Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Chyšky (okres Písek)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 549452
NUTS5: CZ0314549452
LAU 1 (NUTS 4): CZ0314 - okres Písek
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Milevsko
Obec s rozšířenou působností: Milevsko
Katastrální plocha (ha): 3032
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 1072
Nadmořská výška (m n.m.): 666
První písemná zpráva (rok): 1291
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Chyšky      
Chyšky 27      
39853 Chyšky   Starosta/tka: Stanislava Hejnová
    Telefon: 382591206
Pošta: Milevsko 1 E-mail: obec@chysky.cz; starosta@chysky.cz
IČ: 00249718    
Úřední hodiny: Po,St:8-11,12-17; Út:8-11,12-15; Pá:8-11, 12-14    
Telefon: 382 591 206    
Datová schránka: nvfbywh E-mail: obec@chysky.cz
Web: www.chysky.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Branišovice u Ratiboře Chyšky Květuš
Mezný Nosetín Podchýšská Lhota
Ratiboř Rohozov

Část obce díl

Branišov Branišovice Chyšky
Hněvanice Hrachov Kvašťov
Květuš Mezný Nálesí
Nosetín Nová Ves Podchýšská Lhota
Radíkovy Ratiboř Ratibořec
Rohozov Růžená Vilín
Voděrady Záluží

Základní sídelní jednotka díl

Branišovice Chyšky díl 1 Chyšky díl 2
Hněvanice Kvašťov Květuš
Mezný díl 1 Mezný díl 2 Mezný díl 3
Nálesí Nosetín díl 1 Nosetín díl 2
Nosetín díl 3 Nová Ves Podchýšská Lhota
Ratiboř díl 1 Ratiboř díl 2 Rohozov
Růžená Záluží

Územně technická jednotka

UTJ Branišovice u Ratiboře UTJ Chyšky UTJ Květuš
UTJ Mezný UTJ Nosetín UTJ Podchýšská Lhota
UTJ Ratiboř UTJ Rohozov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Milevsku
Za Radnicí 12
39901
382566111
podatelna2207@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2207
Hygienická stanice Územní pracoviště Písek
Karla Čapka 2459
39701
387712601
pi@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050007
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Písek
Nádražní  1988
39701
382206811
kp.pisek@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pisek, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Pisek/Katastralni-pracoviste-Pisek.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Chyšky - Matrika
Chyšky 27
39853
382591242
matrika@chysky.cz
www.chysky.cz
Obecní úřad Obecní úřad
27
39853
382 591 206
obec@chysky.cz
www.chysky.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Písek
Husovo nám.  2078
39701
382765111
posta.pi@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/pisek#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Písek
Velké náměstí  120
39711
382734811
posta@osz.psk.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=74&j=84&k=863
Soud Okresní soud v Písku
Velké nám.  121
39741
382731231
podatelna@osoud.psk.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=160&j=170&k=1637
Stavební úřad Městský úřad Milevsko - Stavební úřad
Sažinova 743
39901
382504225
sekret@milevsko-mesto.cz
www.milevsko-mesto.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12285
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Písek
nábř. 1. máje 2259
39701
950146111
podatelna.pi@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pisek
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Milevsko
Za Radnicí 12
39901
950146231
podatelna.pi@uradprace.cz
www.uradprace.cz/milevsko
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mirovice
Masarykovo náměstí 38
39806
950146201
podatelna.pi@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mirovice
Živnostenský úřad MÚ Milevsko - Obecní živnostenský úřad
nám. E. Beneše 420
39916
382504239
sekret@milevsko-mesto.cz
www.milevsko-mesto.cz

MAS

Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Kovářov 114/x, 398 55 Kovářov
Založeno: 24.5.2005
Kontaktní telefon: 727896290
E-mail: mas-sp@seznam.cz
WWW: www.masstrednipovltavi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1072 177 635 73 187 1065
Muži 567 93 349 40 85 562
Ženy 505 84 286 33 102 503

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 15 13 2 15 29 -14 -12
Muži 8 8 0 4 13 -9 -9
Ženy 7 5 2 11 16 -5 -3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 5
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1091
z toho muži 549
z toho ženy 542

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1091
v tom ve věku 0-14 214
15-64 728
65 a více let 149

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 877
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 292
vyučení a stř. odborné bez mat. 350
úplné střední s maturitou 178
vyšší odborné a nástavbové 15
vysokoškolské 37

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1045
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 672
Nezjištěné vyznání 198

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 701
v tom zaměstnaní celkem 459
nezaměstnaní celkem 53

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 701
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 104
průmysl 139
stavebnictví 76
obchod,opravy motor. vozidel 45
doprava, pošty a telekomunikace 16
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 25
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 37

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 269
denně mimo obec 196
denně mimo obec nad 60min. 27

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 382
Cenzové domácnosti 409
v tom úplné rodiny 249
neúplné rodiny 55
nerodinné domácnosti 6
domácnosti jednotlivců 99

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 286
Trvale obydlené domy - rodinné domy 267
Neobydlené obydlené domy celkem 179
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 160
Průměrné stáří trvale obydlených domů 39.32
Domy podle vlastnictví soukromých osob 263
obce, státu 12
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 7

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 286
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 35
vodovodem 269
plynem 5
ústředním topením 157

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 382
Trvale obydlené byty v rodin. domech 305
Neobydlené byty 201

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 382
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 256
v osobním vlastnictví 1
nájemní 61
člena bytového družstva 17

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 382
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 360
připojení na veřejnou kanalizační síť 44
ústřední topení, etážové topení 224
vlastní koupelna, sprchový kout 344

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1019
z toho muži 534
z toho ženy 485

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1019
v tom ve věku 0-14 154
15-64 715
65 a více let 148

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 865
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 198
vyučení a stř. odborné bez mat. 317
úplné střední s maturitou 230
vyšší odborné a nástavbové 32
vysokoškolské 60
nezjištěné vzdělání 26

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 491
v tom zaměstnaní celkem 436
nezaměstnaní celkem 55

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 491
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 67
průmysl 100
stavebnictví 49
obchod,opravy motor. vozidel 26
doprava a skladování 19
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 19
vzdělávání 24
zdravotní a sociální péče 17

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 173
denně mimo obec 131
Dojíždějící do zaměstnání 14
do škol 18

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 269
Obydlené rodinné domy 249
Obydlené bytové domy 15
Domy podle vlastnictví soukromých osob 233
obce, státu 12
spoluvlastnictví vlastníků bytů 11
nezjištěno 5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 370
Obydlené byty v rodinných domech 294
Neobydlené byty 246

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 370
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 240
v osobním vlastnictví 12
nájemní 48
družstevní 10

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 370
Byty podle vybavení plyn v bytě 32
vodovod v bytě 332
připojení na veřejnou kanalizační síť 46
ústřední topení 252
etážové topení 12

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 26 8 1 4 11 1 1 14 8
Muži 13 3 0 3 4 0 0 7 3
Ženy 13 5 1 1 7 1 1 7 5

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 11
Muži 5
Ženy 6

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,554%
Muži 1,162%
Ženy 1,881%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 39853
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 3
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 5
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 6
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ano 2
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 3
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 8
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 10
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 7
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 3
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 2
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 1

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 121
Zemědělství, lesnictví, rybářství 22
Zpracovatelský průmysl 23
Stavebnictví 35
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 12
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 3
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 6
Nezařazeno 8
Státní organizace - počet subjektů 2
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 5
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 226
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 29
Počet subjektů bez zaměstnanců 107
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 7
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 4
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 1
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0