Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Nový Knín (okres Příbram)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 540901
NUTS5: CZ020B540901
LAU 1 (NUTS 4): CZ020B - okres Příbram
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Dobříš
Obec s rozšířenou působností: Dobříš
Katastrální plocha (ha): 2962
Počet bydlících obyvatel k 2018: 2039
Nadmořská výška (m n.m.): 307
První písemná zpráva (rok): 1186

Informace

Samospráva

Městský úřad Nový Knín      
Nám. Jiřího z Poděbrad 1      
26203 Nový Knín   Starosta/tka: Ing. Tomáš Havlíček
    Telefon: 318593015
Pošta: Nový Knín E-mail: tomas.havlicek@mestonovyknin.cz
IČ: 00242888    
Úřední hodiny: Po,St:7-12, 12.30-17    
Telefon: 318 593 015    
Datová schránka: xqjbgzr E-mail: radnice@mestonovyknin.cz
Web: www.mestonovyknin.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Chramiště Kozí Hory Libčice
Nový Knín Starý Knín Sudovice

Základní sídelní jednotka díl

Chramiště Libčice Nový Knín
Starý Knín Sudovice

Část obce díl

Chramiště Kozí Hory Libčice
Nový Knín Sudovice

Územně technická jednotka

UTJ Chramiště UTJ Kozí Hory UTJ Libčice
UTJ Nový Knín UTJ Starý Knín UTJ Sudovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Dobříši
Mírové náměstí 1551
26301
318541311
podatelna2108@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2108
Hygienická stanice Územní pracoviště Příbram
U nemocnice 85
26180
318622055
Khs-PB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-pribram
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Příbram
Pod Šachtami 353
26101
318401611
kp.pribram@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pribram
Matriční úřad Městský úřad Nový Knín - Matrika
nám. Jiřího z Poděbrad 1
26203
326726333
 veronika.duchonova@mestonovyknin.cz
www.mestonovyknin.cz
Městský úřad Městský úřad
Nám. Jiřího z Poděbrad 1
26203
318 593 015
radnice@mestonovyknin.cz
www.mestonovyknin.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Příbram
Hailova 133
26180
318649111
posta.pb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/pribram#obsah
Soud Okresní soud v Příbrami
Milínská 176
26128
318650115
podatelna@osoud.pbr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=179&j=189&k=1808
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Příbrami
U nemocnice 89
26180
318474253
podatelna@osz.prb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=92&j=102&k=1025
Stavební úřad Městský úřad Nový Knín - Stavební úřad
nám. Jiřího z Poděbrad 1
26203
318593015
radnice@mestonovyknin.cz
www.mestonovyknin.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13124
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dobříš
Na Zlaté stezce 1075
26301
950156204
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dobris
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Březnice)
Náměstí 2
26272
950156202
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#breznice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Rožmitál pod Třemšínem)
Komenského 646
26242
950156216
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#rozmital-pod-tremsinem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sedlčany
Kapitána Jaroše 482
26401
950156218
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/sedlcany
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram
nám. T. G. Masaryka 145
26101
950156111
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram
Živnostenský úřad MÚ Dobříš - Obecní živnostenský úřad
Mírové náměstí 1602
26301
318533350
maskova@mestodobris.cz
www.mestodobris.cz

MAS

Brdy - Vltava o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Mírové náměstí 119/x, 263 01 Dobříš
Založeno: 29.8.2006
Kontaktní telefon: 605344750
E-mail: brdy-vltava@seznam.cz
WWW: www.brdy-vltava.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2039 335 1181 127 396 2039
Muži 1005 179 591 52 183 1003
Ženy 1034 156 590 75 213 1036

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 28 21 7 74 57 17 24
Muži 15 11 4 32 25 7 11
Ženy 13 10 3 42 32 10 13

Data pro rok 2020

Počet sňatků 9
Počet rozvodů 8

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1731
z toho muži 863
z toho ženy 868

