Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Černovice (okres Pelhřimov)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 547760
NUTS5: CZ0633547760
LAU 1 (NUTS 4): CZ0633 - okres Pelhřimov
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Kamenice nad Lipou
Obec s rozšířenou působností: Pelhřimov
Katastrální plocha (ha): 3653
Počet bydlících obyvatel k 2021: 1750
Nadmořská výška (m n.m.): 594
První písemná zpráva (rok): 1369

Informace

Samospráva

Městský úřad Černovice      
Mariánské nám. 718      
39494 Černovice   Starosta/tka: Jan Brožek
    Telefon: +420565492317; +420776286416; +420565492109; +420565492102
Pošta: Černovice u Tábora E-mail: posta@mestocernovice.cz
IČ: 00248037    
Úřední hodiny: Po-Čt:7-11, 12-15.30    
Telefon: 565 492 102    
Datová schránka: yb5be4u E-mail: posta@mestocernovice.cz
Web: www.mestocernovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Benešov Černovice u Tábora Dobešov u Černovic
Střítež u Černovic Svatava u Černovic Vlkosovice

Základní sídelní jednotka díl

Benešov Černovice Dobešov
Dobešov-U Cihelny Panské Mlýny Rytov
Střítež Stružky Svatava
Vackov Vlkosovice

Část obce díl

Benešov Černovice Dobešov
Panské Mlýny Rytov Střítež
Svatava Vackov Vlkosovice

Územně technická jednotka

UTJ Benešov UTJ Černovice u Tábora UTJ Dobešov u Černovic
UTJ Střítež u Černovic UTJ Svatava u Černovic UTJ Vlkosovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pelhřimově
Příkopy 1754
39301
565356111
podatelna2910@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2910
Hygienická stanice Územní pracoviště Pelhřimov
Pražská 127
39301
565301350
podatelna@khsjih.cz
www.khsjih.cz/uzemni-pracoviste.php?pracoviste=PE
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pelhřimov
U Stínadel 1316
39301
565301751
kp.pelhrimov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pelhrimov, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Pelhrimov/Katastralni-pracoviste-Pelhrimov.aspx
Matriční úřad Městský úřad Černovice - Matrika
Mariánské nám. 718
39494
565394183
matrika@mestocernovice.cz
www.mestocernovice.cz
Městský úřad Městský úřad
Mariánské nám. 718
39494
565 492 102
posta@mestocernovice.cz
www.mestocernovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pelhřimov
Pražská 2462
39301
566800111
posta.pe@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/pelhrimov#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Pelhřimov
třída Legií 876
39334
565323196
podatelna@osz.plh.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=73&j=83&k=854
Soud Okresní soud v Pelhřimově
třída Legií 876
39336
565303611
podatelna@osoud.plh.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=159&j=169&k=1628
Stavební úřad Městský úřad Černovice - Stavební úřad
Mariánské nám. 718
39494
565492382
posta@mestocernovice.cz
www.mestocernovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12999
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pelhřimov
Pražská 2461
39301
950145414
podatelna.pe@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pelhrimov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Humpolec
Příčná 1525
39601
950145201
podatelna.pe@uradprace.cz
www.uradprace.cz/humpolec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pelhřimov (Pacov)
nám. Svobody 320
39501
950145211
podatelna.pe@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/pelhrimov#pacov
Živnostenský úřad MÚ Pelhřimov - Obecní živnostenský úřad
Pražská 127
39301
565351338
ticha@mupe.cz
www.mupe.cz

MAS

Via rustica z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: nám. Svobody 320/x, 395 01 Pacov
Založeno: 13.12.2004
Kontaktní telefon: 777334124
E-mail: info@viarustica.cz
WWW: www.viarustica.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 750 239 995 116 400 1 737
Muži 887 130 472 56 178 879
Ženy 863 109 523 60 222 858

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 12 23 -11 43 38 5 -6
Muži 7 11 -4 22 15 7 3
Ženy 5 12 -7 21 23 -2 -9

Data pro rok 2021

Počet sňatků 7
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 846
z toho muži 902
z toho ženy 944

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 846
v tom ve věku 0-14 288
15-64 1 253
65 a více let 305

