Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Červené Poříčí (okres Klatovy)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 542172
NUTS5: CZ0322542172
LAU 1 (NUTS 4): CZ0322 - okres Klatovy
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Klatovy
Obec s rozšířenou působností: Klatovy
Katastrální plocha (ha): 483
Počet bydlících obyvatel k 2021: 239
Nadmořská výška (m n.m.): 372
První písemná zpráva (rok): 1318
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Červené Poříčí      
Červené Poříčí 27      
34012 Červené Poříčí   Starosta/tka: Karel Karásek
    Telefon: 376383156
Pošta: Švihov E-mail: ou@cporici.jz.cz
IČ: 00573469    
Úřední hodiny: Čt:18-20    
Telefon: 376 383 156    
Datová schránka: 6suanw6 E-mail: ou@cporici.jz.cz
Web: www.cerveneporici.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Červené Poříčí

Základní sídelní jednotka díl

Červené Poříčí

Část obce díl

Červené Poříčí

Územně technická jednotka

UTJ Červené Poříčí

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Klatovech
Machníkova 129 
33901
376343111
podatelna2308@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2308
Hygienická stanice Územní pracoviště Klatovy
Randova 34
33901
376370611
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz/o-nas
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Klatovy
Kollárova 528
33901
376350211
kp.klatovy@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/klatovy
Matriční úřad Městský úřad Švihov - Matrika
nám. E. Beneše 38
34012
376393244
mu-svihov@klatovsko.cz
www.svihov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
27
34012
376 383 156
ou@cporici.jz.cz
www.cerveneporici.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Klatovy
Kollárova 528
33901
376330511
posta.kt@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/klatovy#obsah
Soud Okresní soud v Klatovech
Dukelská 138
33901
377869800
podatelna@osoud.kla.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=142&j=152&k=1475
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Klatovy
Dukelská 138
33901
377869950
podatelna@osz.kla.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=56&j=66&k=701
Stavební úřad Městský úřad Klatovy - Odbor výstavby a územního plánování
Balbínova 59
33901
376347229
posta@mukt.cz 
www.klatovy.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12415
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klatovy
Voříškova 825
33901
950128111
podatelna.kt@uradprace.cz
www.uradprace.cz/klatovy
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Horažďovice
Mírové náměstí 19
34101
950128260
podatelna.kt@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/klatovy#horazdovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sušice
Nádražní 1226
34201
950128201
podatelna.kt@uradprace.cz
www.uradprace.cz/susice
Živnostenský úřad MÚ Klatovy - Obecní živnostenský úřad
Vídeňská 66
33901
376347111
mlejskova@mukt.cz
www.klatovy.cz

MAS

Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Plánická 174/x, 339 01 Klatovy
Založeno: 21.4.2004
Kontaktní telefon: 376387717
E-mail: lag@masposumavi.cz
WWW: www.masposumavi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 239 35 134 13 57 240
Muži 123 19 62 6 26 123
Ženy 116 16 72 7 31 117

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 7 -3 9 5 4 1
Muži 2 3 -1 5 1 4 3
Ženy 2 4 -2 4 4 0 -2

Data pro rok 2021

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 223
z toho muži 109
z toho ženy 114

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 223
v tom ve věku 0-14 38
15-64 151
65 a více let 34

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 185
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 44
vyučení a stř. odborné bez mat. 87
úplné střední s maturitou 41
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 217
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 68
Nezjištěné vyznání 38

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 152
v tom zaměstnaní celkem 101
nezaměstnaní celkem 6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 152
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 15
průmysl 40
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 11
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 10

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 88
denně mimo obec 77
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 84
Cenzové domácnosti 95
v tom úplné rodiny 47
neúplné rodiny 17
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 30

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 69
Trvale obydlené domy - rodinné domy 67
Neobydlené obydlené domy celkem 24
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 10
Průměrné stáří trvale obydlených domů 56
Domy podle vlastnictví soukromých osob 65
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 69
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 41
vodovodem 66
plynem 3
ústředním topením 43

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 84
Trvale obydlené byty v rodin. domech 78
Neobydlené byty 28

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 84
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 64
v osobním vlastnictví 0
nájemní 11
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 84
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 78
připojení na veřejnou kanalizační síť 52
ústřední topení, etážové topení 61
vlastní koupelna, sprchový kout 77

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 234
z toho muži 123
z toho ženy 111

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 234
v tom ve věku 0-14 36
15-64 159
65 a více let 39

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 198
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 38
vyučení a stř. odborné bez mat. 74
úplné střední s maturitou 51
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 9
nezjištěné vzdělání 18

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 109
v tom zaměstnaní celkem 99
nezaměstnaní celkem 10

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 109
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 45
stavebnictví 3
obchod,opravy motor. vozidel 6
doprava a skladování 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 9

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 55
denně mimo obec 53
Dojíždějící do zaměstnání 1
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 69
Obydlené rodinné domy 67
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 61
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 5
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 89
Obydlené byty v rodinných domech 77
Neobydlené byty 29

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 89
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 60
v osobním vlastnictví 2
nájemní 15
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 89
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 80
připojení na veřejnou kanalizační síť 63
ústřední topení 68
etážové topení 9

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 6 1 1 2 1 1 4 1 1
Muži 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 2 0 0 1 1 0 1 0 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 6
Muži 6
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,947%
Muži 7,407%
Ženy 2,941%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 1
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti4
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.49
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní5

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců21
s 1-9 zaměst.- mikropodniky3
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno37

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství7
B-E Průmysl celkem12
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl11
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví11
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid10
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti4
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku483
Orná půda228
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady14
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)116
Pastviny19
Zemědělská půda358
Lesní půda67
Vodní plochy12
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy38