Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bílsko (okres Strakonice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 550833
NUTS5: CZ0316550833
LAU 1 (NUTS 4): CZ0316 - okres Strakonice
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vodňany
Obec s rozšířenou působností: Vodňany
Katastrální plocha (ha): 1132
Počet bydlících obyvatel k 2021: 214
Nadmořská výška (m n.m.): 457
První písemná zpráva (rok): 1352

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bílsko      
Bílsko 34      
38773 Bílsko   Starosta/tka: Jiří Kulík
    Telefon: 383391912
Pošta: Bavorov E-mail: oubilsko@quick.cz; obec.bilsko@seznam.cz
IČ: 00250970    
Úřední hodiny: Po,St:7-12,18.30-20; Pá:7-12    
Telefon: 383 391 912    
Datová schránka: tmxam78 E-mail: oubilsko@quick.cz ; obec.bilsko@seznam.cz
Web: www.bilsko.eu    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bílsko u Vodňan Netonice Záluží u Vodňan

Základní sídelní jednotka díl

Bílsko Netonice Záluží

Část obce díl

Bílsko Netonice Záluží

Územně technická jednotka

UTJ Bílsko u Vodňan UTJ Netonice UTJ Záluží u Vodňan

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Vodňanech
Jiráskova 116
38901
387722412
podatelna2217@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2217
Hygienická stanice Územní pracoviště Strakonice
Žižkova 505
38601
387712828
st@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050009
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Strakonice
Krále Jiřího z Poděbrad  406
38641
383313161
kp.strakonice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/strakonice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Strakonice/Katastralni-pracoviste-Strakonice.aspx
Matriční úřad Městský úřad Bavorov - Matrika
nám. Míru 1
38773
383390202
bavorov@seznam.cz
www.bavorov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
34
38773
383 391 912
oubilsko@quick.cz ; obec.bilsko@seznam.cz
www.bilsko.eu
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Strakonice
Na Ohradě  498
38601
383312300
posta.st@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/strakonice#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Strakonice
Žižkova 534
38628
383701409
posta@osz.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=99&j=109&k=1088
Soud Okresní soud ve Strakonicích
Smetanova  455
38623
383355111
podatelna@osoud.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=1871
Stavební úřad Městský úřad Vodňany - Stavební úřad
náměstí Svobody 18
38901
383379160
muvod@muvodnany.cz
www.vodnany.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12291
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blatná
tř. J. P. Koubka 91
38801
950162221
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/blatna
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vodňany
Elektrárenská 28
38901
950162231
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vodnany
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Strakonice
Textiláků  393
38601
950162111
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/strakonice
Živnostenský úřad MÚ Vodňany - Obecní živnostenský úřad
nám. Svobody  18
38916
383379130
pichova@muvodnany.cz
www.vodnany.cz

MAS

MAS Vodňanská ryba, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: nám. Svobody 10/1, 389 01 Vodňany
Založeno: 1.1.2014
Kontaktní telefon: 602373536
E-mail: cepakova@masvodryba.cz
WWW: www.vodnanskaryba.eu

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 214 42 108 11 53 206
Muži 121 25 45 5 28 116
Ženy 93 17 63 6 25 90

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 5 -4 19 5 14 10
Muži 1 2 -1 10 3 7 6
Ženy 0 3 -3 9 2 7 4

Data pro rok 2021

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 206
z toho muži 104
z toho ženy 102

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 206
v tom ve věku 0-14 45
15-64 133
65 a více let 28

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 161
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 57
vyučení a stř. odborné bez mat. 67
úplné střední s maturitou 25
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 6

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 198
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 79
Nezjištěné vyznání 17

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 110
v tom zaměstnaní celkem 90
nezaměstnaní celkem 5

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 110
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 40
průmysl 15
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 7
doprava, pošty a telekomunikace 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 66
denně mimo obec 45
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 74
Cenzové domácnosti 84
v tom úplné rodiny 43
neúplné rodiny 12
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 28

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 59
Trvale obydlené domy - rodinné domy 55
Neobydlené obydlené domy celkem 40
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 38
Průměrné stáří trvale obydlených domů 56
Domy podle vlastnictví soukromých osob 51
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 2
ostatní vlastnictví 5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 59
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 13
vodovodem 55
plynem 1
ústředním topením 32

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 74
Trvale obydlené byty v rodin. domech 58
Neobydlené byty 44

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 74
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 47
v osobním vlastnictví 0
nájemní 7
člena bytového družstva 11

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 74
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 70
připojení na veřejnou kanalizační síť 24
ústřední topení, etážové topení 40
vlastní koupelna, sprchový kout 61

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 215
z toho muži 111
z toho ženy 104

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 215
v tom ve věku 0-14 36
15-64 143
65 a více let 35

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 179
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 53
vyučení a stř. odborné bez mat. 65
úplné střední s maturitou 30
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 16
nezjištěné vzdělání 9

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 83
v tom zaměstnaní celkem 65
nezaměstnaní celkem 18

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 83
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 18
průmysl 13
stavebnictví 4
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava a skladování 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 28
denně mimo obec 28
Dojíždějící do zaměstnání 1
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 56
Obydlené rodinné domy 52
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 47
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 6
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 73
Obydlené byty v rodinných domech 53
Neobydlené byty 53

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 73
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 41
v osobním vlastnictví 10
nájemní 11
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 73
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 65
připojení na veřejnou kanalizační síť 24
ústřední topení 45
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 2 1 0 1 1 1 1 2 2
Muži 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 1 1 0 1 1 1 1 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 1
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,818%
Muži 1,639%
Ženy 2,041%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 3
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 3
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 5
Škola Ne
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.41
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní9

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců12
s 1-9 zaměst.- mikropodniky3
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno44

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství9
B-E Průmysl celkem8
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl8
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví4
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid12
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti6
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti3
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno5

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 132
Orná půda495
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady8
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)187
Pastviny13
Zemědělská půda692
Lesní půda367
Vodní plochy10
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy55