Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dobříš (okres Příbram)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 540111
NUTS5: CZ020B540111
LAU 1 (NUTS 4): CZ020B - okres Příbram
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Dobříš
Obec s rozšířenou působností: Dobříš
Katastrální plocha (ha): 5342
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 8983
Nadmořská výška (m n.m.): 371
První písemná zpráva (rok): 1252

Informace

Samospráva

Městský úřad Dobříš      
Mírové náměstí 119      
26301 Dobříš   Starosta/tka: Ing. Pavel Svoboda
    Telefon: 318533301
Pošta: Dobříš E-mail: svoboda.pavel@mestodobris.cz
IČ: 00242098    
Úřední hodiny: Po,St:7:30-11:30, 12:30-17 hod., Pá:7-11:30, 12:30-17 hod.    
Telefon: 318 533 311    
Datová schránka: pnxbx8u E-mail: epodatelna@mestodobris.cz
Web: www.mestodobris.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Dobříš

Základní sídelní jednotka díl

Chotobuš Dobříš-střed Dobříš-západ
Dobříšské lesy díl 1 Dobříšské lesy díl 2 Na Kole
Na Větrníku Nad Prachandou Sanatorium
Svatá Anna Za Korytem Zámek

Část obce díl

Dobříš Trnová

Územně technická jednotka

UTJ Dobříš

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Dobříši
Mírové náměstí 1551
26301
318541311
podatelna2108@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2108
Hygienická stanice Územní pracoviště Příbram
U nemocnice 85
26180
318622055
Khs-PB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-pribram
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Příbram
Pod Šachtami 353
26101
318401611
kp.pribram@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pribram
Matriční úřad Městský úřad Dobříš - Matrika
Mírové náměstí 119
26301
318533313
klimtova@mestodobris.cz
www.mestodobris.cz
Městský úřad Městský úřad
Mírové náměstí 119
26301
318 533 311
epodatelna@mestodobris.cz
www.mestodobris.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Příbram
Hailova 133
26180
318649111
posta.pb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/pribram#obsah
Soud Okresní soud v Příbrami
Milínská 176
26128
318650115
podatelna@osoud.pbr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=179&j=189&k=1808
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Příbrami
U nemocnice 89
26180
318474253
podatelna@osz.prb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=92&j=102&k=1025
Stavební úřad Městský úřad Dobříš - Odbor výstavby a životního prostředí
Mírové náměstí 230
26301
318533331
epodatelna@mestodobris.cz
www.mestodobris.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12449
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dobříš
Na Zlaté stezce 1075
26301
950156204
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dobris
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Březnice)
Náměstí 2
26272
950156202
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#breznice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Rožmitál pod Třemšínem)
Komenského 646
26242
950156216
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#rozmital-pod-tremsinem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sedlčany
Kapitána Jaroše 482
26401
950156218
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/sedlcany
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram
nám. T. G. Masaryka 145
26101
950156111
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram
Živnostenský úřad MÚ Dobříš - Obecní živnostenský úřad
Mírové náměstí 1602
26301
318533350
maskova@mestodobris.cz
www.mestodobris.cz

MAS

Brdy - Vltava o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Mírové náměstí 119/x, 263 01 Dobříš
Založeno: 29.8.2006
Kontaktní telefon: 605344750
E-mail: brdy-vltava@seznam.cz
WWW: www.brdy-vltava.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 8983 1632 5115 494 1742 9009
Muži 4354 826 2572 241 715 4369
Ženy 4629 806 2543 253 1027 4640

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 71 116 -45 251 338 -87 -132
Muži 43 69 -26 141 171 -30 -56
Ženy 28 47 -19 110 167 -57 -76

Data pro rok 2020

Počet sňatků 42
Počet rozvodů 23

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 7825
z toho muži 3845
z toho ženy 3980

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 7825
v tom ve věku 0-14 1311
15-64 5492
65 a více let 1022

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 6514
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1325
vyučení a stř. odborné bez mat. 2598
úplné střední s maturitou 1625
vyšší odborné a nástavbové 255
vysokoškolské 621

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 7533
Cizinci s dlouhodobým pobytem 31
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 6
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 2039
Nezjištěné vyznání 715

