Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Opolany (okres Nymburk)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 537586
NUTS5: CZ0208537586
LAU 1 (NUTS 4): CZ0208 - okres Nymburk
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Poděbrady
Obec s rozšířenou působností: Poděbrady
Katastrální plocha (ha): 1221
Počet bydlících obyvatel k 2021: 908
Nadmořská výška (m n.m.): 195
První písemná zpráva (rok): 1227
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Opolany      
Opolany 68      
28907 Opolany   Starosta/tka: Jan Vojáček
    Telefon: 325637147
Pošta: Libice nad Cidlinou E-mail: starosta@opolany.cz
IČ: 00239542    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-17:00    
Telefon: 325 637 147    
Datová schránka: umybiym E-mail: obec@opolany.cz
Web: www.opolany.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kanín Opolánky Opolany
Oškobrh

Část obce díl

Kanín Opolánky Opolany
Oškobrh

Základní sídelní jednotka díl

Kanín Opolánky Opolany
Oškobrh

Územně technická jednotka

UTJ Kanín UTJ Opolánky UTJ Opolany
UTJ Oškobrh

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Poděbradech
Hakenova 1404
29001
325605111
podatelna2119@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2119
Hygienická stanice Územní pracoviště Nymburk
Palackého řída 1484/52
28801
325512665
Khs-NB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-nymburk
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nymburk
Palackého třída 255/54
28837
325501001
kp.nymburk@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/nymburk
Matriční úřad Obecní úřad Sány - Matrika
9. května 16
28906
325656221
prochazkova@obecsany.cz
www.obecsany.cz
Obecní úřad Obecní úřad
68
28907
325 637 147
obec@opolany.cz
www.opolany.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nymburk
U Prádelny 384
28802
325503503
posta.nb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/nymburk#obsah
Soud Okresní soud v Nymburku
Soudní 996
28862
325519300
podatelna@osoud.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=154&j=164&k=1583
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Nymburku
Boleslavská třída 139
28820
325503150
podatelna@osz.nym.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=68&j=78&k=809
Stavební úřad Městský úřad Poděbrady - Stavební úřad
Jiřího nám. 20/I
29031
325600270
vystavba@mesto-podebrady.cz
www.mesto-podebrady.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12445
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Milovice (Lysá nad Labem)
Topolová 911
28924
950140250
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Městec Králové
nám. Republiky 213
28903
950140240
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk#mestec-kralove
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Milovice)
Topolová 911
289
950140251
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#milovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk (Poděbrady)
nám. T.G.Masaryka 1130/18
29001
950140220
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/nymburk#podebrady
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nymburk
Dělnická 402/4
28802
950140111
podatelna.nb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/nymburk
Živnostenský úřad MÚ Poděbrady - Obecní živnostenský úřad
nám. T.G.Masaryka 1130
29001
325600450
fultnerova@mesto-podebrady.cz
www.mesto-podebrady.cz

MAS

Místní akční skupina Zálabí, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: náměstí Komenského 235/x, 281 26 Týnec nad Labem
Založeno: 3.7.2006
Kontaktní telefon: 602280585
E-mail: mas@maszalabi.eu
WWW: www.maszalabi.eu

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 908 137 528 53 190 900
Muži 448 65 261 30 86 447
Ženy 460 72 267 23 104 453

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 7 10 -3 44 17 27 24
Muži 3 7 -4 19 7 12 8
Ženy 4 3 1 25 10 15 16

Data pro rok 2021

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 801
z toho muži 376
z toho ženy 425

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 801
v tom ve věku 0-14 116
15-64 536
65 a více let 149

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 685
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 193
vyučení a stř. odborné bez mat. 301
úplné střední s maturitou 139
vyšší odborné a nástavbové 18
vysokoškolské 26

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 774
Cizinci s dlouhodobým pobytem 10
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 281
Nezjištěné vyznání 61

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 566
v tom zaměstnaní celkem 347
nezaměstnaní celkem 25

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 566
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 37
průmysl 126
stavebnictví 19
obchod,opravy motor. vozidel 29
doprava, pošty a telekomunikace 49
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 30

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 248
denně mimo obec 193
denně mimo obec nad 60min. 18

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 310
Cenzové domácnosti 344
v tom úplné rodiny 195
neúplné rodiny 35
nerodinné domácnosti 8
domácnosti jednotlivců 106

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 277
Trvale obydlené domy - rodinné domy 268
Neobydlené obydlené domy celkem 108
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 71
Průměrné stáří trvale obydlených domů 58
Domy podle vlastnictví soukromých osob 263
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 5
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 277
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 21
vodovodem 256
plynem 12
ústředním topením 130

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 310
Trvale obydlené byty v rodin. domech 287
Neobydlené byty 112

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 310
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 245
v osobním vlastnictví 0
nájemní 13
člena bytového družstva 13

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 310
Byty podle vybavení plyn v bytě 7
vodovod v bytě 288
připojení na veřejnou kanalizační síť 22
ústřední topení, etážové topení 164
vlastní koupelna, sprchový kout 279

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 872
z toho muži 407
z toho ženy 465

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 872
v tom ve věku 0-14 130
15-64 564
65 a více let 177

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 742
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 175
vyučení a stř. odborné bez mat. 299
úplné střední s maturitou 195
vyšší odborné a nástavbové 21
vysokoškolské 32
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 414
v tom zaměstnaní celkem 378
nezaměstnaní celkem 36

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 414
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 21
průmysl 100
stavebnictví 35
obchod,opravy motor. vozidel 41
doprava a skladování 46
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 16
vzdělávání 12
zdravotní a sociální péče 28

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 253
denně mimo obec 234
Dojíždějící do zaměstnání 34
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 307
Obydlené rodinné domy 299
Obydlené bytové domy 6
Domy podle vlastnictví soukromých osob 283
obce, státu 5
spoluvlastnictví vlastníků bytů 10
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 345
Obydlené byty v rodinných domech 321
Neobydlené byty 126

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 345
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 268
v osobním vlastnictví 9
nájemní 13
družstevní 9

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 345
Byty podle vybavení plyn v bytě 25
vodovod v bytě 306
připojení na veřejnou kanalizační síť 76
ústřední topení 231
etážové topení 11

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 24 7 1 1 14 1 1 13 7
Muži 11 3 0 0 6 0 0 7 4
Ženy 13 4 0 1 8 1 1 6 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 24
Muži 11
Ženy 13

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,240%
Muži 3,846%
Ženy 4,643%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 14
Obecní úřad Ano 4
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 6
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 10
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 7
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola Opolany Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem1
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.154
Svobodná povolání4
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel8
Ostatní14

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců87
s 1-9 zaměst.- mikropodniky13
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno98

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství16
B-E Průmysl celkem38
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl36
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví27
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid44
H Doprava a skladování9
I Ubytování; stravování a pohostinství11
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí4
M Profesní; vědecké a technické činnosti18
N Administrativní a podpůrné činnosti3
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti7
S Ostatní činnosti14
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 221
Orná půda901
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady29
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)51
Pastviny19
Zemědělská půda982
Lesní půda84
Vodní plochy18
Zastavěné plochy29
Ostatní plochy108