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 558
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 413
vyučení a stř. odborné bez mat. 610
úplné střední s maturitou 376
vyšší odborné a nástavbové 66
vysokoškolské 77

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 733
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 729
Nezjištěné vyznání 301

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 125
v tom zaměstnaní celkem 862
nezaměstnaní celkem 47

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 125
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 120
průmysl 159
stavebnictví 85
obchod,opravy motor. vozidel 60
doprava, pošty a telekomunikace 56
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 42
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 253

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 337
denně mimo obec 198
denně mimo obec nad 60min. 15

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 654
Cenzové domácnosti 722
v tom úplné rodiny 427
neúplné rodiny 73
nerodinné domácnosti 13
domácnosti jednotlivců 209

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 453
Trvale obydlené domy - rodinné domy 409
Neobydlené obydlené domy celkem 252
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 185
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47
Domy podle vlastnictví soukromých osob 388
obce, státu 26
bytové družstvo - SBD 20
ostatní vlastnictví 17

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 453
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 323
vodovodem 447
plynem 185
ústředním topením 296

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 654
Trvale obydlené byty v rodin. domech 455
Neobydlené byty 273

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 654
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 350
v osobním vlastnictví 30
nájemní 101
člena bytového družstva 107

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 654
Byty podle vybavení plyn v bytě 254
vodovod v bytě 645
připojení na veřejnou kanalizační síť 502
ústřední topení, etážové topení 428
vlastní koupelna, sprchový kout 626

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 824
z toho muži 876
z toho ženy 948

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 824
v tom ve věku 0-14 255
15-64 1 236
65 a více let 328

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 569
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 356
vyučení a stř. odborné bez mat. 546
úplné střední s maturitou 341
vyšší odborné a nástavbové 88
vysokoškolské 133
nezjištěné vzdělání 43

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 795
v tom zaměstnaní celkem 738
nezaměstnaní celkem 57

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 795
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 87
průmysl 100
stavebnictví 60
obchod,opravy motor. vozidel 43
doprava a skladování 36
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 33
vzdělávání 101
zdravotní a sociální péče 133

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 318
denně mimo obec 171
Dojíždějící do zaměstnání 113
do škol 106

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 451
Obydlené rodinné domy 400
Obydlené bytové domy 39
Domy podle vlastnictví soukromých osob 372
obce, státu 12
spoluvlastnictví vlastníků bytů 34
nezjištěno 6

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 647
Obydlené byty v rodinných domech 432
Neobydlené byty 374

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 647
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 361
v osobním vlastnictví 56
nájemní 88
družstevní 74

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 647
Byty podle vybavení plyn v bytě 268
vodovod v bytě 603
připojení na veřejnou kanalizační síť 523
ústřední topení 491
etážové topení 36

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 15 2 1 1 8 1 3 7 4
Muži 10 0 0 0 6 0 2 5 3
Ženy 5 1 1 1 2 1 1 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 13
Muži 8
Ženy 5

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,156%
Muži 1,361%
Ženy 0,931%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska5
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé2
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 4
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 10
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ano 4
Parkoviště Ano 3
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 2
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 2
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 17
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 10
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 11
Vodojem Ano 7

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.2
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk2
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy1

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Základní škola, Střední škola, Školní družina
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, |Černovice, Jirákova 285 Střední škola, Výchovný ústav, Středisko výchovné péče
Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení1
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti16
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.318
Svobodná povolání11
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel8
Ostatní36

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců166
s 1-9 zaměst.- mikropodniky15
s 10-49 zaměst.- malé podniky4
s 50-249 zaměst.- střed.podn.3
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno205

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství44
B-E Průmysl celkem47
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl45
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví82
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid58
H Doprava a skladování6
I Ubytování; stravování a pohostinství21
J Informační a komunikační činnosti8
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí15
M Profesní; vědecké a technické činnosti31
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
P Vzdělávání5
Q Zdravotní a sociální péče6
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti10
S Ostatní činnosti37
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno14

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku3 653
Orná půda1 823
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady75
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)327
Pastviny17
Zemědělská půda2 226
Lesní půda1 149
Vodní plochy32
Zastavěné plochy45
Ostatní plochy200