Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dubné (okres České Budějovice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 544442
NUTS5: CZ0311544442
LAU 1 (NUTS 4): CZ0311 - okres České Budějovice
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Katastrální plocha (ha): 1677
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 1577
Nadmořská výška (m n.m.): 410
První písemná zpráva (rok): 1263

Informace

Samospráva

Obecní úřad Dubné      
Dubné 60      
37384 Dubné   Starosta/tka: Božena Kudláčková
    Telefon: 387 992 034 + F
Pošta: Dubné E-mail: obec@dubne.cz
IČ: 00244856    
Úřední hodiny: Po:7.30-18.00, St:7.30-16.00    
Telefon: 387 992 034    
Datová schránka: t7jbeix E-mail: obec@dubne.cz
Web: www.dubne.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Dubné Jaronice Křenovice u Dubného
Třebín

Základní sídelní jednotka díl

Dubné Jaronice Křenovice
Třebín U Dubného

Část obce díl

Dubné Jaronice Křenovice
Třebín

Územně technická jednotka

UTJ Dubné UTJ Jaronice UTJ Křenovice u Dubného
UTJ Třebín

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Českých Budějovicích
F. A. Gerstnera 5/1
37001
387723111
podatelna2201@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2201
Hygienická stanice KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Na Sadech 25
37071
387712111
khscb@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2006050001
Katastrální úřad Katastrální pracoviště České Budějovice
Lidická tř. 124/11
37086
386713111
kp.cbudejovice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/cbudejovice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ceske-Budejovice/Katastralni-pracoviste-Ceske-Budejovice.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Dubné - Matrika
Dubné 60
37384
387992062
matrika@dubne.cz
www.dubne.cz
Obecní úřad Obecní úřad
60
37384
387 992 034
obec@dubne.cz
www.dubne.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ České Budějovice
A. Barcala  1461
37005
387755111
posta.cb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/ceske-budejovice#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství České Budějovice
Goethova  2
37021
386798111
podatelna@osz.cbu.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-ceske-budejovice
Soud Okresní soud v Českých Budějovicích
Lidická 20
37106
386112111
podatelna@osoud.cbu.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-ceskych-budejovicich
Stavební úřad Magistrát města České Budějovice - Stavební úřad
Kněžská 19
37092
386804002
posta@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12277
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Hrady
nám. Republiky 43
37333
950109211
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#nove-hrady
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Trhové Sviny
Budovatelská 1009
37401
950109222
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#trhove-sviny
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Týn nad Vltavou
Nádražní 235
37501
950109231
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#tyn-nad-vltavou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště České Budějovice
Klavíkova  1570/7
37004
950109111
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ceske-budejovice
Živnostenský úřad Magistrát města České Budějovice - Obecní živnostenský úřad
nám. Přemysla Otakara II.  1,2
37092
386802701
 JerabkovaZ@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz

MAS

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Mírové Náměstí 208/x, 384 11 Netolice
Založeno: 7.12.2004
Kontaktní telefon: 773660983
E-mail: kolar@masbln.cz
WWW: www.masbln.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1577 312 941 88 236 1564
Muži 805 152 494 45 114 801
Ženy 772 160 447 43 122 763

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 17 11 6 48 30 18 24
Muži 12 9 3 26 14 12 15
Ženy 5 2 3 22 16 6 9

Data pro rok 2020

Počet sňatků 5
Počet rozvodů 6

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1079
z toho muži 557
z toho ženy 522

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1079
v tom ve věku 0-14 175
15-64 778
65 a více let 126

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 904
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 222
vyučení a stř. odborné bez mat. 402
úplné střední s maturitou 191
vyšší odborné a nástavbové 30
vysokoškolské 56

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1045
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 561
Nezjištěné vyznání 132

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1075
v tom zaměstnaní celkem 559
nezaměstnaní celkem 15

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1075
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 60
průmysl 144
stavebnictví 67
obchod,opravy motor. vozidel 86
doprava, pošty a telekomunikace 27
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 17
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 64

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 430
denně mimo obec 399
denně mimo obec nad 60min. 8

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 364
Cenzové domácnosti 411
v tom úplné rodiny 293
neúplné rodiny 30
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 87

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 297
Trvale obydlené domy - rodinné domy 291
Neobydlené obydlené domy celkem 68
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 29
Průměrné stáří trvale obydlených domů 40.44
Domy podle vlastnictví soukromých osob 279
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 14

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 297
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 186
vodovodem 291
plynem 3
ústředním topením 230

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 364
Trvale obydlené byty v rodin. domech 341
Neobydlené byty 80

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 364
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 271
v osobním vlastnictví 12
nájemní 13
člena bytového družstva 8

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 364
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 356
připojení na veřejnou kanalizační síť 232
ústřední topení, etážové topení 284
vlastní koupelna, sprchový kout 347

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1381
z toho muži 707
z toho ženy 674

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1381
v tom ve věku 0-14 256
15-64 969
65 a více let 155

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1125
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 156
vyučení a stř. odborné bez mat. 434
úplné střední s maturitou 335
vyšší odborné a nástavbové 42
vysokoškolské 138
nezjištěné vzdělání 18

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 740
v tom zaměstnaní celkem 696
nezaměstnaní celkem 44

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 740
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 42
průmysl 140
stavebnictví 76
obchod,opravy motor. vozidel 100
doprava a skladování 51
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 38
vzdělávání 49
zdravotní a sociální péče 33

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 419
denně mimo obec 379
Dojíždějící do zaměstnání 62
do škol 136

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 402
Obydlené rodinné domy 396
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 379
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 17
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 468
Obydlené byty v rodinných domech 447
Neobydlené byty 105

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 468
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 382
v osobním vlastnictví 8
nájemní 18
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 468
Byty podle vybavení plyn v bytě 79
vodovod v bytě 448
připojení na veřejnou kanalizační síť 327
ústřední topení 391
etážové topení 22

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 19 1 0 4 2 1 2 9 4
Muži 13 -2 0 3 1 0 1 7 2
Ženy 6 3 0 1 1 1 1 2 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 12
Muži 6
Ženy 6

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,166%
Muži 1,108%
Ženy 1,224%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 37384
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ano
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 14
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 3
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 4
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 3
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 5
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 2
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 22
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 19
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 13
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 2
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 4
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 265
Zemědělství, lesnictví, rybářství 10
Zpracovatelský průmysl 26
Stavebnictví 38
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 36
Doprava a skladování 11
Ubytování, stravování a pohostinství 18
Činnosti v oblasti nemovitostí 4
Profesní, vědecké a technické činnosti 40
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 7
Ostatní činnosti 22
Nezařazeno 15
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 54
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 357
Svobodná povolání - počet subjektů 25
Ostatní právní formy - počet subjektů 24
Počet subjektů bez zaměstnanců 183
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 39
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 1
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 1
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0