Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Zábřezí-Řečice (okres Trutnov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 548839
NUTS5: CZ0525548839
LAU 1 (NUTS 4): CZ0525 - okres Trutnov
NUTS3: CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Dvůr Králové nad Labem
Obec s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem
Katastrální plocha (ha): 245
Počet bydlících obyvatel k 2021: 146
Nadmořská výška (m n.m.): 414
První písemná zpráva (rok): 1238

Informace

Samospráva

Obecní úřad Zábřezí-Řečice      
Zábřezí-Řečice 26      
54401 Zábřezí-Řečice   Starosta/tka: Martin Janeček
    Telefon: 725081235
Pošta: Dvůr Králové nad Labem 1 E-mail: starosta@zabrezi-recice.cz
IČ: 00580872    
Úřední hodiny: Čt:17-19.00    
Telefon: 499 397 314    
Datová schránka: 9fibn4n E-mail: obec.zabrezi@worldonline.cz
Web: www.zabrezi-recice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Zábřezí

Základní sídelní jednotka díl

Na Vrchách Řečice Zábřezí

Část obce díl

Řečice Zábřezí

Územně technická jednotka

UTJ Zábřezí

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem
17. listopadu 2929
54401
499301111
podatelna2704@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2704
Hygienická stanice Územní pracoviště Trutnov
Úpická 117
54117
499829511
sekretariat.tu@khshk.cz
www.khshk.cz/articles.php?article_id=21
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Trutnov
Horská 822
54101
499316111
kp.trutnov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/trutnov
Matriční úřad Městský úřad Dvůr Králové nad Labem - Matrika
nám. T.G.Masaryka 38
54417
499318248
epodatelna@mudk.cz
www.mudk.cz
Obecní úřad Obecní úřad
26
54401
499 397 314
obec.zabrezi@worldonline.cz
www.zabrezi-recice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Trutnov
Faltisova 998
54101
499848311
posta.TU@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kralovehradecky-kraj/trutnov#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Trutnov
Horská 5
54111
499500500
podatelna@osz.tru.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=106&j=116&k=1151
Soud Okresní soud v Trutnově
Nádražní 106/5
54120
499840116
podatelna@osoud.tru.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=193&j=203&k=1934&d=14797
Stavební úřad Městský úřad Dvůr Králové nad Labem - Odbor výstavby a územního plánování
nám. T.G. Masaryka 38
54417
499318214
podatelna@mudk.cz
www.mudk.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12349
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Trutnov
Horská 5
54101
950168111
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trutnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dvůr Králové nad Labem
17. listopadu 2657
54401
950168200
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dvur-kralove-nad-labem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vrchlabí
Krkonošská 153
54301
499423611
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/vrchlabi
Živnostenský úřad MÚ Dvůr Králové nad Labem - Obecní živnostenský úřad
nám. T.G.Masaryka 35
54417
499318118
machkova.helena@mudk.cz
www.mudk.cz

MAS

MAS Královédvorsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: náměstí Václava Hanky 828/x, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Založeno: 25.1.2013
Kontaktní telefon: 734392180
E-mail: jirickova.alexandra@mudk.cz
WWW: www.maskd.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 146 24 80 5 37 146
Muži 70 14 43 3 16 71
Ženy 76 10 37 2 21 75

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 2 1 2 1 1 2
Muži 2 2 0 1 1 0 0
Ženy 1 0 1 1 0 1 2

Data pro rok 2021

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 142
z toho muži 70
z toho ženy 72

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 142
v tom ve věku 0-14 21
15-64 97
65 a více let 24

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 121
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 18
vyučení a stř. odborné bez mat. 59
úplné střední s maturitou 30
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 141
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 34
Nezjištěné vyznání 28

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 89
v tom zaměstnaní celkem 68
nezaměstnaní celkem 1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 89
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 9
průmysl 30
stavebnictví 3
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava, pošty a telekomunikace 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 4

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 54
denně mimo obec 46
denně mimo obec nad 60min. 0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 48
Cenzové domácnosti 54
v tom úplné rodiny 38
neúplné rodiny 5
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 11

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 45
Trvale obydlené domy - rodinné domy 45
Neobydlené obydlené domy celkem 19
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 16
Průměrné stáří trvale obydlených domů 43
Domy podle vlastnictví soukromých osob 45
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 45
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 45
plynem 0
ústředním topením 32

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 48
Trvale obydlené byty v rodin. domech 48
Neobydlené byty 20

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 48
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 39
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 48
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 48
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 35
vlastní koupelna, sprchový kout 46

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 143
z toho muži 67
z toho ženy 76

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 143
v tom ve věku 0-14 24
15-64 96
65 a více let 20

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 119
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 16
vyučení a stř. odborné bez mat. 40
úplné střední s maturitou 35
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 12
nezjištěné vzdělání 13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 58
v tom zaměstnaní celkem 52
nezaměstnaní celkem 6

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 58
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 2
průmysl 16
stavebnictví 2
obchod,opravy motor. vozidel 7
doprava a skladování 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 2
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 21
denně mimo obec 21
Dojíždějící do zaměstnání 1
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 40
Obydlené rodinné domy 40
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 39
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 46
Obydlené byty v rodinných domech 46
Neobydlené byty 12

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 46
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 34
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 46
Byty podle vybavení plyn v bytě 28
vodovod v bytě 43
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 39
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 1 1 0 2 1 2 0 1 1
Muži 2 0 0 1 1 1 0 0 0
Ženy 1 1 0 1 0 1 0 0 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 1
Muži 1
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,124%
Muži 4,762%
Ženy 2,128%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.36
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní3

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců20
s 1-9 zaměst.- mikropodniky4
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno22

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství2
B-E Průmysl celkem12
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl12
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví6
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid16
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství0
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku245
Orná půda139
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady11
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)14
Pastviny0
Zemědělská půda163
Lesní půda62
Vodní plochy3
Zastavěné plochy4
Ostatní plochy12