Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hradec (okres Plzeň-jih)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 557731
NUTS5: CZ0324557731
LAU 1 (NUTS 4): CZ0324 - okres Plzeň-jih
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Stod
Obec s rozšířenou působností: Stod
Katastrální plocha (ha): 673
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 549
Nadmořská výška (m n.m.): 348
První písemná zpráva (rok): 1186

Informace

Samospráva

Obecní úřad Hradec      
Hradec 45      
33211 Hradec   Starosta/tka: Pavel Hlaváč
    Telefon: 377901482
Pošta: Hradec u Stoda E-mail: starosta@ou-hradec.cz
IČ: 00256617    
Úřední hodiny: Po,St:8:00-12:00,13:00-17:00    
Telefon: 377 901 482    
Datová schránka: 5xebhui E-mail: ouhradec@volny.cz
Web: www.ou-hradec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hradec u Stoda

Základní sídelní jednotka díl

Hradec

Část obce díl

Hradec

Územně technická jednotka

UTJ Hradec u Stoda

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Plzeň-jih
Františkánská 122/18
30502
377160311
podatelna2303@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2303
Hygienická stanice KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15
30322
377155111
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Plzeň-jih
Radobyčická 2465/12
30100
377162111
kp.pjih@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/plzenjih
Matriční úřad Městský úřad Stod - Matrika
nám. ČSA 294
33301
377209424
radnice@mestostod.cz
www.mestostod.cz
Obecní úřad Obecní úřad
45
33211
377 901 482
ouhradec@volny.cz
www.ou-hradec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Plzeň-jih
Lobezská 12
30575
377426111
posta.pj@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/plzen-jih#obsah
Soud Okresní soud Plzeň-jih
Edvarda Beneše 1
30624
377868111
podatelna@osoud.plzj.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=161&j=171&k=1646
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Plzeň-jih
Edvarda Beneše 1
30636
377869771
podatelna@osz.plzj.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=75&j=85&k=872
Stavební úřad Městský úřad Stod - Odbor výstavby
náměstí ČSA 294
33301
379209470
radnice@mestostod.cz
www.mestostod.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12421
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-jih
Kaplířova 2731/7
30588
950147111
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/plzen-jih
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - Jih (Blovice)
Hradišťská 148
33601
950147611
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#blovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - jih (Stod)
Sokolská 566
33301
950147601
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#stod
Živnostenský úřad MÚ Stod - Obecní živnostenský úřad
Sokolská 566
33301
377209430
ticha@mestostod.cz
www.mestostod.cz

MAS

MAS Radbuza, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: nám. ČSA 24/x, 333 01 Stod
Založeno: 18.3.2011
Kontaktní telefon: 725830833
E-mail: info@mas-radbuza.cz
WWW: www.mas-radbuza.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 549 69 341 46 93 548
Muži 280 40 175 21 44 278
Ženy 269 29 166 25 49 270

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 8 -4 41 10 31 27
Muži 1 3 -2 18 5 13 11
Ženy 3 5 -2 23 5 18 16

Data pro rok 2020

Počet sňatků 5
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 422
z toho muži 211
z toho ženy 211

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 422
v tom ve věku 0-14 70
15-64 285
65 a více let 67

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 352
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 122
vyučení a stř. odborné bez mat. 154
úplné střední s maturitou 59
vyšší odborné a nástavbové 8
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 418
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 119
Nezjištěné vyznání 43

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 383
v tom zaměstnaní celkem 211
nezaměstnaní celkem 13

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 383
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 84
stavebnictví 25
obchod,opravy motor. vozidel 10
doprava, pošty a telekomunikace 22
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 15
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 29

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 185
denně mimo obec 163
denně mimo obec nad 60min. 8

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 144
Cenzové domácnosti 171
v tom úplné rodiny 95
neúplné rodiny 28
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 45

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 126
Trvale obydlené domy - rodinné domy 122
Neobydlené obydlené domy celkem 36
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 16
Průměrné stáří trvale obydlených domů 51.1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 120
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 126
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 115
plynem 5
ústředním topením 84

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 144
Trvale obydlené byty v rodin. domech 134
Neobydlené byty 37

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 144
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 119
v osobním vlastnictví 0
nájemní 12
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 144
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 133
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 105
vlastní koupelna, sprchový kout 126

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 526
z toho muži 263
z toho ženy 263

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 526
v tom ve věku 0-14 82
15-64 383
65 a více let 60

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 444
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 106
vyučení a stř. odborné bez mat. 186
úplné střední s maturitou 100
vyšší odborné a nástavbové 14
vysokoškolské 17
nezjištěné vzdělání 21

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 268
v tom zaměstnaní celkem 257
nezaměstnaní celkem 11

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 268
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 4
průmysl 93
stavebnictví 19
obchod,opravy motor. vozidel 18
doprava a skladování 15
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
vzdělávání 15
zdravotní a sociální péče 24

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 170
denně mimo obec 161
Dojíždějící do zaměstnání 3
do škol 5

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 161
Obydlené rodinné domy 156
Obydlené bytové domy 3
Domy podle vlastnictví soukromých osob 148
obce, státu 4
spoluvlastnictví vlastníků bytů 8
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 182
Obydlené byty v rodinných domech 171
Neobydlené byty 24

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 182
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 149
v osobním vlastnictví 4
nájemní 7
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 182
Byty podle vybavení plyn v bytě 84
vodovod v bytě 161
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 148
etážové topení 6

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 1 0 1 1 1 4 1 3
Muži 3 0 0 0 0 1 2 0 2
Ženy 1 1 0 1 1 0 2 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 6
Muži 6
Ženy 0

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,55%
Muži 1,55%
Ženy 0%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 33211
Veřejný vodovod ne
Kanalizace ne
ČOV ne
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ne
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 4
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ano 1
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 1
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci praktický lékař? Ano 1
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ano 1
Nachází se v obci ČOV? Ano 1
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ano 3
Nachází se v obci vodojem? Ne 0
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 3
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 1
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 3

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 1
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 57
Zemědělství, lesnictví, rybářství 3
Zpracovatelský průmysl 6
Stavebnictví 8
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 7
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 6
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 7
Nezařazeno 3
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 13
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 105
Svobodná povolání - počet subjektů 4
Ostatní právní formy - počet subjektů 13
Počet subjektů bez zaměstnanců 39
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 10
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 3
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 1
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0