Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (okres Praha-východ)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 538094
NUTS5: CZ0209538094
LAU 1 (NUTS 4): CZ0209 - okres Praha-východ
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Obec s rozšířenou působností: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Katastrální plocha (ha): 2265
Počet bydlících obyvatel k 2018: 19136
Nadmořská výška (m n.m.): 169
První písemná zpráva (rok): 1304

Informace

Samospráva

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      
Masarykovo nám. 1      
25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav   Starosta/tka: Ing. Vlastimil Picek
    Telefon: 326909111
Pošta: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav E-mail:  vlastimil.picek@brandysko.cz
IČ: 00240079    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-12,12.30-17.00    
Telefon: 326 909 111    
Datová schránka: c5hb7xy E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Web: www.brandysko.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Brandýs nad Labem Popovice u Brandýsa nad Labem Stará Boleslav

Část obce díl

Brandýs nad Labem Popovice Stará Boleslav

Základní sídelní jednotka díl

Brandýs-historické jádro Houštka Královice
Mýtka Na Panském Na písku
Na Zápské Popovice Před dálnicí
Průmyslový obvod Spořilov Stará Boleslav-historické jádro
U Labe U nádraží U Proboštského rybníka
U školy U svaté Anny U Světice
U Záp U železnice Vrábí
Za dálnicí Zahradní Město

Územně technická jednotka

UTJ Brandýs nad Labem UTJ Popovice u Brandýsa nad Labem UTJ Stará Boleslav

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
Boleslavská 31/4
25001
326910302
podatelna2105@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2105
Hygienická stanice KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
12000
234118111
e-podatelna@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-praha-zapad
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Praha - východ
Pod sídlištěm 1800/9
18212
284041111
kp.pvychod@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/prahavychod
Matriční úřad Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Matrika
Masarykovo nám. 1
25001
326909105
hana.tuhackova@brandysko.cz,
www.brandysko.cz
Městský úřad Městský úřad
Masarykovo nám. 1
25001
326 909 111
epodatelna@brandysko.cz
www.brandysko.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Praha-východ
Sokolovská 855/225
19000
284005111
posta.ph@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/praha-vychod#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Praha-východ
Husova 11
11000
222111719
podatelna@osz.phav.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=89&j=99&k=998
Soud Okresní soud Praha-východ
Na Poříčí 1044
11297
221729311
podatelna@osoud.phav.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=176&j=186&k=1781
Stavební úřad Městský úřad Brandýs nad Labem (Stará Boleslav) - Stavební úřad
Masarykovo nám. 1
25001
326909111
epodatelna@brandysko.cz
www.brandysko.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12446
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Prahu-východ (Říčany)
17. listopadu 392/38
25101
323618239
podatelna.py@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/praha-vychod#ricany
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Praha východ
Dobrovského 1278/25
17000
950151111
podatelna.py@uradprace.cz
www.uradprace.cz/praha-vychod
Živnostenský úřad MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Obecní živnostenský úřad (pracoviště Brandýs n.Lab.)
Mariánské nám. 28/10
25001
326653870
jitka.smerdova@brandysko.cz
www.brandysko.cz

MAS

MAS - Střední Polabí, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Plantáž 402/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Založeno: 18.1.2013
Kontaktní telefon: 774842464
E-mail: rousarova@strednipolabi.cz
WWW: www.strednipolabi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 19136 3564 11186 1145 3241 18982
Muži 9385 1841 5621 560 1363 9337
Ženy 9751 1723 5565 585 1878 9645

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 200 190 10 608 453 155 165
Muži 92 85 7 303 223 80 87
Ženy 108 105 3 305 230 75 78

Data pro rok 2020

Počet sňatků 85
Počet rozvodů 44

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 15298
z toho muži 7424
z toho ženy 7874

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 15298
v tom ve věku 0-14 2368
15-64 10830
65 a více let 2100

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 12930
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 2541
vyučení a stř. odborné bez mat. 4570
úplné střední s maturitou 3627
vyšší odborné a nástavbové 542
vysokoškolské 1488

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 14521
Cizinci s dlouhodobým pobytem 138
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 50
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 7

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 3122
Nezjištěné vyznání 1358

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 12301
v tom zaměstnaní celkem 7806
nezaměstnaní celkem 381

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 12301
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 191
průmysl 1747
stavebnictví 640
obchod,opravy motor. vozidel 1038
doprava, pošty a telekomunikace 523
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1056
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 861

