Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Srubec (okres České Budějovice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 545066
NUTS5: CZ0311545066
LAU 1 (NUTS 4): CZ0311 - okres České Budějovice
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Katastrální plocha (ha): 600
Počet bydlících obyvatel k 2021: 2901
Nadmořská výška (m n.m.): 515
První písemná zpráva (rok): 1482
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Srubec      
Ledenická-Škarda 92      
37006 Srubec   Starosta/tka: Lenka Malá
    Telefon: 387200244
Pošta: České Budějovice 6 E-mail: obec@srubec.cz; ucetni@srubec.cz
IČ: 00245445    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-12:00,13:00-17:00    
Telefon: 387200244    
Datová schránka: ujcbtbf E-mail: obec@srubec.cz; podatelna@srubec.cz
Web: www.srubec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Srubec

Základní sídelní jednotka díl

Na Škardě Na Štětkách Srubec
Stará Pohůrka

Část obce díl

Srubec Stará Pohůrka

Územně technická jednotka

UTJ Srubec

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Českých Budějovicích
F. A. Gerstnera 5/1
37001
387723111
podatelna2201@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2201
Hygienická stanice KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Na Sadech 25
37071
387712111
khscb@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2006050001
Katastrální úřad Katastrální pracoviště České Budějovice
Lidická tř. 124/11
37086
386713111
kp.cbudejovice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/cbudejovice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ceske-Budejovice/Katastralni-pracoviste-Ceske-Budejovice.aspx
Matriční úřad Magistrát města České Budějovice - Matrika
nám. Přemysla Otakara II. 1
37092
386801111
posta@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Ledenická-Škarda 92
37006
387200244
obec@srubec.cz; podatelna@srubec.cz
www.srubec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ České Budějovice
A. Barcala  1461
37005
387755111
posta.cb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/ceske-budejovice#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství České Budějovice
Goethova  2
37021
386798111
podatelna@osz.cbu.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-ceske-budejovice
Soud Okresní soud v Českých Budějovicích
Lidická 20
37106
386112111
podatelna@osoud.cbu.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-ceskych-budejovicich
Stavební úřad Magistrát města České Budějovice - Stavební úřad
Kněžská 19
37092
386804002
posta@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12277
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Hrady
nám. Republiky 43
37333
950109211
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#nove-hrady
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Trhové Sviny
Budovatelská 1009
37401
950109222
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#trhove-sviny
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Týn nad Vltavou
Nádražní 235
37501
950109231
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#tyn-nad-vltavou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště České Budějovice
Klavíkova  1570/7
37004
950109111
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ceske-budejovice
Živnostenský úřad Magistrát města České Budějovice - Obecní živnostenský úřad
nám. Přemysla Otakara II.  1,2
37092
386802701
 JerabkovaZ@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz

MAS

MAS Sdružení Růže z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Žižkovo náměstí 107/x, 373 12 Borovany
Založeno: 23.3.2004
Kontaktní telefon: 724643050
E-mail: info@mas.sdruzeniruze.cz
WWW: mas.sdruzeniruze.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 901 629 1 795 140 337 2 850
Muži 1 439 312 893 68 157 1 421
Ženy 1 462 317 902 72 180 1 429

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 34 19 15 151 58 93 108
Muži 14 11 3 68 39 29 32
Ženy 20 8 12 83 19 64 76

Data pro rok 2021

Počet sňatků 14
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 917
z toho muži 462
z toho ženy 455

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 917
v tom ve věku 0-14 152
15-64 675
65 a více let 90

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 765
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 139
vyučení a stř. odborné bez mat. 309
úplné střední s maturitou 198
vyšší odborné a nástavbové 26
vysokoškolské 85

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 902
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 360
Nezjištěné vyznání 143

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 906
v tom zaměstnaní celkem 472
nezaměstnaní celkem 16

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 906
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 16
průmysl 127
stavebnictví 59
obchod,opravy motor. vozidel 63
doprava, pošty a telekomunikace 41
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 19
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 49

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 402
denně mimo obec 355
denně mimo obec nad 60min. 8

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 321
Cenzové domácnosti 359
v tom úplné rodiny 228
neúplné rodiny 50
nerodinné domácnosti 4
domácnosti jednotlivců 77

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 292
Trvale obydlené domy - rodinné domy 290
Neobydlené obydlené domy celkem 48
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 9
Průměrné stáří trvale obydlených domů 34
Domy podle vlastnictví soukromých osob 273
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 10
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 292
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 195
vodovodem 283
plynem 201
ústředním topením 235

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 321
Trvale obydlené byty v rodin. domech 319
Neobydlené byty 52

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 321
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 270
v osobním vlastnictví 0
nájemní 12
člena bytového družstva 7

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 321
Byty podle vybavení plyn v bytě 217
vodovod v bytě 312
připojení na veřejnou kanalizační síť 219
ústřední topení, etážové topení 275
vlastní koupelna, sprchový kout 302

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 015
z toho muži 1 001
z toho ženy 1 014

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 015
v tom ve věku 0-14 395
15-64 1 443
65 a více let 173

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 620
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 195
vyučení a stř. odborné bez mat. 446
úplné střední s maturitou 498
vyšší odborné a nástavbové 70
vysokoškolské 373
nezjištěné vzdělání 35

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 049
v tom zaměstnaní celkem 1 001
nezaměstnaní celkem 48

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 049
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 15
průmysl 207
stavebnictví 85
obchod,opravy motor. vozidel 102
doprava a skladování 60
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 66
vzdělávání 78
zdravotní a sociální péče 72

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 513
denně mimo obec 500
Dojíždějící do zaměstnání 25
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 625
Obydlené rodinné domy 619
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 606
obce, státu 5
spoluvlastnictví vlastníků bytů 9
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 672
Obydlené byty v rodinných domech 665
Neobydlené byty 80

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 672
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 573
v osobním vlastnictví 0
nájemní 11
družstevní 1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 672
Byty podle vybavení plyn v bytě 519
vodovod v bytě 623
připojení na veřejnou kanalizační síť 596
ústřední topení 615
etážové topení 14

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 44 7 1 10 10 2 5 10 22
Muži 22 3 0 5 3 0 1 7 10
Ženy 22 4 1 5 7 2 4 3 12

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 42
Muži 20
Ženy 22

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,204%
Muži 2,041%
Ženy 2,376%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 10
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 9
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola Srubec, okres České Budějovice Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti75
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.638
Svobodná povolání33
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel15
Ostatní22

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců335
s 1-9 zaměst.- mikropodniky34
s 10-49 zaměst.- malé podniky4
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno412

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství33
B-E Průmysl celkem97
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl77
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného17
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa3
F Stavebnictví95
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid154
H Doprava a skladování27
I Ubytování; stravování a pohostinství48
J Informační a komunikační činnosti10
K Peněžnictví a pojišťovnictví6
L Činnosti v oblasti nemovitostí18
M Profesní; vědecké a technické činnosti124
N Administrativní a podpůrné činnosti18
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání33
Q Zdravotní a sociální péče6
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti26
S Ostatní činnosti55
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno33

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku600
Orná půda231
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady51
Ovocné sady7
Trvalé travní porosty (býv.louky)60
Pastviny5
Zemědělská půda348
Lesní půda153
Vodní plochy15
Zastavěné plochy23
Ostatní plochy61