Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Vysoký Chlumec (okres Příbram)

Typ sídla: Městys
ZUJ (kód obce): 541591
NUTS5: CZ020B541591
LAU 1 (NUTS 4): CZ020B - okres Příbram
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Sedlčany
Obec s rozšířenou působností: Sedlčany
Katastrální plocha (ha): 2392
Počet bydlících obyvatel k 2018: 829
Nadmořská výška (m n.m.): 490
První písemná zpráva (rok): 1235

Informace

Samospráva

Úřad městyse Vysoký Chlumec      
Vysoký Chlumec 14      
26252 Vysoký Chlumec   Starosta/tka: Jiří Svatek
    Telefon: 318865575
Pošta: Vysoký Chlumec E-mail: podatelna@vysoky-chlumec.cz
IČ: 00243582    
Úřední hodiny: Po,St:8-17    
Telefon: 318 865 280    
Datová schránka: hs7br9m E-mail: podatelna@vysoky-chlumec.cz
Web: www.vysoky-chlumec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hrabří Pořešice Vápenice u Vysokého Chlumce
Vysoký Chlumec

Základní sídelní jednotka díl

Bláhova Lhota Hrabří Hradce díl 1
Hradce díl 2 Pořešice Vápenice
Vysoký Chlumec díl 1 Vysoký Chlumec díl 2

Část obce díl

Bláhova Lhota Hrabří Hradce
Jezvina Pořešice Vápenice
Víska Vysoký Chlumec

Územně technická jednotka

UTJ Hrabří UTJ Pořešice UTJ Vápenice u Vysokého Chlumce
UTJ Vysoký Chlumec

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Sedlčanech
28. října 174
26401
318822910
podatelna2123@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2123
Hygienická stanice Územní pracoviště Příbram
U nemocnice 85
26180
318622055
Khs-PB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-pribram
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Příbram
Pod Šachtami 353
26101
318401611
kp.pribram@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pribram
Matriční úřad Městský úřad Sedlčany - Matrika
nám. TGM 32
26480
314002988
matrika@mesto-sedlcany.cz
mesto-sedlcany.cz
Obecní úřad Úřad městyse
14
26252
318 865 280
podatelna@vysoky-chlumec.cz
www.vysoky-chlumec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Příbram
Hailova 133
26180
318649111
posta.pb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/pribram#obsah
Soud Okresní soud v Příbrami
Milínská 176
26128
318650115
podatelna@osoud.pbr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=179&j=189&k=1808
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Příbrami
U nemocnice 89
26180
318474253
podatelna@osz.prb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=92&j=102&k=1025
Stavební úřad Obecní úřad Petrovice - Stavební úřad
Petrovice 26
26255
318856306
stavebni@petrovice-obec.cz
www.petrovice-obec.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13419
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dobříš
Na Zlaté stezce 1075
26301
950156204
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dobris
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Březnice)
Náměstí 2
26272
950156202
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#breznice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Rožmitál pod Třemšínem)
Komenského 646
26242
950156216
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#rozmital-pod-tremsinem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sedlčany
Kapitána Jaroše 482
26401
950156218
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/sedlcany
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram
nám. T. G. Masaryka 145
26101
950156111
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram
Živnostenský úřad MÚ Sedlčany - Obecní živnostenský úřad
nám.T.G.Masaryka  34
26480
318822742
stibor@mesto-sedlcany.cz
www.mu.sedlcany.cz

MAS

MAS Sedlčansko, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Petrovice 139/x, 262 55 Petrovice
Založeno: 19.12.2005
Kontaktní telefon: 602416281
E-mail: mas.sedlcansko@email.cz
WWW: www.mas-sedlcansko.eu

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 829 108 484 60 177 834
Muži 428 55 274 24 75 429
Ženy 401 53 210 36 102 405

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 12 7 5 25 32 -7 -2
Muži 6 3 3 13 18 -5 -2
Ženy 6 4 2 12 14 -2 0

