Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hatín (okres Jindřichův Hradec)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 546291
NUTS5: CZ0313546291
LAU 1 (NUTS 4): CZ0313 - okres Jindřichův Hradec
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jindřichův Hradec
Obec s rozšířenou působností: Jindřichův Hradec
Katastrální plocha (ha): 2991
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 200
Nadmořská výška (m n.m.): 484
První písemná zpráva (rok): 1384

Informace

Samospráva

Obecní úřad Hatín      
Hatín 13      
37701 Hatín   Starosta/tka: Jiří Hándl
    Telefon: 384390815
Pošta: Jindřichův Hradec E-mail: hatin.1@tiscali.cz
IČ: 00246646    
Úřední hodiny: Čt:16-18.00    
Telefon: 384 390 815    
Datová schránka: nqnavvu E-mail: hatin.1@tiscali.cz
Web: www.sweb.cz/kovarpeta    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hatín Stajka

Část obce díl

Hatín Jemčina Stajka

Základní sídelní jednotka díl

Hatín Jemčina díl 1 Jemčina díl 2
Stajka

Územně technická jednotka

UTJ Hatín UTJ Stajka

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jindřichově Hradci
Česká 1284
37701
384353111
podatelna2205@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2205
Hygienická stanice Územní pracoviště Jindřichův Hradec
Bezručova 857/II
37701
387712510
jh@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050006
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
Scheinerova  1114
37711
384370140
kp.jhradec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/jhradec, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Jindrichuv-Hradec/Katastralni-pracoviste-Jindrichuv-Hradec.aspx
Matriční úřad Městský úřad Jindřichův Hradec - Matrika
Janderova 147
37722
384351331
svitakova@jh.cz
www.jh.cz
Obecní úřad Obecní úřad
13
37701
384 390 815
hatin.1@tiscali.cz
www.sweb.cz/kovarpeta
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jindřichův Hradec
Sládkova  332
37701
384359111
posta.jh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/jindrichuv-hradec#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec
Stará cesta  253
37727
384370330
posta@osz.jhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=52&j=62&k=665
Soud Okresní soud v Jindřichově Hradci
Klášterská  123
37701
384340011
podatelna@osoud.jhr.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-jindrichove-hradci
Stavební úřad Městský úřad Jindřichův Hradec - Stavební úřad
Janderova 147
37701
384351111
meu@jh.cz
www.jh.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12283
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dačice
Komenského 39
38001
950124200
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dacice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třeboň
Svobody 1012
37901
950124210
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trebon
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec
Janderova 147
37701
950124111
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jindrichuv-hradec
Živnostenský úřad MÚ Jindřichův Hradec - Obecní živnostenský úřad
Janderova  147/II
37722
384351330
krafka@jh.cz
www.jh.cz

Euroregiony

Silva Nortica

Účel: Euroregion Silva Nortica je zaměřen na přeshraniční spolupráci regionálních organizací a obcí spojených případně s partnery ze všech sociálních a hospodářských oblastí.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský kraj
Rok založení: 2002
Předseda: Mgr. Pavel Hložek
Kontaktní telefon: 602491498 (jednatel)
E-mail: pavel.hlozek@silvanortica.com
WWW: www.silvanortica.com/cz
Dokumenty: Pracovní program 2003/204, Pracovní program 2004/2006, Stanovy Sdružení Jihočeská Silva Nortica, Zakládací dohoda (cz/de), Strategie Euroregion Silva nortica 2007 - 2013

MAS

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dukelská 145/x, 379 01 Třeboň
Založeno: 14.5.2004
Kontaktní telefon: 774742095
E-mail: novak@mas-trebonsko.cz
WWW: www.mas-trebonsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 200 28 109 18 45 197
Muži 100 12 63 7 18 99
Ženy 100 16 46 11 27 98

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 2 0 17 2 15 15
Muži 0 2 -2 10 1 9 7
Ženy 2 0 2 7 1 6 8

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 209
z toho muži 107
z toho ženy 102

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 209
v tom ve věku 0-14 29
15-64 143
65 a více let 37

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 180
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 53
vyučení a stř. odborné bez mat. 84
úplné střední s maturitou 32
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 6

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 206
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 48
Nezjištěné vyznání 2

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 124
v tom zaměstnaní celkem 96
nezaměstnaní celkem 3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 124
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 28
průmysl 17
stavebnictví 26
obchod,opravy motor. vozidel 11
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 3

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 84
denně mimo obec 77
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 73
Cenzové domácnosti 86
v tom úplné rodiny 47
neúplné rodiny 11
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 26

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 69
Trvale obydlené domy - rodinné domy 68
Neobydlené obydlené domy celkem 36
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 30
Průměrné stáří trvale obydlených domů 52.67
Domy podle vlastnictví soukromých osob 61
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 69
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 5
vodovodem 67
plynem 0
ústředním topením 47

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 73
Trvale obydlené byty v rodin. domech 73
Neobydlené byty 39

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 73
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 54
v osobním vlastnictví 0
nájemní 13
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 73
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 72
připojení na veřejnou kanalizační síť 6
ústřední topení, etážové topení 53
vlastní koupelna, sprchový kout 71

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 220
z toho muži 109
z toho ženy 111

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 220
v tom ve věku 0-14 29
15-64 149
65 a více let 42

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 191
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 38
vyučení a stř. odborné bez mat. 73
úplné střední s maturitou 50
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 22
nezjištěné vzdělání 3

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 105
v tom zaměstnaní celkem 97
nezaměstnaní celkem 8

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 105
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 19
průmysl 19
stavebnictví 12
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava a skladování 0
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 10
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 43
denně mimo obec 43
Dojíždějící do zaměstnání 7
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 73
Obydlené rodinné domy 73
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 64
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 76
Obydlené byty v rodinných domech 76
Neobydlené byty 41

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 76
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 57
v osobním vlastnictví 0
nájemní 4
družstevní 1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 76
Byty podle vybavení plyn v bytě 31
vodovod v bytě 66
připojení na veřejnou kanalizační síť 53
ústřední topení 55
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 3 1 0 1 2 1 1 2 1
Muži 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 3 1 0 1 2 1 1 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 0
Muži 0
Ženy 0

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 0%
Muži NAN%
Ženy 0%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 37701
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 9
Počet zrušených bytů 3

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ano 1
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 1
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ne 0
Nachází se v obci ČOV? Ano 1
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ano 1
Nachází se v obci vodojem? Ne 0
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 2
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ne 0
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ne 0
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ne 0
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ano 1
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ne 0

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 2
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 0
Hřbitov 0
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 37
Zemědělství, lesnictví, rybářství 4
Zpracovatelský průmysl 4
Stavebnictví 6
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 5
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 5
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 2
Nezařazeno 0
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 6
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 48
Svobodná povolání - počet subjektů 4
Ostatní právní formy - počet subjektů 7
Počet subjektů bez zaměstnanců 25
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 3
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0