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1731
v tom ve věku 0-14 279
15-64 1217
65 a více let 235

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1452
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 367
vyučení a stř. odborné bez mat. 736
úplné střední s maturitou 252
vyšší odborné a nástavbové 25
vysokoškolské 70

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1713
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 624
Nezjištěné vyznání 47

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1315
v tom zaměstnaní celkem 800
nezaměstnaní celkem 67

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1315
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 56
průmysl 272
stavebnictví 98
obchod,opravy motor. vozidel 107
doprava, pošty a telekomunikace 75
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 36
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 63

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 449
denně mimo obec 384
denně mimo obec nad 60min. 93

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 643
Cenzové domácnosti 698
v tom úplné rodiny 422
neúplné rodiny 91
nerodinné domácnosti 16
domácnosti jednotlivců 169

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 441
Trvale obydlené domy - rodinné domy 407
Neobydlené obydlené domy celkem 163
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 113
Průměrné stáří trvale obydlených domů 48.23
Domy podle vlastnictví soukromých osob 405
obce, státu 14
bytové družstvo - SBD 17
ostatní vlastnictví 4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 441
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 69
vodovodem 419
plynem 18
ústředním topením 295

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 643
Trvale obydlené byty v rodin. domech 472
Neobydlené byty 192

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 643
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 385
v osobním vlastnictví 2
nájemní 81
člena bytového družstva 101

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 643
Byty podle vybavení plyn v bytě 15
vodovod v bytě 613
připojení na veřejnou kanalizační síť 182
ústřední topení, etážové topení 495
vlastní koupelna, sprchový kout 597

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1952
z toho muži 973
z toho ženy 979

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1952
v tom ve věku 0-14 275
15-64 1360
65 a více let 313

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1677
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 300
vyučení a stř. odborné bez mat. 732
úplné střední s maturitou 372
vyšší odborné a nástavbové 36
vysokoškolské 136
nezjištěné vzdělání 95

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 950
v tom zaměstnaní celkem 852
nezaměstnaní celkem 98

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 950
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 30
průmysl 149
stavebnictví 75
obchod,opravy motor. vozidel 94
doprava a skladování 62
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 24
vzdělávání 29
zdravotní a sociální péče 45

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 332
denně mimo obec 275
Dojíždějící do zaměstnání 96
do škol 50

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 524
Obydlené rodinné domy 478
Obydlené bytové domy 30
Domy podle vlastnictví soukromých osob 459
obce, státu 12
spoluvlastnictví vlastníků bytů 15
nezjištěno 19

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 748
Obydlené byty v rodinných domech 561
Neobydlené byty 231

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 748
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 425
v osobním vlastnictví 29
nájemní 90
družstevní 58

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 748
Byty podle vybavení plyn v bytě 54
vodovod v bytě 638
připojení na veřejnou kanalizační síť 194
ústřední topení 586
etážové topení 13

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 77 5 1 14 27 4 11 41 21
Muži 48 2 0 7 21 2 6 28 11
Ženy 29 3 1 7 6 2 5 13 10

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 46
Muži 22
Ženy 24

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 3,517%
Muži 3,417%
Ženy 3,609%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 26203
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie ano
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 2
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 6
Počet zrušených bytů

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 3
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 3
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 12
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 6
Ordinace lékaře Ano 5
Parkoviště Ano 2
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 9
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 10
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 5
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 13
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 2
Hřbitov 2
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 299
Zemědělství, lesnictví, rybářství 16
Zpracovatelský průmysl 42
Stavebnictví 56
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 55
Doprava a skladování 21
Ubytování, stravování a pohostinství 13
Činnosti v oblasti nemovitostí 3
Profesní, vědecké a technické činnosti 38
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 6
Ostatní činnosti 23
Nezařazeno 17
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 32
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 474
Svobodná povolání - počet subjektů 11
Ostatní právní formy - počet subjektů 36
Počet subjektů bez zaměstnanců 220
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 32
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 7
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 2
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0