Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Křenovy (okres Domažlice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 553832
NUTS5: CZ0321553832
LAU 1 (NUTS 4): CZ0321 - okres Domažlice
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Horšovský Týn
Obec s rozšířenou působností: Horšovský Týn
Katastrální plocha (ha): 313
Počet bydlících obyvatel k 2018: 144
Nadmořská výška (m n.m.): 368
První písemná zpráva (rok): 1379

Informace

Samospráva

Obecní úřad Křenovy      
Křenovy 29      
34561 Křenovy   Starosta/tka: Ing. Lenka Volkmanová
    Telefon: 379492257, 778110948
Pošta: Staňkov E-mail: obec@krenovy.cz
IČ: 00572420    
Úřední hodiny: Stř.,16:30-19:00    
Telefon: 728 993 410    
Datová schránka: 99tbvyr E-mail: obec@krenovy.cz
Web: www.krenovy.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Křenovy

Základní sídelní jednotka díl

Křenovy

Část obce díl

Křenovy

Územně technická jednotka

UTJ Křenovy

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Horšovském Týně
Domažlická 55
34601
379433311
podatelna2307@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2307
Hygienická stanice Územní pracoviště Domažlice
Branská 5
34422
739652845
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz/o-nas
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Domažlice
Benešova 377
34401
379410231
kp.domazlice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/domazlice
Matriční úřad Městský úřad Horšovský Týn - Matrika
nám. Republiky 52
34601
379415111
posta@muht.cz
www.horsovskytyn.cz
Obecní úřad Obecní úřad
29
34561
728 993 410
obec@krenovy.cz
www.krenovy.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Domažlice
Msgre. B. Staška 265
34474
379772111
posta.do@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/domazlice#obsah
Soud Okresní soud v Domažlicích
Paroubkova 228
34401
377867800
podatelna@osoud.dom.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-domazlicich
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Domažlice
Komenského 8
34401
377867951
podatelna@osz.dom.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-domazlice/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Horšovský Týn - Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Republiky 52
34601
379415139
posta@muht.cz
www.horsovskytyn.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12413
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Domažlice
Msgre. B. Staška 265
34401
950112411
podatelna.do@uradprace.cz
www.uradprace.cz/domazlice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Domažlice (Horšovský Týn)
náměstí Republiky 59
34601
950112551 - 552
podatelna.do@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/domazlice#horsovsky-tyn
Živnostenský úřad MÚ Horšovský Týn - Obecní živnostenský úřad
nám. Republiky 52
34601
379415146
m.cislerova@muht.cz
www.muht.cz

MAS

MAS Český les, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Staré Sedliště 359/x, 348 01 Staré Sedliště
Založeno: 21.10.2004
Kontaktní telefon: 602168171
E-mail: info@masceskyles.cz
WWW: www.masceskyles.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 144 19 92 8 25 144
Muži 81 11 52 6 12 81
Ženy 63 8 40 2 13 63

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 5 -4 3 1 2 -2
Muži 1 4 -3 2 0 2 -1
Ženy 0 1 -1 1 1 0 -1

Data pro rok 2020

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 150
z toho muži 75
z toho ženy 75

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 150
v tom ve věku 0-14 24
15-64 100
65 a více let 26

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 126
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 30
vyučení a stř. odborné bez mat. 57
úplné střední s maturitou 33
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 141
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 62
Nezjištěné vyznání 16

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 103
v tom zaměstnaní celkem 67
nezaměstnaní celkem 5

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 103
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 19
průmysl 23
stavebnictví 6
obchod,opravy motor. vozidel 4
doprava, pošty a telekomunikace 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 6

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 61
denně mimo obec 56
denně mimo obec nad 60min. 0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 55
Cenzové domácnosti 62
v tom úplné rodiny 37
neúplné rodiny 3
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 22

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 45
Trvale obydlené domy - rodinné domy 44
Neobydlené obydlené domy celkem 9
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47.16
Domy podle vlastnictví soukromých osob 41
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 45
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 45
plynem 11
ústředním topením 33

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 55
Trvale obydlené byty v rodin. domech 54
Neobydlené byty 10

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 55
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 42
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 55
Byty podle vybavení plyn v bytě 11
vodovod v bytě 53
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 46
vlastní koupelna, sprchový kout 53

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 148
z toho muži 76
z toho ženy 72

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 148
v tom ve věku 0-14 18
15-64 107
65 a více let 23

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 130
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 21
vyučení a stř. odborné bez mat. 59
úplné střední s maturitou 36
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 8
nezjištěné vzdělání 4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 68
v tom zaměstnaní celkem 64
nezaměstnaní celkem 4

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 68
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 20
stavebnictví 8
obchod,opravy motor. vozidel 9
doprava a skladování 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 42
denně mimo obec 41
Dojíždějící do zaměstnání 3
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 45
Obydlené rodinné domy 45
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 43
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 55
Obydlené byty v rodinných domech 55
Neobydlené byty 14

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 55
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 44
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 55
Byty podle vybavení plyn v bytě 13
vodovod v bytě 54
připojení na veřejnou kanalizační síť 3
ústřední topení 47
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 6 2 0 1 3 0 1 2 2
Muži 4 2 0 0 2 0 0 2 1
Ženy 2 0 0 1 1 0 1 0 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 1
Ženy 1

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2%
Muži 1,619%
Ženy 2,381%

Technická vybavenost

Pošta
PSČ 34561
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 3

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 0
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 1996

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 13
Zemědělství, lesnictví, rybářství 0
Zpracovatelský průmysl 2
Stavebnictví 3
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 4
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 0
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 1
Nezařazeno 3
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 0
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 30
Svobodná povolání - počet subjektů 0
Ostatní právní formy - počet subjektů 2
Počet subjektů bez zaměstnanců 10
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 2
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0