Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mníšek pod Brdy (okres Praha-západ)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 540765
NUTS5: CZ020A540765
LAU 1 (NUTS 4): CZ020A - okres Praha-západ
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Mníšek pod Brdy
Obec s rozšířenou působností: Černošice
Katastrální plocha (ha): 2650
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 5832
Nadmořská výška (m n.m.): 385
První písemná zpráva (rok): 1348

Informace

Samospráva

Městský úřad Mníšek pod Brdy      
Dobříšská 56      
25210 Mníšek pod Brdy   Starosta/tka: Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.
    Telefon: 318591916
Pošta: Mníšek pod Brdy E-mail: magdalena.davis@mnisek.cz
IČ: 00242748    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-11.30,12.30-17.30, Út:7.30-11.30    
Telefon: 318 541 911    
Datová schránka: 96ebwrs E-mail: mesto@mnisek.cz
Web: www.mnisek.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Mníšek pod Brdy Rymaně Stříbrná Lhota

Základní sídelní jednotka díl

Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy-u nádraží Rymaně
Stříbrná Lhota

Část obce díl

Mníšek pod Brdy

Územně technická jednotka

UTJ Mníšek pod Brdy UTJ Rymaně UTJ Stříbrná Lhota

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Praha-západ
Na Pankráci 975/95
14021
261371111
podatelna2102@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2102
Hygienická stanice KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
12000
234118111
e-podatelna@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-praha-zapad
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Praha - západ
Pod sídlištěm 1800/9
18213
284041111
kp.pzapad@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/prahazapad
Matriční úřad Městský úřad Mníšek pod Brdy - Matrika
Dobříšská 56
25210
739571112
miluse.balikova@mnisek.cz
www.mnisek.cz
Městský úřad Městský úřad
Dobříšská 56
25210
318 541 911
mesto@mnisek.cz
www.mnisek.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Praha-západ
Sokolovská 855/225
19000
284005111
posta.pz@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/praha-zapad#obsah
Soud Okresní soud Praha-západ
Karmelitská 19
11800
257199200
podatelna@osoud.phaz.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=177&j=187&k=1790
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Praha-západ
Zborovská 11
15000
251115221
podatelna@osz.phaz.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=90&j=100&k=1007
Stavební úřad Městský úřad Mníšek pod Brdy - Stavební úřad
Dobříšská 56
25210
318541924
mesto@mnisek.cz
www.mnisek.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13109
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Prahu-západ
Dobrovského 1278/25
17000
950152111
podatelna.pz@uradprace.cz
www.uradprace.cz/praha-zapad
Živnostenský úřad MÚ Černošice - Obecní živnostenský úřad
Podskalská 19
12825
221982192
zivnostensky@mestocernosice.cz
www.mestocernosice.cz

MAS

MAS Hřebeny, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Obecní úřad Klínec 138/x, 252 10 Mníšek pod Brdy
Založeno: 25.8.2020
Kontaktní telefon: 776700346
E-mail: mashrebeny@mashrebeny.cz
WWW: www.mashrebeny.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 5832 1276 3240 308 1008 5774
Muži 2797 651 1583 152 411 2771
Ženy 3035 625 1657 156 597 3003

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 88 42 46 255 149 106 152
Muži 42 18 24 109 68 41 65
Ženy 46 24 22 146 81 65 87

Data pro rok 2020

Počet sňatků 20
Počet rozvodů 13

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 4082
z toho muži 1989
z toho ženy 2093

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 4082
v tom ve věku 0-14 656
15-64 2843
65 a více let 583

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3426
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 777
vyučení a stř. odborné bez mat. 1424
úplné střední s maturitou 760
vyšší odborné a nástavbové 125
vysokoškolské 274

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 3889
Cizinci s dlouhodobým pobytem 21
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 18
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 4

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1000
Nezjištěné vyznání 389

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 3596
v tom zaměstnaní celkem 2033
nezaměstnaní celkem 112

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 3596
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 27
průmysl 591
stavebnictví 187
obchod,opravy motor. vozidel 280
doprava, pošty a telekomunikace 127
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 142
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 196

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1163
denně mimo obec 914
denně mimo obec nad 60min. 231