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 5579
v tom zaměstnaní celkem 3784
nezaměstnaní celkem 281

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 5579
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 143
průmysl 966
stavebnictví 410
obchod,opravy motor. vozidel 554
doprava, pošty a telekomunikace 202
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 332
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 480

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1806
denně mimo obec 1463
denně mimo obec nad 60min. 360

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 2872
Cenzové domácnosti 3219
v tom úplné rodiny 1818
neúplné rodiny 454
nerodinné domácnosti 63
domácnosti jednotlivců 884

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 1266
Trvale obydlené domy - rodinné domy 1091
Neobydlené obydlené domy celkem 190
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 58
Průměrné stáří trvale obydlených domů 38.42
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1064
obce, státu 49
bytové družstvo - SBD 49
ostatní vlastnictví 94

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 1266
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1133
vodovodem 1247
plynem 581
ústředním topením 1011

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 2872
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1287
Neobydlené byty 313

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 2872
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1063
v osobním vlastnictví 221
nájemní 529
člena bytového družstva 403

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 2872
Byty podle vybavení plyn v bytě 736
vodovod v bytě 2848
připojení na veřejnou kanalizační síť 2695
ústřední topení, etážové topení 2559
vlastní koupelna, sprchový kout 2814

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 8672
z toho muži 4190
z toho ženy 4482

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 8672
v tom ve věku 0-14 1291
15-64 5856
65 a více let 1494

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 7381
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1140
vyučení a stř. odborné bez mat. 2374
úplné střední s maturitou 2103
vyšší odborné a nástavbové 344
vysokoškolské 1002
nezjištěné vzdělání 398

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 4259
v tom zaměstnaní celkem 3859
nezaměstnaní celkem 400

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 4259
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 87
průmysl 660
stavebnictví 266
obchod,opravy motor. vozidel 493
doprava a skladování 160
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 270
vzdělávání 241
zdravotní a sociální péče 297

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1737
denně mimo obec 1254
Dojíždějící do zaměstnání 1043
do škol 498

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1482
Obydlené rodinné domy 1266
Obydlené bytové domy 190
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1234
obce, státu 20
spoluvlastnictví vlastníků bytů 133
nezjištěno 24

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 3258
Obydlené byty v rodinných domech 1476
Neobydlené byty 451

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 3258
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1213
v osobním vlastnictví 798
nájemní 458
družstevní 377

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 3258
Byty podle vybavení plyn v bytě 1459
vodovod v bytě 2991
připojení na veřejnou kanalizační síť 3120
ústřední topení 2837
etážové topení 139

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 251 23 1 30 70 9 41 92 72
Muži 131 15 0 20 35 7 18 59 32
Ženy 120 8 1 10 35 2 23 33 40

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 169
Muži 75
Ženy 94

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 3,013%
Muži 2,576%
Ženy 3,362%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 26301
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ano
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ano
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ano

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 4
Pojišťovny a jejich úřadovny 2

Byty

Počet dokončených bytů 8
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 4
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 3
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ano 1
Lekárna Ano 3
most Ano 16
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 6
Ordinace lékaře Ano 13
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 11
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 28
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 19
Sportoviště Ano 22
Škola Ano 8
Trafostanice Ne
Vodojem Ano 3

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 1
Kulturní zařízení ostatní 3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 3
Hřbitov 2
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 1
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 4
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 4
Počet škol v oboru gymnázií 1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 1
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 1
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 1

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 1
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok 1996

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 1
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 2

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 1340
Zemědělství, lesnictví, rybářství 45
Zpracovatelský průmysl 160
Stavebnictví 165
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 302
Doprava a skladování 30
Ubytování, stravování a pohostinství 49
Činnosti v oblasti nemovitostí 37
Profesní, vědecké a technické činnosti 215
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 30
Ostatní činnosti 116
Nezařazeno 85
Státní organizace - počet subjektů 12
Akciové společnosti - počet subjektů 11
Obchodní společnosti - počet subjektů 255
Družstevní organizace - počet subjektů 19
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 2019
Svobodná povolání - počet subjektů 74
Ostatní právní formy - počet subjektů 198
Počet subjektů bez zaměstnanců 944
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 157
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 26
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 12
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 3