Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Trhové Sviny (okres České Budějovice)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 545171
NUTS5: CZ0311545171
LAU 1 (NUTS 4): CZ0311 - okres České Budějovice
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Trhové Sviny
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Katastrální plocha (ha): 5278
Počet bydlících obyvatel k 2018: 5154
Nadmořská výška (m n.m.): 458
První písemná zpráva (rok): 1260
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Trhové Sviny      
Žižkovo nám. 32      
37401 Trhové Sviny   Starosta/tka: Mgr. Věra Korčáková
    Telefon: 386301411
Pošta: Trhové Sviny E-mail: starosta@tsviny.cz; tajemnik@tsviny.cz
IČ: 00245551    
Úřední hodiny: Po,St:8-11,12-17.00, Pá:8-11.00-pouze některá pracoviště    
Telefon: 386 301 411    
Datová schránka: q6qbax8 E-mail: posta@tsviny.cz
Web: www.tsviny.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Březí u Trhových Svinů Bukvice u Trhových Svinů Jedovary
Něchov Otěvěk Pěčín u Trhových Svinů
Rankov u Trhových Svinů Todně Trhové Sviny

Část obce díl

Březí Bukvice Čeřejov
Hrádek Jedovary Něchov
Nežetice Otěvěk Pěčín
Rankov Todně Třebíčko
Trhové Sviny Veselka

Základní sídelní jednotka díl

Březí Bukvice Čeřejov
Červený vrch Hrádek Jedovary
Něchov Nežetice Nová čtvrť
Otěvěk Pěčín Rankov
Rejta Svatá Trojice Todně
Třebíčko Trhové Sviny-střed U vodojemu
Veselka Vodojem

Územně technická jednotka

UTJ Březí u Trhových Svinů UTJ Bukvice u Trhových Svinů UTJ Jedovary
UTJ Něchov UTJ Otěvěk UTJ Pěčín u Trhových Svinů
UTJ Rankov u Trhových Svinů UTJ Todně UTJ Trhové Sviny

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Trhových Svinech
Budovatelská 1009
37401
386371111
podatelna2213@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2213
Hygienická stanice KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Na Sadech 25
37071
387712111
khscb@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2006050001
Katastrální úřad Katastrální pracoviště České Budějovice
Lidická tř. 124/11
37086
386713111
kp.cbudejovice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/cbudejovice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ceske-Budejovice/Katastralni-pracoviste-Ceske-Budejovice.aspx
Matriční úřad Městský úřad Trhové Sviny - Matrika
Žižkovo nám. 32
37401
386301412
matrika@tsviny.cz
www.tsviny.cz
Městský úřad Městský úřad
Žižkovo nám. 32
37401
386 301 411
posta@tsviny.cz
www.tsviny.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ České Budějovice
A. Barcala  1461
37005
387755111
posta.cb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/ceske-budejovice#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství České Budějovice
Goethova  2
37021
386798111
podatelna@osz.cbu.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-ceske-budejovice
Soud Okresní soud v Českých Budějovicích
Lidická 20
37106
386112111
podatelna@osoud.cbu.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-ceskych-budejovicich
Stavební úřad Městský úřad Trhové Sviny - Stavební úřad
Žižkovo nám. 32
37401
386301425
stavurad@tsviny.cz
www.tsviny.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12278
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Hrady
nám. Republiky 43
37333
950109211
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#nove-hrady
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Trhové Sviny
Budovatelská 1009
37401
950109222
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#trhove-sviny
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Týn nad Vltavou
Nádražní 235
37501
950109231
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice#tyn-nad-vltavou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště České Budějovice
Klavíkova  1570/7
37004
950109111
podatelna.cb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ceske-budejovice
Živnostenský úřad MÚ Trhové Sviny - Obecní živnostenský úřad
Žižkovo nám.  32
37401
386301418
zivnost@tsviny.cz
www.tsviny.cz

Euroregiony

Silva Nortica

Účel: Euroregion Silva Nortica je zaměřen na přeshraniční spolupráci regionálních organizací a obcí spojených případně s partnery ze všech sociálních a hospodářských oblastí.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský kraj
Rok založení: 2002
Předseda: Mgr. Pavel Hložek
Kontaktní telefon: 602491498 (jednatel)
E-mail: pavel.hlozek@silvanortica.com
WWW: www.silvanortica.com/cz
Dokumenty: Pracovní program 2003/204, Pracovní program 2004/2006, Stanovy Sdružení Jihočeská Silva Nortica, Zakládací dohoda (cz/de), Strategie Euroregion Silva nortica 2007 - 2013

MAS

MAS Sdružení Růže z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Žižkovo náměstí 107/x, 373 12 Borovany
Založeno: 23.3.2004
Kontaktní telefon: 724643050
E-mail: info@mas.sdruzeniruze.cz
WWW: mas.sdruzeniruze.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 5154 865 2967 362 960 5153
Muži 2591 442 1529 184 436 2591
Ženy 2563 423 1438 178 524 2562

