Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Horoušany (okres Praha-východ)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 538221
NUTS5: CZ0209538221
LAU 1 (NUTS 4): CZ0209 - okres Praha-východ
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Úvaly
Obec s rozšířenou působností: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Katastrální plocha (ha): 706
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 1476
Nadmořská výška (m n.m.): 216
První písemná zpráva (rok): 1238

Informace

Samospráva

Obecní úřad Horoušany      
Baumanova 12      
25082 Horoušany   Starosta/tka: Jan Bohuněk
    Telefon: 281981792
Pošta: Úvaly E-mail: horousany@seznam.cz
IČ: 00240206    
Úřední hodiny: Po,Stř 17:00-19:00    
Telefon: 281 981 792    
Datová schránka: y94am6p E-mail: horousany@seznam.cz
Web: www.horousany.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Horoušany

Základní sídelní jednotka díl

Horoušánky Horoušany

Část obce díl

Horoušánky Horoušany

Územně technická jednotka

UTJ Horoušany

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Praha-východ
Thámova  27
18000
225332111
podatelna2101@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2101
Hygienická stanice KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
12000
234118111
e-podatelna@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-praha-zapad
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Praha - východ
Pod sídlištěm 1800/9
18212
284041111
kp.pvychod@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/prahavychod
Matriční úřad Městský úřad Úvaly - Matrika
Pražská 276
25082
281091528
marie.cerna@mestouvaly.cz
www.mestouvaly.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Baumanova 12
25082
281 981 792
horousany@seznam.cz
www.horousany.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Praha-východ
Sokolovská 855/225
19000
284005111
posta.ph@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/praha-vychod#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Praha-východ
Husova 11
11000
222111719
podatelna@osz.phav.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=89&j=99&k=998
Soud Okresní soud Praha-východ
Na Poříčí 1044
11297
221729311
podatelna@osoud.phav.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=176&j=186&k=1781
Stavební úřad Městský úřad Úvaly - Stavební úřad
Riegerova 897
25082
281091551
stavebniurad@mestouvaly.cz
www.mestouvaly.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13205
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Prahu-východ (Říčany)
17. listopadu 392/38
25101
323618239
podatelna.py@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/praha-vychod#ricany
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Praha východ
Dobrovského 1278/25
17000
950151111
podatelna.py@uradprace.cz
www.uradprace.cz/praha-vychod
Živnostenský úřad MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Obecní živnostenský úřad (pracoviště Brandýs n.Lab.)
Mariánské nám. 28/10
25001
326653870
jitka.smerdova@brandysko.cz
www.brandysko.cz

MAS

Region Pošembeří o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Hradešín 73/x, 282 01 Český Brod
Založeno: 14.3.2007
Kontaktní telefon: 721210662
E-mail: oliva@posemberi.cz
WWW: www.posemberi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1476 345 927 56 148 1422
Muži 748 188 461 27 72 719
Ženy 728 157 466 29 76 703

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 22 8 14 58 56 2 16
Muži 12 4 8 29 22 7 15
Ženy 10 4 6 29 34 -5 1

Data pro rok 2020

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 405
z toho muži 193
z toho ženy 212

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 405
v tom ve věku 0-14 54
15-64 291
65 a více let 60

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 351
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 88
vyučení a stř. odborné bez mat. 150
úplné střední s maturitou 77
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 26

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 381
Cizinci s dlouhodobým pobytem 5
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 91
Nezjištěné vyznání 42

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1021
v tom zaměstnaní celkem 192
nezaměstnaní celkem 27

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1021
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 43
stavebnictví 26
obchod,opravy motor. vozidel 30
doprava, pošty a telekomunikace 24
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 9
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 13

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 149
denně mimo obec 135
denně mimo obec nad 60min. 28

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 155
Cenzové domácnosti 181
v tom úplné rodiny 91
neúplné rodiny 32
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 56

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 143
Trvale obydlené domy - rodinné domy 140
Neobydlené obydlené domy celkem 64
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 23
Průměrné stáří trvale obydlených domů 48.27
Domy podle vlastnictví soukromých osob 139
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 143
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 13
vodovodem 140
plynem 18
ústředním topením 93

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 155
Trvale obydlené byty v rodin. domech 144
Neobydlené byty 68

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 155
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 124
v osobním vlastnictví 2
nájemní 10
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 155
Byty podle vybavení plyn v bytě 12
vodovod v bytě 151
připojení na veřejnou kanalizační síť 13
ústřední topení, etážové topení 114
vlastní koupelna, sprchový kout 141

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 985
z toho muži 487
z toho ženy 498

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 985
v tom ve věku 0-14 193
15-64 690
65 a více let 98

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 792
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 83
vyučení a stř. odborné bez mat. 212
úplné střední s maturitou 248
vyšší odborné a nástavbové 29
vysokoškolské 157
nezjištěné vzdělání 58

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 496
v tom zaměstnaní celkem 466
nezaměstnaní celkem 30

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 496
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 3
průmysl 55
stavebnictví 34
obchod,opravy motor. vozidel 89
doprava a skladování 41
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 30
vzdělávání 17
zdravotní a sociální péče 20

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 269
denně mimo obec 263
Dojíždějící do zaměstnání 28
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 299
Obydlené rodinné domy 296
Obydlené bytové domy 3
Domy podle vlastnictví soukromých osob 289
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 325
Obydlené byty v rodinných domech 313
Neobydlené byty 63

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 325
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 263
v osobním vlastnictví 0
nájemní 15
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 325
Byty podle vybavení plyn v bytě 92
vodovod v bytě 286
připojení na veřejnou kanalizační síť 241
ústřední topení 267
etážové topení 11

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 20 3 1 3 6 2 2 7 9
Muži 10 1 1 1 4 1 1 5 4
Ženy 10 2 0 2 2 1 1 2 5

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 10
Muži 7
Ženy 3

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,017%
Muži 1,193%
Ženy ,606%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 25082
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ne
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 14
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 6
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 5
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 7
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 0
Hřbitov 0
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2003

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 234
Zemědělství, lesnictví, rybářství 9
Zpracovatelský průmysl 18
Stavebnictví 19
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 65
Doprava a skladování 11
Ubytování, stravování a pohostinství 9
Činnosti v oblasti nemovitostí 9
Profesní, vědecké a technické činnosti 48
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 8
Ostatní činnosti 10
Nezařazeno 23
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 2
Obchodní společnosti - počet subjektů 48
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 346
Svobodná povolání - počet subjektů 10
Ostatní právní formy - počet subjektů 16
Počet subjektů bez zaměstnanců 194
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 25
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 2
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 1
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0