Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Nové Sedlice (okres Opava)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 555274
NUTS5: CZ0805555274
LAU 1 (NUTS 4): CZ0805 - okres Opava
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Opava
Obec s rozšířenou působností: Opava
Katastrální plocha (ha): 158
Počet bydlících obyvatel k 2018: 501
Nadmořská výška (m n.m.): 260
První písemná zpráva (rok): 1377
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Nové Sedlice      
Záhumenní 85      
74706 Nové Sedlice   Starosta/tka: Zuzana Rohovská
    Telefon: 553677550
Pošta: Opava 6 E-mail: urad@novesedlice.cz
IČ: 66144540    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-12:30,13.30-17.00    
Telefon: 553 677 550    
Datová schránka: q3eazd8 E-mail: obecniurad@novesedlice.cz; urad@novesedlice.cz
Web: www.novesedlice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Nové Sedlice

Základní sídelní jednotka díl

Nové Sedlice

Část obce díl

Nové Sedlice

Územně technická jednotka

UTJ Nové Sedlice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Opavě
Masarykova třída 310/ 2
74601
553681111
podatelna3216@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3216
Hygienická stanice Územní pracoviště Opava
Olomoucká 82
74601
553668841
podatelna.op@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-opava
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Opava
Praskova  194/11
74601
553698111
kp.opava@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/opava, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Opava/Katastralni-pracoviste-Opava.aspx
Matriční úřad Magistrát města Opavy - Matrika
Krnovská 71
74626
553756966
hana.kazimirska@opava-city.cz
www.opava-city.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Záhumenní 85
74706
553 677 550
obecniurad@novesedlice.cz; urad@novesedlice.cz
www.novesedlice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Opava
Krnovská 2975/75
74698
553604111
posta.op@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/opava#obsah
Soud Okresní soud v Opavě
Olomoucká 27
74677
553759211
posta@osoud.opa.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=156&j=166&k=1601
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Opava
Lidická 23
74680
553607611
podatelna@osz.opa.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=70&j=80&k=827
Stavební úřad Magistrát města Opavy - Odbor výstavby
Krnovská 71C
74626
553756111
posta@opava-city.cz
www.opava-city.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12381
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Opava
Bochenkova  2712/4
74601
950142111
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/opava
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hlučín
Čs. armády 52/1
74801
950142211
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hlucin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kravaře
Bezručova 542/10
74721
950142261
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kravare
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vítkov
Luční 663
74901
950142241
podatelna.op@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vitkov
Živnostenský úřad Magistrát města Opavy - Živnostenský úřad
Krnovská 71/C
74601
553756611
eva.kubankova@opava-city.cz
www.opava-city.cz

MAS

Místní akční skupina Opavsko z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Opavská 228/x, 747 41 Hradec nad Moravicí
Založeno: 1.3.2006
Kontaktní telefon: 724790088
E-mail: jiri.krist@masopavsko.cz
WWW: www.masopavsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 501 79 294 44 84 499
Muži 250 35 157 21 37 250
Ženy 251 44 137 23 47 249

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 5 -1 7 17 -10 -11
Muži 1 3 -2 4 10 -6 -8
Ženy 3 2 1 3 7 -4 -3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 466
z toho muži 229
z toho ženy 237

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 466
v tom ve věku 0-14 84
15-64 316
65 a více let 66

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 382
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 101
vyučení a stř. odborné bez mat. 150
úplné střední s maturitou 91
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 23

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 454
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 279
Nezjištěné vyznání 31

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 333
v tom zaměstnaní celkem 208
nezaměstnaní celkem 24

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 333
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 70
stavebnictví 21
obchod,opravy motor. vozidel 29
doprava, pošty a telekomunikace 14
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 19
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 23

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 181
denně mimo obec 142
denně mimo obec nad 60min. 20

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 147
Cenzové domácnosti 176
v tom úplné rodiny 105
neúplné rodiny 21
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 48

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 106
Trvale obydlené domy - rodinné domy 106
Neobydlené obydlené domy celkem 27
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 2
Průměrné stáří trvale obydlených domů 36.24
Domy podle vlastnictví soukromých osob 104
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 106
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 9
vodovodem 106
plynem 95
ústředním topením 102

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 147
Trvale obydlené byty v rodin. domech 147
Neobydlené byty 30

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 147
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 110
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 147
Byty podle vybavení plyn v bytě 132
vodovod v bytě 147
připojení na veřejnou kanalizační síť 13
ústřední topení, etážové topení 142
vlastní koupelna, sprchový kout 140

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 486
z toho muži 240
z toho ženy 246

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 486
v tom ve věku 0-14 66
15-64 348
65 a více let 70

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 420
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 76
vyučení a stř. odborné bez mat. 146
úplné střední s maturitou 122
vyšší odborné a nástavbové 13
vysokoškolské 49
nezjištěné vzdělání 13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 235
v tom zaměstnaní celkem 215
nezaměstnaní celkem 20

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 235
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 63
stavebnictví 18
obchod,opravy motor. vozidel 19
doprava a skladování 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 15
vzdělávání 12
zdravotní a sociální péče 28

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 105
denně mimo obec 102
Dojíždějící do zaměstnání 4
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 125
Obydlené rodinné domy 124
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 120
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 168
Obydlené byty v rodinných domech 166
Neobydlené byty 41

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 168
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 121
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 168
Byty podle vybavení plyn v bytě 143
vodovod v bytě 160
připojení na veřejnou kanalizační síť 11
ústřední topení 162
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 9 3 0 1 4 1 1 5 1
Muži 6 2 0 0 2 -1 0 3 0
Ženy 3 1 0 1 2 2 1 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 7
Muži 3
Ženy 4

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,071%
Muži 1,499%
Ženy 2,5%

Technická vybavenost

Pošta
PSČ 74706
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ne
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 1
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 2
Hřbitov 1
Krematorium
Smuteční síň 1

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 53
Zemědělství, lesnictví, rybářství 3
Zpracovatelský průmysl 9
Stavebnictví 6
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 12
Doprava a skladování 1
Ubytování, stravování a pohostinství 1
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 11
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 3
Nezařazeno 8
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 5
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 81
Svobodná povolání - počet subjektů 4
Ostatní právní formy - počet subjektů 6
Počet subjektů bez zaměstnanců 36
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 8
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 2
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0