Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Miloňovice (okres Strakonice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 551414
NUTS5: CZ0316551414
LAU 1 (NUTS 4): CZ0316 - okres Strakonice
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Strakonice
Obec s rozšířenou působností: Strakonice
Katastrální plocha (ha): 628
Počet bydlících obyvatel k 2021: 261
Nadmořská výška (m n.m.): 480
První písemná zpráva (rok): 1243

Informace

Samospráva

Obecní úřad Miloňovice      
Miloňovice 1      
38601 Miloňovice   Starosta/tka: Svetlana Hamranová
    Telefon:
Pošta: Strakonice 1 E-mail: ou.milonovice@mybox.cz
IČ: 00251488    
Úřední hodiny: Stř.,17:00-19:00    
Telefon: 383 332 528    
Datová schránka: jxhamxr E-mail: ou.milonovice@mybox.cz
Web: www.milonovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Miloňovice Sudkovice

Základní sídelní jednotka díl

Miloňovice Nová Ves Sudkovice

Část obce díl

Miloňovice Nová Ves Sudkovice

Územně technická jednotka

UTJ Miloňovice UTJ Sudkovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Strakonicích
Na Ohradě 1067
38601
383363111
podatelna2211@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2211
Hygienická stanice Územní pracoviště Strakonice
Žižkova 505
38601
387712828
st@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050009
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Strakonice
Krále Jiřího z Poděbrad  406
38641
383313161
kp.strakonice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/strakonice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Strakonice/Katastralni-pracoviste-Strakonice.aspx
Matriční úřad Městský úřad Strakonice - Matrika
Velké nám. 2
38621
383700250
 Anezka.Lukesova@mu-st.cz
www.strakonice.eu
Obecní úřad Obecní úřad
1
38601
383 332 528
ou.milonovice@mybox.cz
www.milonovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Strakonice
Na Ohradě  498
38601
383312300
posta.st@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/strakonice#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Strakonice
Žižkova 534
38628
383701409
posta@osz.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=99&j=109&k=1088
Soud Okresní soud ve Strakonicích
Smetanova  455
38623
383355111
podatelna@osoud.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=1871
Stavební úřad Městský úřad Strakonice - Stavební úřad
Na Stráži 137
38621
383700720
su@mu-st.cz
www.strakonice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12290
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blatná
tř. J. P. Koubka 91
38801
950162221
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/blatna
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vodňany
Elektrárenská 28
38901
950162231
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vodnany
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Strakonice
Textiláků  393
38601
950162111
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/strakonice
Živnostenský úřad MÚ Strakonice - Obecní živnostenský úřad
Velké nám. 2
38621
383700330
Lubos.Vrsecky@mu-st.cz
www.strakonice.eu

MAS

MAS Strakonicko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Palackého náměstí 1090/x, 386 01 Strakonice
Založeno: 26.3.2004
Kontaktní telefon: 383387331
E-mail: lag.strakonicko@seznam.cz
WWW: www.strakonicko.net/mas

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 261 44 155 17 45 260
Muži 134 18 74 8 27 136
Ženy 127 26 81 9 18 124

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 4 0 9 8 1 1
Muži 2 3 -1 3 5 -2 -3
Ženy 2 1 1 6 3 3 4

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 278
z toho muži 150
z toho ženy 128

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 278
v tom ve věku 0-14 66
15-64 169
65 a více let 43

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 212
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 69
vyučení a stř. odborné bez mat. 95
úplné střední s maturitou 36
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 6

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 267
Cizinci s dlouhodobým pobytem 5
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 118
Nezjištěné vyznání 41

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 172
v tom zaměstnaní celkem 113
nezaměstnaní celkem 10

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 172
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 17
průmysl 41
stavebnictví 7
obchod,opravy motor. vozidel 13
doprava, pošty a telekomunikace 10
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 7

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 89
denně mimo obec 76
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 94
Cenzové domácnosti 98
v tom úplné rodiny 66
neúplné rodiny 13
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 19

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 72
Trvale obydlené domy - rodinné domy 69
Neobydlené obydlené domy celkem 14
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 5
Průměrné stáří trvale obydlených domů 49
Domy podle vlastnictví soukromých osob 62
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 2
ostatní vlastnictví 5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 72
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 43
vodovodem 70
plynem 3
ústředním topením 46

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 94
Trvale obydlené byty v rodin. domech 79
Neobydlené byty 19

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 94
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 62
v osobním vlastnictví 0
nájemní 8
člena bytového družstva 13

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 94
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 92
připojení na veřejnou kanalizační síť 62
ústřední topení, etážové topení 68
vlastní koupelna, sprchový kout 85

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 267
z toho muži 140
z toho ženy 127

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 267
v tom ve věku 0-14 38
15-64 186
65 a více let 43

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 229
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 58
vyučení a stř. odborné bez mat. 92
úplné střední s maturitou 48
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 15
nezjištěné vzdělání 8

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 124
v tom zaměstnaní celkem 109
nezaměstnaní celkem 15

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 124
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 35
stavebnictví 7
obchod,opravy motor. vozidel 14
doprava a skladování 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
vzdělávání 7
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 50
denně mimo obec 49
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 71
Obydlené rodinné domy 68
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 61
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 5
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 91
Obydlené byty v rodinných domech 77
Neobydlené byty 27

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 91
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 64
v osobním vlastnictví 0
nájemní 14
družstevní 3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 91
Byty podle vybavení plyn v bytě 37
vodovod v bytě 84
připojení na veřejnou kanalizační síť 72
ústřední topení 79
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 13 4 1 2 4 1 6 3 2
Muži 4 2 0 0 2 0 1 1 1
Ženy 9 2 1 2 2 1 5 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 9
Muži 4
Ženy 5

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,233%
Muži 4,396%
Ženy 6,173%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.31
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel0
Ostatní8

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců17
s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno23

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství6
B-E Průmysl celkem6
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl3
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného3
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví7
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid10
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti4
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku628
Orná půda286
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady18
Ovocné sady6
Trvalé travní porosty (býv.louky)112
Pastviny16
Zemědělská půda422
Lesní půda157
Vodní plochy5
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy36