Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Babice (okres Olomouc)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 552356
NUTS5: CZ0712552356
LAU 1 (NUTS 4): CZ0712 - okres Olomouc
NUTS3: CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Šternberk
Obec s rozšířenou působností: Šternberk
Katastrální plocha (ha): 595
Počet bydlících obyvatel k 2018: 449
Nadmořská výška (m n.m.): 244
První písemná zpráva (rok): 1339
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Babice      
Babice 65      
78501 Babice   Starosta/tka: Dana Haasová
    Telefon: 58 5014875
Pošta: Šternberk 1 E-mail: starosta@obecbabice.cz
IČ: 00635260    
Úřední hodiny: Po,St:10-12,13-17.00    
Telefon: 585 014 875    
Datová schránka: qkqbtys E-mail: ou@obecbabice.cz
Web: www.obecbabice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Babice u Šternberka

Základní sídelní jednotka díl

Babice

Část obce díl

Babice

Územně technická jednotka

UTJ Babice u Šternberka

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Šternberku
Oblouková 2303/2
78501
585082111
podatelna3108@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3108
Hygienická stanice KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Wolkerova  74/6
77900
585719111
epodatelna@khsolc.cz
www.khsolc.cz/kontakt
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Olomouc
Vejdovského 1148/2a
77211
585552111
kp.olomouc@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/olomouc
Matriční úřad Městský úřad Šternberk - Matrika
Opavská 1
78501
585086552
latrova@sternberk.cz
www.sternberk.eu
Obecní úřad Obecní úřad
65
78501
585 014 875
ou@obecbabice.cz
www.obecbabice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Olomouc
Kosmonautů 1151/6C
77911
585708111
posta.oc@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/olomouc#obsah
Soud Okresní soud v Olomouci
tř. Svobody 685/16
77138
585503111
posta@osoud.olc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=155&j=165&k=1592
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Olomouc
tř. 17. listopadu 909/44
77137
585205711
podatelna@osz.olc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=69&j=79&k=818
Stavební úřad Městský úřad Šternberk - Stavební úřad
Horní nám. 9
78501
585086400
podatelna@sternberk.cz
www.sternberk.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12388
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Olomouc
Vejdovského 988/4
77900
950141111
podatelna.ol@uradprace.cz
www.uradprace.cz/olomouc
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litovel
Havlíčkova 818/56
78401
950141210
podatelna.ol@uradprace.cz
www.uradprace.cz/litovel
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Šternberk
Uničovská 182/36
78501
950141240
podatelna.ol@uradprace.cz
www.uradprace.cz/sternberk
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uničov
Bezručovo nám. 480
78391
950141270
podatelna.ol@uradprace.cz
www.uradprace.cz/unicov
Živnostenský úřad MÚ Šternberk - Obecní živnostenský úřad
Opavská 1
78501
585086574
tomeckova@sternberk.cz
www.sternberk.eu

MAS

MAS Šternbersko o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
Založeno: 19.1.2006
Kontaktní telefon: 725408400
E-mail: machowska@mas-sternbersko.cz
WWW: mas-sternbersko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 449 72 271 20 86 459
Muži 220 33 143 10 34 226
Ženy 229 39 128 10 52 233

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 5 5 0 16 14 2 2
Muži 3 3 0 7 7 0 0
Ženy 2 2 0 9 7 2 2

Data pro rok 2020

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 403
z toho muži 207
z toho ženy 196

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 403
v tom ve věku 0-14 66
15-64 292
65 a více let 45

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 337
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 103
vyučení a stř. odborné bez mat. 153
úplné střední s maturitou 60
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 9

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 394
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 137
Nezjištěné vyznání 15

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 291
v tom zaměstnaní celkem 190
nezaměstnaní celkem 27

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 291
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 29
průmysl 61
stavebnictví 20
obchod,opravy motor. vozidel 11
doprava, pošty a telekomunikace 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 14

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 148
denně mimo obec 120
denně mimo obec nad 60min. 5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 124
Cenzové domácnosti 147
v tom úplné rodiny 101
neúplné rodiny 17
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 28

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 98
Trvale obydlené domy - rodinné domy 91
Neobydlené obydlené domy celkem 8
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 44.28
Domy podle vlastnictví soukromých osob 92
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 5
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 98
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 6
vodovodem 97
plynem 87
ústředním topením 75

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 124
Trvale obydlené byty v rodin. domech 99
Neobydlené byty 8

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 124
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 90
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
člena bytového družstva 20

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 124
Byty podle vybavení plyn v bytě 110
vodovod v bytě 123
připojení na veřejnou kanalizační síť 7
ústřední topení, etážové topení 106
vlastní koupelna, sprchový kout 122

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 433
z toho muži 218
z toho ženy 215

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 433
v tom ve věku 0-14 65
15-64 307
65 a více let 60

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 368
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 81
vyučení a stř. odborné bez mat. 153
úplné střední s maturitou 91
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 15
nezjištěné vzdělání 13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 222
v tom zaměstnaní celkem 191
nezaměstnaní celkem 31

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 222
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 71
stavebnictví 14
obchod,opravy motor. vozidel 14
doprava a skladování 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
vzdělávání 6
zdravotní a sociální péče 14

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 75
denně mimo obec 69
Dojíždějící do zaměstnání 36
do škol 2

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 109
Obydlené rodinné domy 101
Obydlené bytové domy 7
Domy podle vlastnictví soukromých osob 99
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 9
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 152
Obydlené byty v rodinných domech 117
Neobydlené byty 17

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 152
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 102
v osobním vlastnictví 18
nájemní 21
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 152
Byty podle vybavení plyn v bytě 123
vodovod v bytě 140
připojení na veřejnou kanalizační síť 94
ústřední topení 122
etážové topení 17

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 5 1 0 2 2 1 2 3 2
Muži 4 0 0 0 0 0 1 0 0
Ženy 1 1 0 2 2 1 1 3 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 5
Muži 4
Ženy 1

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,718%
Muži 1,966%
Ženy ,725%

Technická vybavenost

Pošta
PSČ 78501
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 3
Počet zrušených bytů

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 7
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 1
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 1
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 2
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 43
Zemědělství, lesnictví, rybářství 6
Zpracovatelský průmysl 5
Stavebnictví 6
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 4
Doprava a skladování 4
Ubytování, stravování a pohostinství 2
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 3
Nezařazeno 3
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 4
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 52
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 11
Počet subjektů bez zaměstnanců 31
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 6
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 1
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 2
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0