362
Muži 165
Ženy 197

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 3,844%
Muži 3,475%
Ženy 4,153%

Technická vybavenost

Pošta 3
PSČ 28802
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ano
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ano
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ano

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 4
Pojišťovny a jejich úřadovny 5

Byty

Počet dokončených bytů 24
Počet zrušených bytů 2

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 8
Brownfield pouze mapování Ano 10
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 16
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 6
LDN Ne
Lekárna Ano 7
most Ano 17
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 19
Ordinace lékaře Ano 35
Parkoviště Ano 3
Policejní stanice Ano 3
Pošta Ano 3
Restaurace Ano 59
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 72
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 16
Sportoviště Ano 69
Škola Ano 12
Trafostanice Ano 33
Vodojem Ano 5

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino 0
Divadlo 1
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 1
Kulturní zařízení ostatní 2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 3
Hřbitov 1
Krematorium 1
Smuteční síň 1

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 1
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 3
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 4
Počet škol v oboru gymnázií 1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 3
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 2
Počet škol v oboru nástavbového studia 1
Vyšší odborná škola 1
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 1
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 1

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 2
Kryté bazény z koupališť a bazénů 2
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 7
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 7
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 1
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok 2006

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1
Sociální poradny 3
Centra sociálně rehabilitačních služeb 1
Domy s pečovatelskou službou 3

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 1888
Zemědělství, lesnictví, rybářství 56
Zpracovatelský průmysl 243
Stavebnictví 199
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 396
Doprava a skladování 48
Ubytování, stravování a pohostinství 83
Činnosti v oblasti nemovitostí 49
Profesní, vědecké a technické činnosti 275
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 66
Ostatní činnosti 206
Nezařazeno 84
Státní organizace - počet subjektů 15
Akciové společnosti - počet subjektů 23
Obchodní společnosti - počet subjektů 365
Družstevní organizace - počet subjektů 10
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 2801
Svobodná povolání - počet subjektů 116
Ostatní právní formy - počet subjektů 367
Počet subjektů bez zaměstnanců 1272
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 253
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 44
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 25
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 2