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 3380
denně mimo obec 2723
denně mimo obec nad 60min. 551

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 5518
Cenzové domácnosti 6297
v tom úplné rodiny 3507
neúplné rodiny 915
nerodinné domácnosti 126
domácnosti jednotlivců 1749

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 2626
Trvale obydlené domy - rodinné domy 2353
Neobydlené obydlené domy celkem 337
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 42
Průměrné stáří trvale obydlených domů 50.92
Domy podle vlastnictví soukromých osob 2353
obce, státu 130
bytové družstvo - SBD 47
ostatní vlastnictví 65

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 2626
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 2208
vodovodem 2568
plynem 2143
ústředním topením 1946

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 5518
Trvale obydlené byty v rodin. domech 2596
Neobydlené byty 524

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 5518
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 2305
v osobním vlastnictví 67
nájemní 1736
člena bytového družstva 828

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 5518
Byty podle vybavení plyn v bytě 4314
vodovod v bytě 5444
připojení na veřejnou kanalizační síť 5022
ústřední topení, etážové topení 4593
vlastní koupelna, sprchový kout 5353

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 17537
z toho muži 8654
z toho ženy 8883

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 17537
v tom ve věku 0-14 2447
15-64 12579
65 a více let 2462

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 15090
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 2141
vyučení a stř. odborné bez mat. 4183
úplné střední s maturitou 4603
vyšší odborné a nástavbové 738
vysokoškolské 2199
nezjištěné vzdělání 1168

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 8968
v tom zaměstnaní celkem 8388
nezaměstnaní celkem 580

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 8968
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 116
průmysl 1835
stavebnictví 516
obchod,opravy motor. vozidel 1104
doprava a skladování 425
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 615
vzdělávání 427
zdravotní a sociální péče 448

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 3975
denně mimo obec 2553
Dojíždějící do zaměstnání 3586
do škol 678

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 2993
Obydlené rodinné domy 2650
Obydlené bytové domy 271
Domy podle vlastnictví soukromých osob 2601
obce, státu 77
spoluvlastnictví vlastníků bytů 147
nezjištěno 60

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 6380
Obydlené byty v rodinných domech 2951
Neobydlené byty 733

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 6380
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 2441
v osobním vlastnictví 1048
nájemní 1085
družstevní 1016

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 6380
Byty podle vybavení plyn v bytě 4618
vodovod v bytě 5784
připojení na veřejnou kanalizační síť 5982
ústřední topení 4874
etážové topení 781

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 226 16 2 28 65 9 23 62 94
Muži 99 7 1 15 26 6 10 36 34
Ženy 127 9 1 13 39 3 13 26 60

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 145
Muži 61
Ženy 84

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,176%
Muži 0,914%
Ženy 1,366%

Technická vybavenost

Pošta 2
PSČ 25001
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ano
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ano
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie ano

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 3
Pojišťovny a jejich úřadovny 2

Byty

Počet dokončených bytů 68
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 8
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ano 15
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ano 1
Lekárna Ano 7
most Ano 17
Obecní úřad Ano 3
Obchod s potravinami Ano 15
Ordinace lékaře Ano 29
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ano 3
Pošta Ano 2
Restaurace Ano 19
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 67
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 12
Sportoviště Ano 55
Škola Ano 19
Trafostanice Ano 18
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 2
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 4
Hřbitov 3
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 7
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 2
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 5
Počet škol v oboru gymnázií 1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 1
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 1
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 1
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 1
Kryté bazény z koupališť a bazénů 1
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok 2006

Sociální oblast

Azylové domy 1
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 1
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1
Domovy pro seniory 1
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 2

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 2689
Zemědělství, lesnictví, rybářství 97
Zpracovatelský průmysl 294
Stavebnictví 304
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 529
Doprava a skladování 95
Ubytování, stravování a pohostinství 96
Činnosti v oblasti nemovitostí 135
Profesní, vědecké a technické činnosti 487
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 104
Ostatní činnosti 179
Nezařazeno 161
Státní organizace - počet subjektů 19
Akciové společnosti - počet subjektů 22
Obchodní společnosti - počet subjektů 656
Družstevní organizace - počet subjektů 35
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 3916
Svobodná povolání - počet subjektů 132
Ostatní právní formy - počet subjektů 365
Počet subjektů bez zaměstnanců 1934
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 334
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 63
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 7
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 6