Data pro rok 2020

Počet sňatků 5
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 789
z toho muži 400
z toho ženy 389

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 789
v tom ve věku 0-14 132
15-64 583
65 a více let 74

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 657
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 195
vyučení a stř. odborné bez mat. 268
úplné střední s maturitou 146
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 27

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 751
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 356
Nezjištěné vyznání 89

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 538
v tom zaměstnaní celkem 355
nezaměstnaní celkem 34

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 538
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 62
průmysl 132
stavebnictví 46
obchod,opravy motor. vozidel 34
doprava, pošty a telekomunikace 20
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 22

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 212
denně mimo obec 176
denně mimo obec nad 60min. 9

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 273
Cenzové domácnosti 317
v tom úplné rodiny 163
neúplné rodiny 42
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 111

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 204
Trvale obydlené domy - rodinné domy 188
Neobydlené obydlené domy celkem 78
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 30
Průměrné stáří trvale obydlených domů 45.64
Domy podle vlastnictví soukromých osob 172
obce, státu 8
bytové družstvo - SBD 13
ostatní vlastnictví 11

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 204
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 16
vodovodem 201
plynem 3
ústředním topením 120

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 273
Trvale obydlené byty v rodin. domech 212
Neobydlené byty 103

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 273
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 167
v osobním vlastnictví 0
nájemní 66
člena bytového družstva 13

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 273
Byty podle vybavení plyn v bytě 5
vodovod v bytě 267
připojení na veřejnou kanalizační síť 16
ústřední topení, etážové topení 181
vlastní koupelna, sprchový kout 251

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 811
z toho muži 433
z toho ženy 378

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 811
v tom ve věku 0-14 110
15-64 583
65 a více let 117

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 701
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 154
vyučení a stř. odborné bez mat. 279
úplné střední s maturitou 165
vyšší odborné a nástavbové 25
vysokoškolské 56
nezjištěné vzdělání 18

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 410
v tom zaměstnaní celkem 373
nezaměstnaní celkem 37

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 410
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 34
průmysl 122
stavebnictví 36
obchod,opravy motor. vozidel 31
doprava a skladování 19
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
vzdělávání 16
zdravotní a sociální péče 21

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 165
denně mimo obec 127
Dojíždějící do zaměstnání 79
do škol 2

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 223
Obydlené rodinné domy 208
Obydlené bytové domy 11
Domy podle vlastnictví soukromých osob 197
obce, státu 6
spoluvlastnictví vlastníků bytů 15
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 294
Obydlené byty v rodinných domech 235
Neobydlené byty 104

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 294
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 185
v osobním vlastnictví 17
nájemní 48
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 294
Byty podle vybavení plyn v bytě 22
vodovod v bytě 279
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 203
etážové topení 20

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 32 3 0 7 6 2 2 19 11
Muži 19 0 0 6 2 1 0 13 6
Ženy 13 3 0 1 4 1 2 6 5

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 10
Muži 4
Ženy 6

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,838%
Muži 0,937%
Ženy 2,439%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 26252
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie ano

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 5
Počet zrušených bytů 2

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 2
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 10
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 5
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 11
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 1
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 2
Zoologická zahrada
Sakrální stavba
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 1
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 4
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 2

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 154
Zemědělství, lesnictví, rybářství 21
Zpracovatelský průmysl 24
Stavebnictví 37
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 24
Doprava a skladování 4
Ubytování, stravování a pohostinství 4
Činnosti v oblasti nemovitostí 2
Profesní, vědecké a technické činnosti 17
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 4
Ostatní činnosti 5
Nezařazeno 8
Státní organizace - počet subjektů 2
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 13
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 212
Svobodná povolání - počet subjektů 3
Ostatní právní formy - počet subjektů 16
Počet subjektů bez zaměstnanců 123
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 12
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 3
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 1
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0