Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dubné (okres České Budějovice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 544442
NUTS5: CZ0311544442
LAU 1 (NUTS 4): CZ0311 - okres České Budějovice
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Katastrální plocha (ha): 1677
Počet bydlících obyvatel k 2021: 1677
Nadmořská výška (m n.m.): 410
První písemná zpráva (rok): 1263

Informace

Samospráva

Obecní úřad Dubné      
Dubné 60      
37384 Dubné   Starosta/tka: Božena Kudláčková
    Telefon: 387 992 034 + F
Pošta: Dubné E-mail: obec@dubne.cz
IČ: 00244856    
Úřední hodiny: Po:7.30-18.00, St:7.30-16.00    
Telefon: 387 992 034    
Datová schránka: t7jbeix E-mail: obec@dubne.cz
Web: www.dubne.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Dubné Jaronice Křenovice u Dubného
Třebín

Základní sídelní jednotka díl

Dubné Jaronice Křenovice
Třebín U Dubného

Část obce díl

Dubné Jaronice Křenovice
Třebín

Územně technická jednotka

UTJ Dubné UTJ Jaronice UTJ Křenovice u Dubného
UTJ Třebín

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Českých Budějovicích
F. A. Gerstnera 5/1
37001
387723111
podatelna2201@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2201
Hygienická stanice KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Na Sadech 25
37071
387712111
khscb@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2006050001
Katastrální úřad Katastrální pracoviště České Budějovice
Lidická tř. 124/11
37086
386713111
kp.cbudejovice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/cbudejovice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ceske-Budejovice/Katastralni-pracoviste-Ceske-Budejovice.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Dubné - Matrika
Dubné 60
37384
387992062
matrika@dubne.cz
www.dubne.cz
Obecní úřad Obecní úřad
60
37384
387 992 034
obec@dubne.cz
www.dubne.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ České Budějovice
A. Barcala  1461
37005
387755111
posta.cb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/ceske-budejovice#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství České Budějovice
Goethova  2
37021
386798111
podatelna@osz.cbu.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-ceske-budejovice
Soud Okresní soud v Českých Budějovicích
Lidická 20
37106
386112111
podatelna@osoud.cbu.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-ceskych-budejovicich
Stavební úřad Magistrát města České Budějovice - Stavební úřad
Kněžská 19
37092
386804002
posta@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12277
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Hrady
nám. Republiky 43
37333
950109211
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#nove-hrady
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Trhové Sviny
Budovatelská 1009
37401
950109222
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#trhove-sviny
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Týn nad Vltavou
Nádražní 235
37501
950109231
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#tyn-nad-vltavou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště České Budějovice
Klavíkova  1570/7
37004
950109111
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ceske-budejovice
Živnostenský úřad Magistrát města České Budějovice - Obecní živnostenský úřad
nám. Přemysla Otakara II.  1,2
37092
386802701
 JerabkovaZ@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz

MAS

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Mírové Náměstí 208/x, 384 11 Netolice
Založeno: 7.12.2004
Kontaktní telefon: 773660983
E-mail: kolar@masbln.cz
WWW: www.masbln.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 677 327 997 94 259 1 664
Muži 861 170 479 50 123 853
Ženy 816 157 518 44 136 811

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 21 7 14 36 25 11 25
Muži 9 2 7 20 15 5 12
Ženy 12 5 7 16 10 6 13

Data pro rok 2021

Počet sňatků 5
Počet rozvodů 6

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 079
z toho muži 557
z toho ženy 522

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 079
v tom ve věku 0-14 175
15-64 778
65 a více let 126

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 904
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 222
vyučení a stř. odborné bez mat. 402
úplné střední s maturitou 191
vyšší odborné a nástavbové 30
vysokoškolské 56

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 045
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 561
Nezjištěné vyznání 132

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 085
v tom zaměstnaní celkem 559
nezaměstnaní celkem 15

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 085
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 60
průmysl 144
stavebnictví 67
obchod,opravy motor. vozidel 86
doprava, pošty a telekomunikace 27
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 17
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 64

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 430
denně mimo obec 399
denně mimo obec nad 60min. 8

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 364
Cenzové domácnosti 411
v tom úplné rodiny 293
neúplné rodiny 30
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 87

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 297
Trvale obydlené domy - rodinné domy 291
Neobydlené obydlené domy celkem 68
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 29
Průměrné stáří trvale obydlených domů 40
Domy podle vlastnictví soukromých osob 279
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 14

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 297
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 186
vodovodem 291
plynem 3
ústředním topením 230

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 364
Trvale obydlené byty v rodin. domech 341
Neobydlené byty 80

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 364
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 271
v osobním vlastnictví 12
nájemní 13
člena bytového družstva 8

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 364
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 356
připojení na veřejnou kanalizační síť 232
ústřední topení, etážové topení 284
vlastní koupelna, sprchový kout 347

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 381
z toho muži 707
z toho ženy 674

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 381
v tom ve věku 0-14 256
15-64 969
65 a více let 155

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 125
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 156
vyučení a stř. odborné bez mat. 434
úplné střední s maturitou 335
vyšší odborné a nástavbové 42
vysokoškolské 138
nezjištěné vzdělání 18

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 740
v tom zaměstnaní celkem 696
nezaměstnaní celkem 44

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 740
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 42
průmysl 140
stavebnictví 76
obchod,opravy motor. vozidel 100
doprava a skladování 51
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 38
vzdělávání 49
zdravotní a sociální péče 33

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 419
denně mimo obec 379
Dojíždějící do zaměstnání 62
do škol 136

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 402
Obydlené rodinné domy 396
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 379
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 17
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 468
Obydlené byty v rodinných domech 447
Neobydlené byty 105

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 468
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 382
v osobním vlastnictví 8
nájemní 18
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 468
Byty podle vybavení plyn v bytě 79
vodovod v bytě 448
připojení na veřejnou kanalizační síť 327
ústřední topení 391
etážové topení 22

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 18 1 0 2 5 1 3 7 4
Muži 11 0 0 0 3 0 0 3 2
Ženy 7 3 0 1 2 1 1 4 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 18
Muži 11
Ženy 7

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,659%
Muži 1,937%
Ženy 1,354%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé2
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 3
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 4
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 3
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 5
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 2
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 22
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 19
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 13
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola a Mateřská škola Dubné Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti54
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.365
Svobodná povolání25
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel8
Ostatní23

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců186
s 1-9 zaměst.- mikropodniky31
s 10-49 zaměst.- malé podniky4
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno255

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství14
B-E Průmysl celkem69
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl54
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného15
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví64
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid86
H Doprava a skladování15
I Ubytování; stravování a pohostinství35
J Informační a komunikační činnosti16
K Peněžnictví a pojišťovnictví5
L Činnosti v oblasti nemovitostí10
M Profesní; vědecké a technické činnosti58
N Administrativní a podpůrné činnosti11
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
P Vzdělávání11
Q Zdravotní a sociální péče3
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti13
S Ostatní činnosti48
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno14

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 677
Orná půda596
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady25
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)333
Pastviny8
Zemědělská půda956
Lesní půda480
Vodní plochy127
Zastavěné plochy23
Ostatní plochy91