Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kamenný Přívoz (okres Praha-západ)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 539368
NUTS5: CZ020A539368
LAU 1 (NUTS 4): CZ020A - okres Praha-západ
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jílové u Prahy
Obec s rozšířenou působností: Černošice
Katastrální plocha (ha): 627
Počet bydlících obyvatel k 2018: 1413
Nadmořská výška (m n.m.): 255
První písemná zpráva (rok): 1310
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kamenný Přívoz      
Kamenný Přívoz 285      
25282 Kamenný Přívoz   Starosta/tka: Ing. Prokop Mašek
    Telefon: 241951444
Pošta: Kamenný Přívoz E-mail: starosta@kamennyprivoz.cz
IČ: 00241351    
Úřední hodiny: Po:8-11.30,12.30-16.00, St:8-11.30,12.30-17.00    
Telefon: 241 951 443    
Datová schránka: 3i7akvj E-mail: urad@kamennyprivoz.cz
Web: www.kamennyprivoz.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hostěradice Kamenný Přívoz

Základní sídelní jednotka díl

Hostěradice Kamenný Přívoz díl 1 Kamenný Přívoz díl 2
Kamenný Újezdec Rakousy

Část obce díl

Hostěradice Kamenný Přívoz Kamenný Újezdec
Žampach

Územně technická jednotka

UTJ Hostěradice UTJ Kamenný Přívoz

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Praha-západ
Na Pankráci 975/95
14021
261371111
podatelna2102@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2102
Hygienická stanice KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
12000
234118111
e-podatelna@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-praha-zapad
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Praha - západ
Pod sídlištěm 1800/9
18213
284041111
kp.pzapad@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/prahazapad
Matriční úřad Městský úřad Jílové u Prahy - Matrika
Masarykovo nám. 194
25401
241021913
louzecka@jilove.cz
www.jilove.cz
Obecní úřad Obecní úřad
285
25282
241 951 443
urad@kamennyprivoz.cz
www.kamennyprivoz.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Praha-západ
Sokolovská 855/225
19000
284005111
posta.pz@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/praha-zapad#obsah
Soud Okresní soud Praha-západ
Karmelitská 19
11800
257199200
podatelna@osoud.phaz.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=177&j=187&k=1790
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Praha-západ
Zborovská 11
15000
251115221
podatelna@osz.phaz.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=90&j=100&k=1007
Stavební úřad Městský úřad Jílové u Prahy - Stavební úřad
Masarykovo náměstí 194
25401
241021904
epodatelna@jilove.cz
www.jilove.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13064
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Prahu-západ
Dobrovského 1278/25
17000
950152111
podatelna.pz@uradprace.cz
www.uradprace.cz/praha-zapad
Živnostenský úřad MÚ Černošice - Obecní živnostenský úřad
Podskalská 19
12825
221982192
zivnostensky@mestocernosice.cz
www.mestocernosice.cz

MAS

Posázaví o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice
Založeno: 25.3.2004
Kontaktní telefon: 723881081
E-mail: zemanova@posazavi.com
WWW: leader.posazavi.com

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1413 235 799 79 300 1399
Muži 706 126 403 44 133 706
Ženy 707 109 396 35 167 693

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 8 18 -10 62 36 26 16
Muži 4 7 -3 37 15 22 19
Ženy 4 11 -7 25 21 4 -3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 10
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1067
z toho muži 506
z toho ženy 561

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1067
v tom ve věku 0-14 181
15-64 694
65 a více let 192

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 886
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 239
vyučení a stř. odborné bez mat. 399
úplné střední s maturitou 173
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 38

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1035
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 233
Nezjištěné vyznání 32

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 878
v tom zaměstnaní celkem 477
nezaměstnaní celkem 26

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 878
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 144
stavebnictví 89
obchod,opravy motor. vozidel 47
doprava, pošty a telekomunikace 38
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 25
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 58

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 364
denně mimo obec 301
denně mimo obec nad 60min. 67

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 378
Cenzové domácnosti 450
v tom úplné rodiny 243
neúplné rodiny 70
nerodinné domácnosti 8
domácnosti jednotlivců 129

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 314
Trvale obydlené domy - rodinné domy 300
Neobydlené obydlené domy celkem 226
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 202
Průměrné stáří trvale obydlených domů 45.53
Domy podle vlastnictví soukromých osob 296
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 8
ostatní vlastnictví 7

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 314
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 59
vodovodem 291
plynem 4
ústředním topením 232

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 378
Trvale obydlené byty v rodin. domech 325
Neobydlené byty 239

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 378
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 276
v osobním vlastnictví 0
nájemní 20
člena bytového družstva 39

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 378
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 354
připojení na veřejnou kanalizační síť 89
ústřední topení, etážové topení 268
vlastní koupelna, sprchový kout 346

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1305
z toho muži 675
z toho ženy 630

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1305
v tom ve věku 0-14 192
15-64 891
65 a více let 214

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1113
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 198
vyučení a stř. odborné bez mat. 434
úplné střední s maturitou 287
vyšší odborné a nástavbové 40
vysokoškolské 89
nezjištěné vzdělání 61

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 632
v tom zaměstnaní celkem 585
nezaměstnaní celkem 47

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 632
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 109
stavebnictví 45
obchod,opravy motor. vozidel 65
doprava a skladování 41
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 37
vzdělávání 19
zdravotní a sociální péče 40

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 250
denně mimo obec 243
Dojíždějící do zaměstnání 43
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 368
Obydlené rodinné domy 347
Obydlené bytové domy 10
Domy podle vlastnictví soukromých osob 330
obce, státu 4
spoluvlastnictví vlastníků bytů 11
nezjištěno 13

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 443
Obydlené byty v rodinných domech 378
Neobydlené byty 159

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 443
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 313
v osobním vlastnictví 0
nájemní 32
družstevní 36

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 443
Byty podle vybavení plyn v bytě 37
vodovod v bytě 365
připojení na veřejnou kanalizační síť 137
ústřední topení 339
etážové topení 10

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 34 1 0 6 8 1 5 10 13
Muži 15 0 0 4 3 0 2 4 6
Ženy 19 1 0 2 5 1 3 6 7

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 11
Muži 5
Ženy 6

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,253%
Muži 1,086%
Ženy 1,392%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 25282
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 3
Počet zrušených bytů

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 6
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 11
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 11
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 1
Hřbitov 2
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 1
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 224
Zemědělství, lesnictví, rybářství 7
Zpracovatelský průmysl 23
Stavebnictví 47
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 36
Doprava a skladování 12
Ubytování, stravování a pohostinství 8
Činnosti v oblasti nemovitostí 4
Profesní, vědecké a technické činnosti 33
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 3
Ostatní činnosti 15
Nezařazeno 10
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 2
Obchodní společnosti - počet subjektů 37
Družstevní organizace - počet subjektů 3
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 331
Svobodná povolání - počet subjektů 13
Ostatní právní formy - počet subjektů 12
Počet subjektů bez zaměstnanců 174
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 16
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 5
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0