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 74 62 12 185 125 60 72
Muži 37 38 -1 92 68 24 23
Ženy 37 24 13 93 57 36 49

Data pro rok 2020

Počet sňatků 28
Počet rozvodů 14

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 4620
z toho muži 2301
z toho ženy 2319

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 4620
v tom ve věku 0-14 748
15-64 3260
65 a více let 612

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3872
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 973
vyučení a stř. odborné bez mat. 1724
úplné střední s maturitou 862
vyšší odborné a nástavbové 94
vysokoškolské 201

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 4443
Cizinci s dlouhodobým pobytem 8
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 4
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1873
Nezjištěné vyznání 681

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 3363
v tom zaměstnaní celkem 2366
nezaměstnaní celkem 101

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 3363
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 173
průmysl 814
stavebnictví 279
obchod,opravy motor. vozidel 289
doprava, pošty a telekomunikace 138
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 151
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 236

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1128
denně mimo obec 914
denně mimo obec nad 60min. 62

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1663
Cenzové domácnosti 1816
v tom úplné rodiny 1148
neúplné rodiny 198
nerodinné domácnosti 18
domácnosti jednotlivců 452

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 1024
Trvale obydlené domy - rodinné domy 954
Neobydlené obydlené domy celkem 332
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 141
Průměrné stáří trvale obydlených domů 40.29
Domy podle vlastnictví soukromých osob 942
obce, státu 17
bytové družstvo - SBD 20
ostatní vlastnictví 38

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 1024
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 590
vodovodem 1008
plynem 386
ústředním topením 753

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1663
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1047
Neobydlené byty 381

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1663
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 897
v osobním vlastnictví 276
nájemní 188
člena bytového družstva 161

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1663
Byty podle vybavení plyn v bytě 512
vodovod v bytě 1641
připojení na veřejnou kanalizační síť 1127
ústřední topení, etážové topení 1313
vlastní koupelna, sprchový kout 1619

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 4983
z toho muži 2527
z toho ženy 2456

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 4983
v tom ve věku 0-14 750
15-64 3505
65 a více let 714

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 4233
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 782
vyučení a stř. odborné bez mat. 1708
úplné střední s maturitou 1073
vyšší odborné a nástavbové 166
vysokoškolské 344
nezjištěné vzdělání 142

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2507
v tom zaměstnaní celkem 2353
nezaměstnaní celkem 154

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2507
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 81
průmysl 740
stavebnictví 197
obchod,opravy motor. vozidel 217
doprava a skladování 129
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 154
vzdělávání 141
zdravotní a sociální péče 107

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 955
denně mimo obec 615
Dojíždějící do zaměstnání 567
do škol 217

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1180
Obydlené rodinné domy 1098
Obydlené bytové domy 66
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1043
obce, státu 11
spoluvlastnictví vlastníků bytů 80
nezjištěno 26

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1858
Obydlené byty v rodinných domech 1199
Neobydlené byty 449

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1858
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1004
v osobním vlastnictví 330
nájemní 219
družstevní 90

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1858
Byty podle vybavení plyn v bytě 629
vodovod v bytě 1711
připojení na veřejnou kanalizační síť 1275
ústřední topení 1491
etážové topení 112

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 76 10 1 10 24 3 16 27 25
Muži 46 4 0 6 14 2 7 19 17
Ženy 30 6 1 4 10 1 9 8 8

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 31
Muži 15
Ženy 16

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem ,931%
Muži 0,868%
Ženy ,99%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 37401
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ano
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ano
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie ano

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 3
Pojišťovny a jejich úřadovny 2

Byty

Počet dokončených bytů 31
Počet zrušených bytů 3

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 3
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 4
Herna Ano 3
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ano 2
most Ano 28
Obecní úřad Ano 3
Obchod s potravinami Ano 6
Ordinace lékaře Ano 10
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 14
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 2
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 36
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 37
Škola Ano 4
Trafostanice Ano 25
Vodojem Ano 7

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 3
Stálá kina 1
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 2
Hřbitov 2
Krematorium
Smuteční síň 2

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 1
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 2
Počet škol v oboru gymnázií 1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 1
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 1
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 1
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 2
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok 2006

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 1
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 1

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 617
Zemědělství, lesnictví, rybářství 64
Zpracovatelský průmysl 94
Stavebnictví 103
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 71
Doprava a skladování 18
Ubytování, stravování a pohostinství 41
Činnosti v oblasti nemovitostí 3
Profesní, vědecké a technické činnosti 70
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 9
Ostatní činnosti 57
Nezařazeno 52
Státní organizace - počet subjektů 8
Akciové společnosti - počet subjektů 2
Obchodní společnosti - počet subjektů 75
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 1018
Svobodná povolání - počet subjektů 55
Ostatní právní formy - počet subjektů 122
Počet subjektů bez zaměstnanců 453
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 64
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 19
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 8
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 1