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1466
Cenzové domácnosti 1690
v tom úplné rodiny 913
neúplné rodiny 236
nerodinné domácnosti 28
domácnosti jednotlivců 513

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 672
Trvale obydlené domy - rodinné domy 531
Neobydlené obydlené domy celkem 162
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 91
Průměrné stáří trvale obydlených domů 43.79
Domy podle vlastnictví soukromých osob 528
obce, státu 17
bytové družstvo - SBD 5
ostatní vlastnictví 109

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 672
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 399
vodovodem 647
plynem 424
ústředním topením 464

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1466
Trvale obydlené byty v rodin. domech 586
Neobydlené byty 207

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1466
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 486
v osobním vlastnictví 586
nájemní 195
člena bytového družstva 51

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1466
Byty podle vybavení plyn v bytě 615
vodovod v bytě 1429
připojení na veřejnou kanalizační síť 1169
ústřední topení, etážové topení 1013
vlastní koupelna, sprchový kout 1411

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 4632
z toho muži 2252
z toho ženy 2380

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 4632
v tom ve věku 0-14 698
15-64 3156
65 a více let 766

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3934
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 669
vyučení a stř. odborné bez mat. 1326
úplné střední s maturitou 1047
vyšší odborné a nástavbové 164
vysokoškolské 591
nezjištěné vzdělání 128

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2267
v tom zaměstnaní celkem 2099
nezaměstnaní celkem 168

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2267
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 19
průmysl 366
stavebnictví 127
obchod,opravy motor. vozidel 233
doprava a skladování 116
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 146
vzdělávání 100
zdravotní a sociální péče 140

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1041
denně mimo obec 887
Dojíždějící do zaměstnání 343
do škol 46

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 874
Obydlené rodinné domy 721
Obydlené bytové domy 132
Domy podle vlastnictví soukromých osob 714
obce, státu 11
spoluvlastnictví vlastníků bytů 113
nezjištěno 20

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1707
Obydlené byty v rodinných domech 782
Neobydlené byty 360

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1707
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 666
v osobním vlastnictví 523
nájemní 248
družstevní 48

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1707
Byty podle vybavení plyn v bytě 913
vodovod v bytě 1538
připojení na veřejnou kanalizační síť 1427
ústřední topení 1145
etážové topení 175

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 84 6 1 5 22 2 8 20 28
Muži 41 1 0 2 13 1 2 14 14
Ženy 43 5 1 3 9 1 6 6 14

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 44
Muži 18
Ženy 26

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,24%
Muži 0,96%
Ženy 1,434%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 25210
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ano
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ano

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 1

Byty

Počet dokončených bytů 16
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ano 3
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 5
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 3
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ano 3
Nachází se v obci praktický lékař? Ano 3
Nachází se v obci dětský lékař? Ano 2
Nachází se v obci zubař? Ano 5
Nachází se v obci lékárna? Ano 2
Nachází se v obci veterinář? Ano 2
Nachází se v obci pošta? Ano 1
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ano 17
Nachází se v obci vodojem? Ne 0
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ne 0
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ano 2
Nachází se v obci bankomat? Ano 1
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ano 1
Nachází se v obci dům pro seniory? Ano 1
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 19
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ano 2
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ne 0
Nachází se v obci skladový areál? Ano 7
Nachází se v obci sběrné místo? Ano 1
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 22

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 2
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 2
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 2
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 1
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 1
Domovy se zvláštním režimem 1
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 1
Domy s pečovatelskou službou 1

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 853
Zemědělství, lesnictví, rybářství 25
Zpracovatelský průmysl 87
Stavebnictví 92
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 157
Doprava a skladování 20
Ubytování, stravování a pohostinství 39
Činnosti v oblasti nemovitostí 25
Profesní, vědecké a technické činnosti 164
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 33
Ostatní činnosti 79
Nezařazeno 50
Státní organizace - počet subjektů 5
Akciové společnosti - počet subjektů 7
Obchodní společnosti - počet subjektů 216
Družstevní organizace - počet subjektů 2
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 1162
Svobodná povolání - počet subjektů 42
Ostatní právní formy - počet subjektů 138
Počet subjektů bez zaměstnanců 641
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 91
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 20
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 7
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 1