Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Lisov (okres Plzeň-jih)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 540064
NUTS5: CZ0324540064
LAU 1 (NUTS 4): CZ0324 - okres Plzeň-jih
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Stod
Obec s rozšířenou působností: Stod
Katastrální plocha (ha): 391
Počet bydlících obyvatel k 2021: 137
Nadmořská výška (m n.m.): 386
První písemná zpráva (rok): 1243
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Lisov      
Lisov 3      
33301 Lisov   Starosta/tka: Jaroslav Šebesta
    Telefon: 377311168, 773516779
Pošta: Stod E-mail: ou.lisov@seznam.cz
IČ: 00574104    
Úřední hodiny: Po.-Stř.,17:00-18:00    
Telefon: 377 901 252    
Datová schránka: 6tmawgy E-mail: ou.lisov@seznam.cz
Web: www.lisovou.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Lisov

Základní sídelní jednotka díl

Lisov

Část obce díl

Lisov

Územně technická jednotka

UTJ Lisov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Plzeň-jih
Františkánská 122/18
30502
377160311
podatelna2303@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2303
Hygienická stanice KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15
30322
377155111
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Plzeň-jih
Radobyčická 2465/12
30100
377162111
kp.pjih@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/plzenjih
Matriční úřad Městský úřad Stod - Matrika
nám. ČSA 294
33301
377209424
radnice@mestostod.cz
www.mestostod.cz
Obecní úřad Obecní úřad
3
33301
377 901 252
ou.lisov@seznam.cz
www.lisovou.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Plzeň-jih
Lobezská 12
30575
377426111
posta.pj@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/plzen-jih#obsah
Soud Okresní soud Plzeň-jih
Edvarda Beneše 1
30624
377868111
podatelna@osoud.plzj.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=161&j=171&k=1646
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Plzeň-jih
Edvarda Beneše 1
30636
377869771
podatelna@osz.plzj.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=75&j=85&k=872
Stavební úřad Městský úřad Stod - Odbor výstavby
náměstí ČSA 294
33301
379209470
radnice@mestostod.cz
www.mestostod.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12421
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-jih
Kaplířova 2731/7
30588
950147111
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/plzen-jih
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - Jih (Blovice)
Hradišťská 148
33601
950147611
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#blovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - jih (Stod)
Sokolská 566
33301
950147601
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#stod
Živnostenský úřad MÚ Stod - Obecní živnostenský úřad
Sokolská 566
33301
377209430
ticha@mestostod.cz
www.mestostod.cz

MAS

MAS Radbuza, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: nám. ČSA 24/x, 333 01 Stod
Založeno: 18.3.2011
Kontaktní telefon: 725830833
E-mail: info@mas-radbuza.cz
WWW: www.mas-radbuza.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 137 28 72 4 33 135
Muži 67 15 38 1 17 67
Ženy 70 13 34 3 16 68

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 0 2 7 2 5 7
Muži 0 0 0 4 1 3 3
Ženy 2 0 2 3 1 2 4

Data pro rok 2021

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 99
z toho muži 48
z toho ženy 51

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 99
v tom ve věku 0-14 12
15-64 72
65 a více let 15

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 87
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 38
vyučení a stř. odborné bez mat. 34
úplné střední s maturitou 13
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 96
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 48
Nezjištěné vyznání 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 79
v tom zaměstnaní celkem 47
nezaměstnaní celkem 4

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 79
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 3
průmysl 22
stavebnictví 8
obchod,opravy motor. vozidel 1
doprava, pošty a telekomunikace 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 6

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 43
denně mimo obec 37
denně mimo obec nad 60min. 7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 34
Cenzové domácnosti 42
v tom úplné rodiny 24
neúplné rodiny 5
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 13

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 33
Trvale obydlené domy - rodinné domy 33
Neobydlené obydlené domy celkem 7
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 7
Průměrné stáří trvale obydlených domů 59
Domy podle vlastnictví soukromých osob 33
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 33
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 31
plynem 1
ústředním topením 17

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 34
Trvale obydlené byty v rodin. domech 34
Neobydlené byty 7

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 34
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 29
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 34
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 31
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 20
vlastní koupelna, sprchový kout 32

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 107
z toho muži 52
z toho ženy 55

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 107
v tom ve věku 0-14 13
15-64 70
65 a více let 23

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 94
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 35
vyučení a stř. odborné bez mat. 33
úplné střední s maturitou 11
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 3
nezjištěné vzdělání 10

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 41
v tom zaměstnaní celkem 38
nezaměstnaní celkem 3

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 41
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 2
průmysl 21
stavebnictví 1
obchod,opravy motor. vozidel 2
doprava a skladování 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 0

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 23
denně mimo obec 23
Dojíždějící do zaměstnání 1
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 32
Obydlené rodinné domy 32
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 32
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 35
Obydlené byty v rodinných domech 35
Neobydlené byty 5

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 35
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 28
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 35
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 30
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 26
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 2 0 0 1 1 1 1 1 1
Muži 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 1 0 0 1 1 1 1 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 1
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,532%
Muži 2,632%
Ženy 2,439%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ne
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 1
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti0
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.24
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní2

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců9
s 1-9 zaměst.- mikropodniky1
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno20

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství4
B-E Průmysl celkem5
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl4
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví1
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid10
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku391
Orná půda242
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady7
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)45
Pastviny0
Zemědělská půda295
Lesní půda51
Vodní plochy3
Zastavěné plochy4
Ostatní plochy39