Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Rakovník (okres Rakovník)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 541656
NUTS5: CZ020C541656
LAU 1 (NUTS 4): CZ020C - okres Rakovník
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rakovník
Obec s rozšířenou působností: Rakovník
Katastrální plocha (ha): 1850
Počet bydlících obyvatel k 2021: 15142
Nadmořská výška (m n.m.): 322
První písemná zpráva (rok): 1257

Informace

Samospráva

Městský úřad Rakovník      
Husovo náměstí 27      
26901 Rakovník   Starosta/tka: Luděk Štíbr
    Telefon: 313259108
Pošta: Rakovník 1 E-mail: lstibr@murako.cz
IČ: 00244309    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00; Pá:8-12    
Telefon: 313 259 111    
Datová schránka: qb9bqrd E-mail: posta@murako.cz
Web: www.mesto-rakovnik.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Rakovník

Základní sídelní jednotka díl

Bulovna Čermákovy sady Hornické sídliště-U Jirkova
Huřviny K Olešné Karlovarské předměstí
Na Spravedlnosti Nádraží Průmyslová zóna
Rakovník-střed díl 1 Rakovník-střed díl 2 Šamotka
U Lišanského potoka U nemocnice U Rakovnického potoka
Vinohrady Za koupalištěm Za Rakovnickým potokem
Zátiší

Část obce díl

Rakovník I Rakovník II

Územně technická jednotka

UTJ Rakovník

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Rakovníku
Masná 265
26901
313520311
podatelna2121@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2121
Hygienická stanice Územní pracoviště Rakovník
Lubenská 2250
26901
313521041
Khs-RA@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-rakovnik
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Rakovník
Na Sekyře 2123
26901
313521611
kp.rakovnik@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/rakovnik
Matriční úřad Městský úřad Rakovník - Matrika
Husovo nám. 27
26918
313259103
kengelova@murako.cz
www.mesto-rakovnik.cz
Městský úřad Městský úřad
Husovo náměstí 27
26901
313 259 111
posta@murako.cz
www.mesto-rakovnik.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Rakovník
Dukelských hrdinů 2595
26901
313285011
posta.ra@cssz.cz
OSSZ Rakovník - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Rakovník
Na Letné 2175
26923
313512429
podatelna@osz.rak.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=94&j=104&k=1043
Soud Okresní soud v Rakovníku
Sixtovo náměstí 76
26923
313285322
podatelna@osoud.rak.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=181&j=191&k=1826
Stavební úřad Městský úřad Rakovník - Odbor výstavby a investic
Husovo nám. 27
26959
313259158
posta@murako.cz
www.mesto-rakovnik.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12452
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rakovník (Nové Strašecí)
Komenského náměstí 201
27101
950157111
podatelna.ra@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/rakovnik#nove-straseci
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rakovník
nábr. T. G. Masaryka 2473
26924
950157111
podatelna.ra@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rakovnik
Živnostenský úřad MÚ Rakovník - Obecní živnostenský úřad
Na Sekyře  166
26901
313259222
mjandova@murako.cz
www.mesto-rakovnik.cz

MAS

Rakovnicko o. p. s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Lubenská 2250/x, 269 01 Rakovník
Založeno: 19.2.2008
Kontaktní telefon: 725705100
E-mail: rakovnicko.ops@seznam.cz
WWW: www.mas-rakovnicko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 15 142 2 182 8 402 937 3 621 15 176
Muži 7 169 1 072 4 182 424 1 453 7 187
Ženy 7 973 1 110 4 220 513 2 168 7 989

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 147 260 -113 438 404 34 -79
Muži 71 142 -71 213 203 10 -61
Ženy 76 118 -42 225 201 24 -18

Data pro rok 2021

Počet sňatků 68
Počet rozvodů 41

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 16 695
z toho muži 8 088
z toho ženy 8 607

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 16 695
v tom ve věku 0-14 2 690
15-64 11 882
65 a více let 2 123

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 14 005
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 2 947
vyučení a stř. odborné bez mat. 5 108
úplné střední s maturitou 4 118
vyšší odborné a nástavbové 521
vysokoškolské 1 207

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 16 056
Cizinci s dlouhodobým pobytem 66
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 28
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 9

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 2 165
Nezjištěné vyznání 820

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 9 782
v tom zaměstnaní celkem 8 287
nezaměstnaní celkem 569

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 9 782
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 200
průmysl 2 455
stavebnictví 728
obchod,opravy motor. vozidel 888
doprava, pošty a telekomunikace 656
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 842
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 1 073

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 939
denně mimo obec 1 314
denně mimo obec nad 60min. 333

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 6 302
Cenzové domácnosti 6 955
v tom úplné rodiny 3 947
neúplné rodiny 926
nerodinné domácnosti 120
domácnosti jednotlivců 1 962

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 2 134
Trvale obydlené domy - rodinné domy 1 695
Neobydlené obydlené domy celkem 191
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 20
Průměrné stáří trvale obydlených domů 49
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 673
obce, státu 71
bytové družstvo - SBD 92
ostatní vlastnictví 294

