Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Andělská Hora (okres Karlovy Vary)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 538001
NUTS5: CZ0412538001
LAU 1 (NUTS 4): CZ0412 - okres Karlovy Vary
NUTS3: CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Karlovy Vary
Obec s rozšířenou působností: Karlovy Vary
Katastrální plocha (ha): 809
Počet bydlících obyvatel k 2021: 382
Nadmořská výška (m n.m.): 665
První písemná zpráva (rok): 1402

Informace

Samospráva

Obecní úřad Andělská Hora      
Andělská Hora 18      
36471 Andělská Hora   Starosta/tka: Miloslava Křimská
    Telefon: 725 052 512
Pošta: Bochov E-mail: starosta@andelskahora.cz
IČ: 00573175    
Úřední hodiny: Po:14-17;út,čt,pá:8-12;st:8-12,14-17    
Telefon: 359 807 901    
Datová schránka: tjtb453 E-mail: podatelna@andelska hora.cz
Web: www.andelskahora.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Andělská Hora

Základní sídelní jednotka díl

Andělská Hora

Část obce díl

Andělská Hora

Územně technická jednotka

UTJ Andělská Hora

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Karlových Varech
Západní 1800/ 19
36001
353101111
podatelna2401@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2401
Hygienická stanice KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94
36021
355328311
sekretariat@khskv.cz
www.khskv.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Karlovy Vary
Sokolovská  875/167
36005
353417111
kp.kvary@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/kvary
Matriční úřad Magistrát města Karlovy Vary - Matrika
Moskevská 21
36120
353118282
posta@mmkv.cz
www.mmkv.cz
Obecní úřad Obecní úřad
18
36471
359 807 901
podatelna@andelska hora.cz
www.andelskahora.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Karlovy Vary
Krymská  2A
36001
353160111
posta.kv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/karlovarsky-kraj/karlovy-vary#obsah
Soud Okresní soud v Karlových Varech
Moskevská 17
36033
377867211
podatelna@osoud.kva.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-karlovych-varech
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Karlovy Vary
Jaltská 4
36070
377867350
podatelna@osz.kva.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=53&j=63&k=674
Stavební úřad Magistrát města Karlovy Vary - Stavební úřad
U Spořitelny 2
36120
353118511
su@mmkv.cz
www.mmkv.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12318
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Karlovy Vary
Závodní 385/98
36001
950125511
podatelna.kv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/karlovy-vary
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Toužim)
Sídliště 427
36401
950125231
podatelna.kv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/karlovy-vary#touzim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ostrov
Klínovecká 1407
36301
950125284
podatelna.kv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ostrov
Živnostenský úřad Magistrát města Karlovy Vary - Živnostenský úřad
U spořitelny 2
36120
353152691
s.hacklova@mmkv.cz
www.mmkv.cz

MAS

MAS Vladař o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Karlovarská 6/x, 364 53 Valeč
Založeno: 1.2.2006
Kontaktní telefon: 353399708
E-mail: vladar@vladar.cz
WWW: www.vladar.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 382 68 214 25 75 379
Muži 176 25 115 16 36 178
Ženy 206 43 99 9 39 201

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 5 4 1 17 7 10 11
Muži 1 3 -2 7 2 5 3
Ženy 4 1 3 10 5 5 8

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 191
z toho muži 93
z toho ženy 98

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 191
v tom ve věku 0-14 26
15-64 144
65 a více let 21

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 165
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 63
vyučení a stř. odborné bez mat. 62
úplné střední s maturitou 31
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 177
Cizinci s dlouhodobým pobytem 2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 33
Nezjištěné vyznání 18

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 235
v tom zaměstnaní celkem 76
nezaměstnaní celkem 18

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 235
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 4
průmysl 8
stavebnictví 12
obchod,opravy motor. vozidel 13
doprava, pošty a telekomunikace 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 10
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 4

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 62
denně mimo obec 49
denně mimo obec nad 60min. 5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 59
Cenzové domácnosti 81
v tom úplné rodiny 43
neúplné rodiny 10
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 25

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 50
Trvale obydlené domy - rodinné domy 47
Neobydlené obydlené domy celkem 16
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 15
Průměrné stáří trvale obydlených domů 64
Domy podle vlastnictví soukromých osob 41
obce, státu 8
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 50
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 47
plynem 1
ústředním topením 39

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 59
Trvale obydlené byty v rodin. domech 50
Neobydlené byty 17

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 59
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 39
v osobním vlastnictví 0
nájemní 13
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 59
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 55
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 48
vlastní koupelna, sprchový kout 51

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 294
z toho muži 151
z toho ženy 143

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 294
v tom ve věku 0-14 53
15-64 202
65 a více let 37

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 241
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 36
vyučení a stř. odborné bez mat. 92
úplné střední s maturitou 53
vyšší odborné a nástavbové 12
vysokoškolské 29
nezjištěné vzdělání 17

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 149
v tom zaměstnaní celkem 138
nezaměstnaní celkem 11

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 149
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 1
průmysl 15
stavebnictví 15
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava a skladování 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 15
vzdělávání 7
zdravotní a sociální péče 9

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 58
denně mimo obec 55
Dojíždějící do zaměstnání 3
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 78
Obydlené rodinné domy 74
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 71
obce, státu 4
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 89
Obydlené byty v rodinných domech 80
Neobydlené byty 28

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 89
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 63
v osobním vlastnictví 0
nájemní 9
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 89
Byty podle vybavení plyn v bytě 11
vodovod v bytě 74
připojení na veřejnou kanalizační síť 56
ústřední topení 75
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 8 2 0 2 6 1 3 4 1
Muži 3 1 0 1 3 0 2 1 0
Ženy 5 1 0 1 3 1 1 3 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 7
Muži 3
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,979%
Muži 2,655%
Ženy 3,279%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 2
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 6
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.92
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní10

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců39
s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno68

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství7
B-E Průmysl celkem10
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl10
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví15
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid17
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství16
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti11
N Administrativní a podpůrné činnosti5
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti6
S Ostatní činnosti13
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno6

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku809
Orná půda169
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady12
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)218
Pastviny92
Zemědělská půda400
Lesní půda265
Vodní plochy22
Zastavěné plochy6
Ostatní plochy116