Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Andělská Hora (okres Bruntál)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 551929
NUTS5: CZ0801551929
LAU 1 (NUTS 4): CZ0801 - okres Bruntál
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Bruntál
Obec s rozšířenou působností: Bruntál
Katastrální plocha (ha): 1590
Počet bydlících obyvatel k 2021: 395
Nadmořská výška (m n.m.): 675
První písemná zpráva (rok): 1550
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Andělská Hora      
Andělská Hora 197      
79331 Andělská Hora   Starosta/tka: Miroslav Novotný
    Telefon: 554737030
Pošta: Světlá Hora E-mail: andelska.hora@gmail.com
IČ: 00575976    
Úřední hodiny: Po,St:7-11.30,12-17.00    
Telefon: 554 737 030    
Datová schránka: dd3bytd E-mail: andelska.hora@gmail.com
Web: www.andelskahora.info    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Andělská Hora ve Slezsku

Základní sídelní jednotka díl

Andělská Hora Pustá Rudná

Část obce díl

Andělská Hora Pustá Rudná

Územně technická jednotka

UTJ Andělská Hora ve Slezsku

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Bruntále
Ruská 1870/ 3
79201
554792111
podatelna3205@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3205
Hygienická stanice Územní pracoviště Bruntál
Zahradní 5
79201
554774111
podatelna.br@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-bruntal
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Bruntál
Družební 717/2
79201
554721111
kp.bruntal@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/bruntal, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Bruntal/Katastralni-pracoviste-Bruntal.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Světlá Hora - Matrika
Světlá 374
79331
554773150
svetlahora@svetlahora.cz
www.svetlahora.cz
Městský úřad Městský úřad
197
79331
554 737 030
andelska.hora@gmail.com
www.andelskahora.info
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Bruntál
Rýmařovská  779/6
79201
554782111
posta.br@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/bruntal#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Bruntál
Partyzánská 1453/11
79201
554786396
podatelna@osz.bru.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-bruntal
Soud Okresní soud v Bruntále
Partyzánská 1453/11
79201
554786220
podatelna@osoud.bru.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-bruntale
Stavební úřad Městský úřad Bruntál - Stavební úřad
Nádražní 20
79201
554706252
posta@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12362
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bruntál
Květná 1457/64
79201
950106111
podatelna.br@uradprace.cz
www.uradprace.cz/bruntal
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Krnov
Březinova 1018/1a
79401
950106200
podatelna.br@uradprace.cz
www.uradprace.cz/krnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rýmařov
třída Hrdinů 601/16
79501
950106240
podatelna.br@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rymarov
Živnostenský úřad MÚ Bruntál - Obecní živnostenský úřad
Nádražní 20
79201
554706134
zivnosti@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz

Euroregiony

Praděd

Účel: Rozvoj přátelské a vzájemně výhodné přeshraniční spolupráce na styku Moravy a Slezska v České republice a Opolského Slezska v Polské republice.
Forma: Dobrovolné sdružením českých a polských spolků a sdružení měst a obcí
Adresa sídla: Nové Doby 111, 79326 Vrbno pod Pradědem
Kraj: Olomoucký kraj
Rok založení: 1997
Předseda: Ing. Zdeněk Jarmar
Kontaktní telefon: 554751056 (sekretariát)
E-mail: alena.smigurova@europraded.cz
WWW: www.europraded.cz
Dokumenty:

MAS

MAS Hrubý Jeseník, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Náměstí Míru 11/x, 792 01 Bruntál
Založeno: 24.4.2006
Kontaktní telefon: 739202532
E-mail: mashj@seznam.cz
WWW: www.mashj.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 395 59 233 27 76 394
Muži 203 29 109 14 36 204
Ženy 192 30 124 13 40 190

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 2 1 22 5 17 18
Muži 2 1 1 15 4 11 12
Ženy 1 1 0 7 1 6 6

Data pro rok 2021

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 383
z toho muži 186
z toho ženy 197

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 383
v tom ve věku 0-14 58
15-64 282
65 a více let 43

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 325
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 94
vyučení a stř. odborné bez mat. 154
úplné střední s maturitou 58
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 10

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 340
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 159
Nezjištěné vyznání 29

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 253
v tom zaměstnaní celkem 184
nezaměstnaní celkem 39

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 253
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 17
průmysl 67
stavebnictví 41
obchod,opravy motor. vozidel 13
doprava, pošty a telekomunikace 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 26

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 140
denně mimo obec 112
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 134
Cenzové domácnosti 162
v tom úplné rodiny 82
neúplné rodiny 26
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 53

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 100
Trvale obydlené domy - rodinné domy 89
Neobydlené obydlené domy celkem 36
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 27
Průměrné stáří trvale obydlených domů 55
Domy podle vlastnictví soukromých osob 87
obce, státu 9
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 100
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 7
vodovodem 98
plynem 58
ústředním topením 78

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 134
Trvale obydlené byty v rodin. domech 101
Neobydlené byty 41

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 134
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 91
v osobním vlastnictví 0
nájemní 34
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 134
Byty podle vybavení plyn v bytě 68
vodovod v bytě 132
připojení na veřejnou kanalizační síť 10
ústřední topení, etážové topení 102
vlastní koupelna, sprchový kout 128

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 362
z toho muži 169
z toho ženy 193

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 362
v tom ve věku 0-14 61
15-64 258
65 a více let 42

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 301
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 61
vyučení a stř. odborné bez mat. 130
úplné střední s maturitou 65
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 17
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 167
v tom zaměstnaní celkem 141
nezaměstnaní celkem 26

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 167
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 9
průmysl 37
stavebnictví 18
obchod,opravy motor. vozidel 9
doprava a skladování 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
vzdělávání 8
zdravotní a sociální péče 7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 60
denně mimo obec 59
Dojíždějící do zaměstnání 20
do škol 53

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 101
Obydlené rodinné domy 93
Obydlené bytové domy 7
Domy podle vlastnictví soukromých osob 87
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 133
Obydlené byty v rodinných domech 103
Neobydlené byty 46

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 133
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 77
v osobním vlastnictví 0
nájemní 33
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 133
Byty podle vybavení plyn v bytě 65
vodovod v bytě 110
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 110
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 27 6 0 4 12 2 5 17 2
Muži 22 4 0 0 11 0 3 15 0
Ženy 5 2 0 1 1 1 2 2 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 26
Muži 21
Ženy 5

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 10,277%
Muži 15,909%
Ženy 4,132%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 5
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 2
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 12
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 5
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti6
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.72
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel7
Ostatní6

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců40
s 1-9 zaměst.- mikropodniky7
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno44

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství17
B-E Průmysl celkem10
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl9
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví19
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid12
H Doprava a skladování3
I Ubytování; stravování a pohostinství8
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti5
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti5
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 590
Orná půda6
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady10
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)348
Pastviny289
Zemědělská půda363
Lesní půda1 165
Vodní plochy4
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy50