Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dolní Brusnice (okres Trutnov)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 554863
NUTS5: CZ0525554863
LAU 1 (NUTS 4): CZ0525 - okres Trutnov
NUTS3: CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Dvůr Králové nad Labem
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Dvůr Králové nad Labem
Katastrální plocha (ha): 386
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 388
Nadmořská výška (m n.m.): 361
První písemná zpráva (rok): 1358

Informace

Samospráva

Obecní úřad Dolní Brusnice      
Dolní Brusnice 17      
54472 Dolní Brusnice   Starosta/tka: Marcela Janáková
    Telefon: 724180059
Pošta: Bílá Třemešná E-mail: obec.dolnibrusnice@tiscali.cz
IČ: 60153415    
Úřední hodiny: Pondělí, středa    
Telefon: 499 391 100    
Datová schránka: pg4bknj E-mail: obec.dolnibrusnice@tiscali.cz
Web: www.dolnibrusnice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

katastrální území Dolní Brusnice

Část obce díl

díl části obce Dolní Brusnice

Základní sídelní jednotka díl

Díl ZSJ Dolní Brusnice Díl ZSJ Pod Zvičinou

Územně technická jednotka

UTJ Dolní Brusnice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem
17. listopadu 2929
54401
499301111
podatelna2704@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2704
Hygienická stanice Územní pracoviště Trutnov
Úpická 117
54117
499829511
sekretariat.tu@khshk.cz
www.khshk.cz/articles.php?article_id=21
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Trutnov
Horská 822
54101
499316111
kp.trutnov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/trutnov
Matriční úřad Obecní úřad Bílá Třemešná - Matrika
Bílá Třemešná 315
54472
499693211
matrika@bilatremesna.cz 
www.bilatremesna.cz
Obecní úřad Obecní úřad
17
54472
499 391 100
obec.dolnibrusnice@tiscali.cz
www.dolnibrusnice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Trutnov
Faltisova 998
54101
499848311
posta.TU@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kralovehradecky-kraj/trutnov#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Trutnov
Horská 5
54111
499500500
podatelna@osz.tru.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=106&j=116&k=1151
Soud Okresní soud v Trutnově
Nádražní 106/5
54120
499840116
podatelna@osoud.tru.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=193&j=203&k=1934&d=14797
Stavební úřad Městský úřad Dvůr Králové nad Labem - Odbor výstavby a územního plánování
nám. T.G. Masaryka 38
54417
499318214
podatelna@mudk.cz
www.mudk.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12349
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Trutnov
Horská 5
54101
950168111
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trutnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dvůr Králové nad Labem
17. listopadu 2657
54401
950168200
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dvur-kralove-nad-labem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vrchlabí
Krkonošská 153
54301
499423611
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/vrchlabi
Živnostenský úřad MÚ Dvůr Králové nad Labem - Obecní živnostenský úřad
nám. T.G.Masaryka 35
54417
499318118
machkova.helena@mudk.cz
www.mudk.cz

MAS

MAS Královédvorsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: náměstí Václava Hanky 828/x, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Založeno: 25.1.2013
Kontaktní telefon: 734392180
E-mail: jirickova.alexandra@mudk.cz
WWW: www.maskd.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 388 63 240 18 67 391
Muži 199 36 124 7 32 202
Ženy 189 27 116 11 35 189

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 6 1 5 4 4 0 5
Muži 3 1 2 2 2 0 2
Ženy 3 0 3 2 2 0 3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 5
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 319
z toho muži 157
z toho ženy 162

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 319
v tom ve věku 0-14 59
15-64 223
65 a více let 37

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 260
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 74
vyučení a stř. odborné bez mat. 125
úplné střední s maturitou 48
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 309
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 55
Nezjištěné vyznání 6

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 265
v tom zaměstnaní celkem 154
nezaměstnaní celkem 12

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 265
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 92
stavebnictví 2
obchod,opravy motor. vozidel 14
doprava, pošty a telekomunikace 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 6

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 79
denně mimo obec 72
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 115
Cenzové domácnosti 130
v tom úplné rodiny 85
neúplné rodiny 7
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 38

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 82
Trvale obydlené domy - rodinné domy 76
Neobydlené obydlené domy celkem 23
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 15
Průměrné stáří trvale obydlených domů 52.04
Domy podle vlastnictví soukromých osob 78
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 82
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 10
vodovodem 82
plynem 31
ústředním topením 59

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 115
Trvale obydlené byty v rodin. domech 99
Neobydlené byty 26

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 115
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 84
v osobním vlastnictví 8
nájemní 6
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 115
Byty podle vybavení plyn v bytě 42
vodovod v bytě 114
připojení na veřejnou kanalizační síť 14
ústřední topení, etážové topení 87
vlastní koupelna, sprchový kout 103

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 354
z toho muži 182
z toho ženy 172

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 354
v tom ve věku 0-14 53
15-64 263
65 a více let 37

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 301
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 56
vyučení a stř. odborné bez mat. 139
úplné střední s maturitou 74
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 10
nezjištěné vzdělání 12

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 190
v tom zaměstnaní celkem 172
nezaměstnaní celkem 18

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 190
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 74
stavebnictví 8
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava a skladování 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 55
denně mimo obec 51
Dojíždějící do zaměstnání 49
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 95
Obydlené rodinné domy 89
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 88
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 119
Obydlené byty v rodinných domech 102
Neobydlené byty 30

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 119
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 87
v osobním vlastnictví 5
nájemní 10
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 119
Byty podle vybavení plyn v bytě 55
vodovod v bytě 112
připojení na veřejnou kanalizační síť 14
ústřední topení 101
etážové topení 6

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 8 1 1 1 2 1 1 5 2
Muži 1 0 1 -1 0 0 0 0 0
Ženy 7 1 0 2 2 1 1 5 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 5
Muži 3
Ženy 2

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,938%
Muži 2,18%
Ženy 1,575%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 54472
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ne
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ne 0
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ne 0
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ne 0
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ano 2
Nachází se v obci vodojem? Ano 1
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 4
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ano 2
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 1
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 3

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 51
Zemědělství, lesnictví, rybářství 11
Zpracovatelský průmysl 7
Stavebnictví 6
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 5
Doprava a skladování 3
Ubytování, stravování a pohostinství 4
Činnosti v oblasti nemovitostí 2
Profesní, vědecké a technické činnosti 2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 6
Nezařazeno 3
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 10
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 73
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 4
Počet subjektů bez zaměstnanců 39
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 11
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 4
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 1
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0