Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Davle (okres Praha-západ)

Typ sídla: městys
ZUJ (kód obce): 539163
NUTS5: CZ020A539163
LAU 1 (NUTS 4): CZ020A - okres Praha-západ
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jílové u Prahy
Obec s rozšířenou působností: Černošice
Katastrální plocha (ha): 747
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 1698
Nadmořská výška (m n.m.): 325
První písemná zpráva (rok): 1310
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Úřad městyse Davle      
Na náměstí 63      
25206 Davle   Starosta/tka: Mgr. Jiří Prokůpek
    Telefon: 257770238
Pošta: Davle E-mail: starosta@obecdavle.cz
IČ: 00241156    
Úřední hodiny: Po:8-16.00, St:8-18.00    
Telefon: 257 770 238    
Datová schránka: aeybpn5 E-mail: starosta@obecdavle.cz
Web: www.obecdavle.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Davle Sázava u Davle

Část obce díl

Davle Sázava Sloup

Základní sídelní jednotka díl

Davle díl 1 Davle díl 2 Sázava
Sloup Svatý Kilián

Územně technická jednotka

UTJ Davle UTJ Sázava u Davle

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Praha-západ
Na Pankráci 975/95
14021
261371111
podatelna2102@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2102
Hygienická stanice KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
12000
234118111
e-podatelna@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-praha-zapad
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Praha - západ
Pod sídlištěm 1800/9
18213
284041111
kp.pzapad@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/prahazapad
Matriční úřad Úřad městyse Davle - Matrika
Na Náměstí 63
25206
257770257
matrika@obecdavle.cz
www.mestysdavle.cz
Obecní úřad Úřad městyse
Na náměstí 63
25206
257 770 238
starosta@obecdavle.cz
www.obecdavle.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Praha-západ
Sokolovská 855/225
19000
284005111
posta.pz@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/praha-zapad#obsah
Soud Okresní soud Praha-západ
Karmelitská 19
11800
257199200
podatelna@osoud.phaz.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=177&j=187&k=1790
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Praha-západ
Zborovská 11
15000
251115221
podatelna@osz.phaz.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=90&j=100&k=1007
Stavební úřad Úřad městyse Štěchovice - Stavební úřad
Hlavní 3
25207
242413661
info@ou-stechovice.cz
www.stechovice.info, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13479
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Prahu-západ
Dobrovského 1278/25
17000
950152111
podatelna.pz@uradprace.cz
www.uradprace.cz/praha-zapad
Živnostenský úřad MÚ Černošice - Obecní živnostenský úřad
Podskalská 19
12825
221982192
zivnostensky@mestocernosice.cz
www.mestocernosice.cz

MAS

Brdy - Vltava o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Mírové náměstí 119/x, 263 01 Dobříš
Založeno: 29.8.2006
Kontaktní telefon: 605344750
E-mail: brdy-vltava@seznam.cz
WWW: www.brdy-vltava.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1698 352 927 77 342 1671
Muži 852 197 460 38 157 830
Ženy 846 155 467 39 185 841

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 18 20 -2 47 50 -3 -5
Muži 7 12 -5 20 28 -8 -13
Ženy 11 8 3 27 22 5 8

Data pro rok 2020

Počet sňatků 8
Počet rozvodů 7

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1168
z toho muži 562
z toho ženy 606

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1168
v tom ve věku 0-14 145
15-64 820
65 a více let 203

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1023
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 202
vyučení a stř. odborné bez mat. 435
úplné střední s maturitou 240
vyšší odborné a nástavbové 29
vysokoškolské 106

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1140
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 263
Nezjištěné vyznání 98

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1032
v tom zaměstnaní celkem 600
nezaměstnaní celkem 33

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1032
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 20
průmysl 144
stavebnictví 72
obchod,opravy motor. vozidel 65
doprava, pošty a telekomunikace 55
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 47
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 51

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 427
denně mimo obec 344
denně mimo obec nad 60min. 86

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 404
Cenzové domácnosti 493
v tom úplné rodiny 263
neúplné rodiny 76
nerodinné domácnosti 7
domácnosti jednotlivců 147

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 308
Trvale obydlené domy - rodinné domy 294
Neobydlené obydlené domy celkem 106
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 61
Průměrné stáří trvale obydlených domů 49.07
Domy podle vlastnictví soukromých osob 292
obce, státu 7
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 8

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 308
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 300
plynem 24
ústředním topením 236

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 404
Trvale obydlené byty v rodin. domech 332
Neobydlené byty 116

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 404
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 285
v osobním vlastnictví 25
nájemní 44
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 404
Byty podle vybavení plyn v bytě 18
vodovod v bytě 396
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 329
vlastní koupelna, sprchový kout 381

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1463
z toho muži 719
z toho ženy 744

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1463
v tom ve věku 0-14 220
15-64 1019
65 a více let 221

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1243
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 158
vyučení a stř. odborné bez mat. 450
úplné střední s maturitou 345
vyšší odborné a nástavbové 48
vysokoškolské 192
nezjištěné vzdělání 44

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 766
v tom zaměstnaní celkem 714
nezaměstnaní celkem 52

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 766
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 21
průmysl 120
stavebnictví 65
obchod,opravy motor. vozidel 100
doprava a skladování 51
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 32
vzdělávání 40
zdravotní a sociální péče 26

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 459
denně mimo obec 392
Dojíždějící do zaměstnání 97
do škol 68

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 378
Obydlené rodinné domy 352
Obydlené bytové domy 11
Domy podle vlastnictví soukromých osob 340
obce, státu 5
spoluvlastnictví vlastníků bytů 14
nezjištěno 14

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 474
Obydlené byty v rodinných domech 389
Neobydlené byty 125

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 474
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 336
v osobním vlastnictví 39
nájemní 35
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 474
Byty podle vybavení plyn v bytě 31
vodovod v bytě 424
připojení na veřejnou kanalizační síť 401
ústřední topení 352
etážové topení 40

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 46 5 1 9 14 3 8 20 14
Muži 25 2 1 5 7 2 7 12 6
Ženy 21 3 0 4 7 1 1 8 8

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 21
Muži 10
Ženy 11

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,092%
Muži 2,002%
Ženy 2,174%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 25206
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 2
Pojišťovny a jejich úřadovny 1

Byty

Počet dokončených bytů 8
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ano 4
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 15
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci praktický lékař? Ano 1
Nachází se v obci dětský lékař? Ano 1
Nachází se v obci zubař? Ano 1
Nachází se v obci lékárna? Ano 1
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ano 1
Nachází se v obci ČOV? Ano 1
Nachází se v obci kulturní objekt? Ano 2
Nachází se v obci sportoviště? Ano 6
Nachází se v obci vodojem? Ano 3
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ano 1
Nachází se v obci bankomat? Ano 1
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 5
Nachází se v obci parkoviště? Ano 2
Nachází se v obci brownfield? Ano 1
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 14
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 20

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 2
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 1

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 1

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 257
Zemědělství, lesnictví, rybářství 13
Zpracovatelský průmysl 34
Stavebnictví 36
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 54
Doprava a skladování 9
Ubytování, stravování a pohostinství 11
Činnosti v oblasti nemovitostí 6
Profesní, vědecké a technické činnosti 43
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 6
Ostatní činnosti 18
Nezařazeno 8
Státní organizace - počet subjektů 2
Akciové společnosti - počet subjektů 2
Obchodní společnosti - počet subjektů 62
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 397
Svobodná povolání - počet subjektů 9
Ostatní právní formy - počet subjektů 31
Počet subjektů bez zaměstnanců 199
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 33
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 6
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 2
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0