Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Ražice (okres Písek)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 549827
NUTS5: CZ0314549827
LAU 1 (NUTS 4): CZ0314 - okres Písek
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Písek
Obec s rozšířenou působností: Písek
Katastrální plocha (ha): 1071
Počet bydlících obyvatel k 2018: 396
Nadmořská výška (m n.m.): 386
První písemná zpráva (rok): 1469
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Ražice      
Ražice 98      
39822 Ražice   Starosta/tka: Renata Hanusová
    Telefon: 389603900
Pošta: Ražice E-mail: ourazice@razice.cz; ucetni@razice.cz
IČ: 00250074    
Úřední hodiny: Po.,7:30-17:00,Út.,Čt.,7:30-16:00    
Telefon: 389 603 900    
Datová schránka: e2qb38f E-mail: ourazice@razice.cz
Web: www.razice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Ražice Štětice

Základní sídelní jednotka díl

Ražice Štětice

Část obce díl

Ražice Štětice

Územně technická jednotka

UTJ Ražice UTJ Štětice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Písku
nábřeží 1. máje 2259
39711
382750111
podatelna2208@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2208
Hygienická stanice Územní pracoviště Písek
Karla Čapka 2459
39701
387712601
pi@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050007
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Písek
Nádražní  1988
39701
382206811
kp.pisek@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pisek, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Pisek/Katastralni-pracoviste-Pisek.aspx
Matriční úřad Městský úřad Písek - Matrika
Velké nám. 114
39719
420382330272
jana.hesounova@mupisek.cz
www.mesto-pisek.cz
Obecní úřad Obecní úřad
98
39822
389 603 900
ourazice@razice.cz
www.razice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Písek
Husovo nám.  2078
39701
382765111
posta.pi@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/pisek#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Písek
Velké náměstí  120
39711
382734811
posta@osz.psk.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=74&j=84&k=863
Soud Okresní soud v Písku
Velké nám.  121
39741
382731231
podatelna@osoud.psk.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=160&j=170&k=1637
Stavební úřad Městský úřad Písek - Odbor výstavby
Velké náměstí 114
39719
382330230
e-podatelna@mupisek.cz
www.mesto-pisek.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12286
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Milevsko
Za Radnicí 12
39901
950146231
podatelna.pi@uradprace.cz
www.uradprace.cz/milevsko
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mirovice
Masarykovo náměstí 38
39806
950146201
podatelna.pi@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mirovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Písek
nábř. 1. máje 2259
39701
950146111
podatelna.pi@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pisek
Živnostenský úřad MÚ Písek - Obecní živnostenský úřad
Velké náměstí  114
39719
382330700
e-podatelna@mupisek.cz
www.mesto-pisek.cz

MAS

MAS Vodňanská ryba, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: nám. Svobody 10/1, 389 01 Vodňany
Založeno: 1.1.2014
Kontaktní telefon: 602373536
E-mail: cepakova@masvodryba.cz
WWW: www.vodnanskaryba.eu

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 396 59 220 27 90 387
Muži 192 28 109 14 41 186
Ženy 204 31 111 13 49 201

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 7 -6 9 5 4 -2
Muži 1 4 -3 3 3 0 -3
Ženy 0 3 -3 6 2 4 1

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 415
z toho muži 210
z toho ženy 205

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 415
v tom ve věku 0-14 60
15-64 293
65 a více let 62

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 355
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 109
vyučení a stř. odborné bez mat. 146
úplné střední s maturitou 76
vyšší odborné a nástavbové 8
vysokoškolské 6

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 397
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 193
Nezjištěné vyznání 31

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 243
v tom zaměstnaní celkem 176
nezaměstnaní celkem 15

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 243
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 36
průmysl 34
stavebnictví 10
obchod,opravy motor. vozidel 24
doprava, pošty a telekomunikace 26
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 8
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 15

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 113
denně mimo obec 93
denně mimo obec nad 60min. 11

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 154
Cenzové domácnosti 175
v tom úplné rodiny 100
neúplné rodiny 17
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 57

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 119
Trvale obydlené domy - rodinné domy 113
Neobydlené obydlené domy celkem 43
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 39
Průměrné stáří trvale obydlených domů 55.64
Domy podle vlastnictví soukromých osob 97
obce, státu 7
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 14

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 119
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 41
vodovodem 115
plynem 2
ústředním topením 81

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 154
Trvale obydlené byty v rodin. domech 128
Neobydlené byty 49

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 154
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 92
v osobním vlastnictví 0
nájemní 48
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 154
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 148
připojení na veřejnou kanalizační síť 54
ústřední topení, etážové topení 112
vlastní koupelna, sprchový kout 139

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 403
z toho muži 206
z toho ženy 197

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 403
v tom ve věku 0-14 54
15-64 260
65 a více let 89

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 349
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 70
vyučení a stř. odborné bez mat. 147
úplné střední s maturitou 91
vyšší odborné a nástavbové 8
vysokoškolské 20
nezjištěné vzdělání 7

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 186
v tom zaměstnaní celkem 164
nezaměstnaní celkem 22

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 186
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 16
průmysl 28
stavebnictví 13
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava a skladování 16
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 7
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 12

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 56
denně mimo obec 52
Dojíždějící do zaměstnání 33
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 123
Obydlené rodinné domy 116
Obydlené bytové domy 6
Domy podle vlastnictví soukromých osob 104
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 8
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 153
Obydlené byty v rodinných domech 127
Neobydlené byty 69

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 153
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 94
v osobním vlastnictví 7
nájemní 25
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 153
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 136
připojení na veřejnou kanalizační síť 62
ústřední topení 117
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 8 1 1 3 2 1 1 2 3
Muži 3 0 1 1 1 0 0 1 1
Ženy 5 1 0 2 1 1 1 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 0
Muži 0
Ženy 0

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 0%
Muži NAN%
Ženy 0%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 39822
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 1
Počet zrušených bytů

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 7
Škola Ne
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 60
Zemědělství, lesnictví, rybářství 9
Zpracovatelský průmysl 6
Stavebnictví 12
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 8
Doprava a skladování 1
Ubytování, stravování a pohostinství 4
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 3
Ostatní činnosti 7
Nezařazeno 2
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 4
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 67
Svobodná povolání - počet subjektů 2
Ostatní právní formy - počet subjektů 12
Počet subjektů bez zaměstnanců 47
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 10
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 3
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0