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 2 134
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 2 043
vodovodem 2 120
plynem 1 995
ústředním topením 1 708

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 6 302
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1 927
Neobydlené byty 569

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 6 302
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 622
v osobním vlastnictví 2 429
nájemní 816
člena bytového družstva 1 081

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 6 302
Byty podle vybavení plyn v bytě 5 607
vodovod v bytě 6 277
připojení na veřejnou kanalizační síť 6 190
ústřední topení, etážové topení 5 361
vlastní koupelna, sprchový kout 6 195

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 16 585
z toho muži 8 038
z toho ženy 8 547

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 16 585
v tom ve věku 0-14 2 152
15-64 11 773
65 a více let 2 618

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 14 433
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 2 386
vyučení a stř. odborné bez mat. 4 307
úplné střední s maturitou 4 393
vyšší odborné a nástavbové 606
vysokoškolské 1 618
nezjištěné vzdělání 1 042

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 8 031
v tom zaměstnaní celkem 7 358
nezaměstnaní celkem 673

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 8 031
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 120
průmysl 1 829
stavebnictví 394
obchod,opravy motor. vozidel 890
doprava a skladování 552
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 665
vzdělávání 531
zdravotní a sociální péče 441

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 3 382
denně mimo obec 1 308
Dojíždějící do zaměstnání 3 241
do škol 914

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 2 275
Obydlené rodinné domy 1 792
Obydlené bytové domy 414
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 761
obce, státu 39
spoluvlastnictví vlastníků bytů 321
nezjištěno 44

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 6 703
Obydlené byty v rodinných domech 2 034
Neobydlené byty 633

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 6 703
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 706
v osobním vlastnictví 2 745
nájemní 1 061
družstevní 459

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 6 703
Byty podle vybavení plyn v bytě 5 479
vodovod v bytě 6 211
připojení na veřejnou kanalizační síť 6 519
ústřední topení 5 759
etážové topení 338

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 358 88 2 47 119 17 97 134 99
Muži 152 33 0 17 60 6 41 65 36
Ženy 206 55 3 30 59 11 56 69 63

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 323
Muži 135
Ženy 188

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,302%
Muži 2,745%
Ženy 3,865%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska2
Nemocnice1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé10
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost4
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa17
Zařízení lékárenské péče (lékárny)11

Data pro rok 2006

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 8
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 2
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 4
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 10
LDN Ano 1
Lekárna Ano 9
most Ano 20
Obecní úřad Ano 2
Obchod s potravinami Ano 24
Ordinace lékaře Ano 40
Parkoviště Ano 3
Policejní stanice Ano 3
Pošta Ano 2
Restaurace Ano 39
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 123
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 5
Sportoviště Ano 45
Škola Ano 16
Trafostanice Ano 25
Vodojem Ano 5

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola7
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.4
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk5
Počet škol v oboru nástavbového studia1
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní umělecká škola, Rakovník, Okružní 2331 Základní umělecká škola
Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Střední škola
Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace Střední škola
Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 Střední škola
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum
Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 Dům dětí a mládeže
Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249 Mateřská škola
Mateřská škola Klicperova Rakovník, Klicperova 1904 Mateřská škola
Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259 Mateřská škola
1.mateřská škola Rakovník, V Hradbách 188 Mateřská škola
Mateřská škola Vinohrady Rakovník, Zd.Štěpánka 2232 Mateřská škola
Mateřská škola Průběžná Rakovník, Průběžná 2312 Mateřská škola
Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Mateřská škola
2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Základní škola, Školní družina
3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331 Základní škola, Školní družina, Školní klub, Školní knihovna
1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Základní škola, Školní družina
Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Střední škola
Integrovaná střední škola Rakovník, příspěvková organizace Střední škola, Domov mládeže

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení1
Sociální poradny1
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace27
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti405
Družstevní organizace16
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.2 591
Svobodná povolání143
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel30
Ostatní448

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců1 298
s 1-9 zaměst.- mikropodniky289
s 10-49 zaměst.- malé podniky64
s 50-249 zaměst.- střed.podn.21
s >249 zaměst.- velké podniky6
Nezjištěno1 988

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství107
B-E Průmysl celkem402
B Těžba a dobývání2
C Zpracovatelský průmysl385
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného8
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa7
F Stavebnictví370
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid761
H Doprava a skladování100
I Ubytování; stravování a pohostinství191
J Informační a komunikační činnosti98
K Peněžnictví a pojišťovnictví23
L Činnosti v oblasti nemovitostí290
M Profesní; vědecké a technické činnosti454
N Administrativní a podpůrné činnosti91
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
P Vzdělávání73
Q Zdravotní a sociální péče80
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti118
S Ostatní činnosti381
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno122

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 850
Orná půda659
Chmelnice16
Vinice0
Zahrady81
Ovocné sady7
Trvalé travní porosty (býv.louky)187
Pastviny28
Zemědělská půda951
Lesní půda184
Vodní plochy39
Zastavěné plochy165
Ostatní plochy512