Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Majdalena (okres Jindřichův Hradec)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 546712
NUTS5: CZ0313546712
LAU 1 (NUTS 4): CZ0313 - okres Jindřichův Hradec
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Třeboň
Obec s rozšířenou působností: Třeboň
Katastrální plocha (ha): 1296
Počet bydlících obyvatel k 2018: 507
Nadmořská výška (m n.m.): 438
První písemná zpráva (rok): 1397

Informace

Samospráva

Obecní úřad Majdalena      
Majdalena 78      
37803 Majdalena   Starosta/tka: David Sekáč
    Telefon: 384787118
Pošta: Majdalena E-mail: ou@majdalena.cz
IČ: 00247065    
Úřední hodiny: Po.,7:30-12:00,13:00-16:00,Út.,Čt.,7:30-12:00,13:00-15:30,Stř.,7:30-12:00-13:00-16:30,Pá.,7:30-12:00,13:00-14:30    
Telefon: 384 787 118    
Datová schránka: 7hqawjb E-mail: ou@majdalena.cz
Web: www.majdalena.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Majdalena

Základní sídelní jednotka díl

Herda Majdalena Pilař

Část obce díl

Majdalena

Územně technická jednotka

UTJ Majdalena

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Třeboni
Palackého náměstí 106
37901
384752111
podatelna2214@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2214
Hygienická stanice Územní pracoviště Jindřichův Hradec
Bezručova 857/II
37701
387712510
jh@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050006
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Třeboň
Vrchlického  47
37901
384343130
kp.trebon@cuzk.cz
www.nemovitosti-nahlizeni-katastr.cz/ku-trebon
Matriční úřad Úřad městyse Chlum u Třeboně - Matrika
Náměstí 115
37804
384797677
starosta@chlum-ut.cz
www.chlum-ut.cz
Obecní úřad Obecní úřad
78
37803
384 787 118
ou@majdalena.cz
www.majdalena.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jindřichův Hradec
Sládkova  332
37701
384359111
posta.jh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/jindrichuv-hradec#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec
Stará cesta  253
37727
384370330
posta@osz.jhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=52&j=62&k=665
Soud Okresní soud v Jindřichově Hradci
Klášterská  123
37701
384340011
podatelna@osoud.jhr.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-jindrichove-hradci
Stavební úřad Městský úřad Třeboň - Odbor územního plánování a stavebního řádu
Palackého nám. 46/II
37901
384342155
posta@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12284
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dačice
Komenského 39
38001
950124200
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dacice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třeboň
Svobody 1012
37901
950124210
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trebon
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec
Janderova 147
37701
950124111
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jindrichuv-hradec
Živnostenský úřad MÚ Třeboň - Obecní živnostenský úřad
Palackého nám. 46
37901
384342151
judita.brothankova@mesto-trebon.cz
www.mesto-trebon.cz

MAS

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Dukelská 145/x, 379 01 Třeboň
Založeno: 14.5.2004
Kontaktní telefon: 774742095
E-mail: novak@mas-trebonsko.cz
WWW: www.mas-trebonsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 507 81 284 41 101 510
Muži 260 40 154 22 44 264
Ženy 247 41 130 19 57 246

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 6 7 -1 10 21 -11 -12
Muži 3 4 -1 5 15 -10 -11
Ženy 3 3 0 5 6 -1 -1

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 501
z toho muži 241
z toho ženy 260

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 501
v tom ve věku 0-14 77
15-64 350
65 a více let 74

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 424
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 126
vyučení a stř. odborné bez mat. 189
úplné střední s maturitou 92
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 6

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 495
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 151
Nezjištěné vyznání 42

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 324
v tom zaměstnaní celkem 256
nezaměstnaní celkem 17

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 324
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 25
průmysl 89
stavebnictví 46
obchod,opravy motor. vozidel 20
doprava, pošty a telekomunikace 22
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 14

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 151
denně mimo obec 126
denně mimo obec nad 60min. 5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 190
Cenzové domácnosti 204
v tom úplné rodiny 111
neúplné rodiny 28
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 64

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 122
Trvale obydlené domy - rodinné domy 109
Neobydlené obydlené domy celkem 37
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 59.27
Domy podle vlastnictví soukromých osob 102
obce, státu 5
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 15

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 122
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 7
vodovodem 120
plynem 83
ústředním topením 89

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 190
Trvale obydlené byty v rodin. domech 116
Neobydlené byty 37

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 190
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 88
v osobním vlastnictví 7
nájemní 75
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 190
Byty podle vybavení plyn v bytě 86
vodovod v bytě 188
připojení na veřejnou kanalizační síť 59
ústřední topení, etážové topení 150
vlastní koupelna, sprchový kout 181

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 473
z toho muži 239
z toho ženy 234

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 473
v tom ve věku 0-14 53
15-64 350
65 a více let 70

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 420
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 112
vyučení a stř. odborné bez mat. 169
úplné střední s maturitou 94
vyšší odborné a nástavbové 13
vysokoškolské 19
nezjištěné vzdělání 13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 242
v tom zaměstnaní celkem 220
nezaměstnaní celkem 22

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 242
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 75
stavebnictví 34
obchod,opravy motor. vozidel 11
doprava a skladování 10
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 8
vzdělávání 10
zdravotní a sociální péče 7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 94
denně mimo obec 77
Dojíždějící do zaměstnání 39
do škol 5

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 116
Obydlené rodinné domy 105
Obydlené bytové domy 9
Domy podle vlastnictví soukromých osob 97
obce, státu 5
spoluvlastnictví vlastníků bytů 12
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 182
Obydlené byty v rodinných domech 117
Neobydlené byty 69

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 182
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 91
v osobním vlastnictví 49
nájemní 16
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 182
Byty podle vybavení plyn v bytě 102
vodovod v bytě 172
připojení na veřejnou kanalizační síť 54
ústřední topení 156
etážové topení 6

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 8 1 1 1 1 1 3 1 1
Muži 4 0 1 0 0 0 2 -2 0
Ženy 4 1 0 1 1 1 1 3 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 3
Muži 1
Ženy 2

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem ,923%
Muži 0,085%
Ženy 1,342%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 37803
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 1
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 6
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 3
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 1
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 2
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 2
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 48
Zemědělství, lesnictví, rybářství 6
Zpracovatelský průmysl 4
Stavebnictví 9
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 3
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 10
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 1
Nezařazeno 8
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 4
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 94
Svobodná povolání - počet subjektů 0
Ostatní právní formy - počet subjektů 12
Počet subjektů bez zaměstnanců 40
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 6
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 2
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0