Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Valeč (okres Karlovy Vary)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 555690
NUTS5: CZ0412555690
LAU 1 (NUTS 4): CZ0412 - okres Karlovy Vary
NUTS3: CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Žlutice
Obec s rozšířenou působností: Karlovy Vary
Katastrální plocha (ha): 2366
Počet bydlících obyvatel k 2018: 357
Nadmořská výška (m n.m.): 533
První písemná zpráva (rok): 1358

Informace

Samospráva

Obecní úřad Valeč      
Náměstí 119      
36455 Valeč   Starosta/tka: Aleš Kubísek
    Telefon: 774 063 353
Pošta: Podbořany E-mail: starosta@valec.cz
IČ: 00255114    
Úřední hodiny: Po,St:7-11.30, 12-17; Út,Čt:7-11.30, 12-13; Pá:7-11.30, 12-13    
Telefon: 353 399 700    
Datová schránka: 3vbauvg E-mail: podatelna@valec.cz
Web: www.valec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Jeřeň Kostrčany Nahořečice
Valeč u Hradiště Valeč v Čechách Velký Hlavákov

Základní sídelní jednotka díl

Jeřeň Kostrčany Nahořečice
Valeč Velký Hlavákov

Část obce díl

Jeřeň Kostrčany Nahořečice
Valeč Velký Hlavákov

Územně technická jednotka

UTJ Jeřeň UTJ Kostrčany UTJ Nahořečice
UTJ Valeč u Hradiště UTJ Valeč v Čechách UTJ Velký Hlavákov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Karlových Varech
Západní 1800/ 19
36001
353101111
podatelna2401@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2401
Hygienická stanice KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94
36021
355328311
sekretariat@khskv.cz
www.khskv.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Karlovy Vary
Sokolovská  875/167
36005
353417111
kp.kvary@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/kvary
Matriční úřad Městský úřad Žlutice - Matrika
Velké náměstí 144
36452
420353393171
erika.slechtova@zlutice.cz
www.zlutice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Náměstí 119
36455
353 399 700
podatelna@valec.cz
www.valec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Karlovy Vary
Krymská  2A
36001
353160111
posta.kv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/karlovarsky-kraj/karlovy-vary#obsah
Soud Okresní soud v Karlových Varech
Moskevská 17
36033
377867211
podatelna@osoud.kva.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-karlovych-varech
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Karlovy Vary
Jaltská 4
36070
377867350
podatelna@osz.kva.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=53&j=63&k=674
Stavební úřad Městský úřad Žlutice - Stavební úřad
Velké náměstí 144
36452
353227969
stavebni.urad@zlutice.cz
www.zlutice.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13237
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Karlovy Vary
Závodní 385/98
36001
950125511
podatelna.kv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/karlovy-vary
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Toužim)
Sídliště 427
36401
950125231
podatelna.kv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/karlovy-vary#touzim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ostrov
Klínovecká 1407
36301
950125284
podatelna.kv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ostrov
Živnostenský úřad Magistrát města Karlovy Vary - Živnostenský úřad
U spořitelny 2
36120
353152691
s.hacklova@mmkv.cz
www.mmkv.cz

Euroregiony

Egrensis

Účel: Mezinárodní spolupráce s městy, obcemi a vyššími územně správními celky za účelem rozvoje regionu.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský kraj
Rok založení: 1993
Předseda: Dipl. Ing. Lubomír Kovář, jednatel
Kontaktní telefon: 353 034 142 (kancelář)
E-mail: lubomir.kovar@euregio-egrensis.cz
WWW: euregio-egrensis.cz/cs
Dokumenty:

MAS

MAS Vladař o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Karlovarská 6/x, 364 53 Valeč
Založeno: 1.2.2006
Kontaktní telefon: 353399708
E-mail: vladar@vladar.cz
WWW: www.vladar.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 357 55 189 26 87 339
Muži 190 37 99 11 43 177
Ženy 167 18 90 15 44 162

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 6 6 0 17 23 -6 -6
Muži 4 2 2 8 15 -7 -5
Ženy 2 4 -2 9 8 1 -1

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 367
z toho muži 183
z toho ženy 184

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 367
v tom ve věku 0-14 61
15-64 257
65 a více let 49

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 306
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 119
vyučení a stř. odborné bez mat. 127
úplné střední s maturitou 40
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 325
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 119
Nezjištěné vyznání 7

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 218
v tom zaměstnaní celkem 147
nezaměstnaní celkem 36

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 218
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 45
průmysl 46
stavebnictví 16
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 8

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 93
denně mimo obec 70
denně mimo obec nad 60min. 5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 140
Cenzové domácnosti 154
v tom úplné rodiny 88
neúplné rodiny 22
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 43

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 88
Trvale obydlené domy - rodinné domy 75
Neobydlené obydlené domy celkem 66
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 45
Průměrné stáří trvale obydlených domů 65.65
Domy podle vlastnictví soukromých osob 69
obce, státu 13
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 88
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 22
vodovodem 85
plynem 4
ústředním topením 54

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 140
Trvale obydlené byty v rodin. domech 78
Neobydlené byty 75

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 140
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 63
v osobním vlastnictví 0
nájemní 71
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 140
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 136
připojení na veřejnou kanalizační síť 31
ústřední topení, etážové topení 100
vlastní koupelna, sprchový kout 131

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 341
z toho muži 177
z toho ženy 164

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 341
v tom ve věku 0-14 42
15-64 252
65 a více let 47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 299
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 83
vyučení a stř. odborné bez mat. 130
úplné střední s maturitou 44
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 12
nezjištěné vzdělání 22

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 154
v tom zaměstnaní celkem 128
nezaměstnaní celkem 26

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 154
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 28
průmysl 16
stavebnictví 4
obchod,opravy motor. vozidel 9
doprava a skladování 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
vzdělávání 8
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 30
denně mimo obec 24
Dojíždějící do zaměstnání 11
do škol 4

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 89
Obydlené rodinné domy 76
Obydlené bytové domy 11
Domy podle vlastnictví soukromých osob 66
obce, státu 8
spoluvlastnictví vlastníků bytů 9
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 140
Obydlené byty v rodinných domech 78
Neobydlené byty 80

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 140
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 55
v osobním vlastnictví 18
nájemní 47
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 140
Byty podle vybavení plyn v bytě 24
vodovod v bytě 124
připojení na veřejnou kanalizační síť 25
ústřední topení 108
etážové topení 5

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 19 2 2 1 7 1 9 3 3
Muži 11 0 0 -1 3 0 4 1 1
Ženy 8 2 2 2 4 1 5 2 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 13
Muži 6
Ženy 7

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 6,047%
Muži 5,324%
Ženy 6,667%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 36453
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 7
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 6
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 3
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 6

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 3
Hřbitov 1
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 0
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 1
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 64
Zemědělství, lesnictví, rybářství 20
Zpracovatelský průmysl 8
Stavebnictví 2
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 10
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 5
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 4
Nezařazeno 1
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 17
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 70
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 27
Počet subjektů bez zaměstnanců 36
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 17
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 5
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0